Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Opowiadają sprawy Pana Boga, a uczynki Jego rozważają. — Ps. 63, 10.

 

PRZYGOTOWANIE. — Chociaż Pismo Święte mało mówi o cnotach Św. Judy i Św. Szymona, możemy je jednak wywnioskować z wzniosłej ich godności Apostołów i śmierci męczeńskiej, jaką ponieśli za Pana Jezusa. Gdybyśmy za przykładem tych Świętych Apostołów korzystali z Łask, jakich Pan Bóg nam udziela, i my również moglibyśmy się stać mężami apostolskimi i męczennikami cierpliwości. Czemuż z tych Łask nie korzystamy?

 

I. — Choć Ewangelia Święta i Podanie mało mówią o cnotach Św. Judy, a prawie nic o cnotach Św. Szymona, możemy je jednak wywnioskować z wzniosłej Ich godności Apostołów Pana Jezusa. Jako Apostołowie musieli koniecznie na zawsze porzucić swój majątek, dom własny, przyjaciół, krewnych, musieli też wyrzec się własnego zdania, woli własnej, Swych przywiązań.

To wszystko musieli uczynić, aby iść za Zbawicielem, mniej może znanym ze Swych cudów, niż z nienawiści, jaką względem Niego żywili wielcy w Izraelu. Musieli wyrzec się wszystkiego, by iść za Panem Jezusem, Który wprawdzie w nagrodę za tyle ofiar obiecywał im szczęście w Niebie, stawiał im jednak przed oczy, że na tej ziemi czekają ich tylko uciski, prześladowania i cierpienia aż do śmierci. — Czyżby więc ci Apostołowie mogli dokonać tak trudnych rzeczy, gdyby nie posiadali wielkiej cnoty, a zwłaszcza żywej wiary, mocnej nadziei i żarliwej miłości ku Boskiemu Odkupicielowi?

Jaką zaś była żarliwość ich miłości względem bliźnich z tego widać, jak gorliwie pracowali, opowiadając Ewangelię, aby zapewnić duszom zbawienie. Św. Szymon, według Podania, podążył do Egiptu i pracował tam skutecznie. — Co się zaś tyczy Św. Judy, zwanego bratem Pańskim, to ten miał głosić Ewangelię Świętą w Syrii i Mezopotamii. Nie dość mu jednak było, iż z takim skutkiem pracował nad nawracaniem pogan, lecz swą miłością i wiernych chciał otoczyć, toteż, natchniony przez Pana Boga, napisał do nich list apostolski, w którym ich zachęca, by stali wiernie przy Wierze Świętej i modlili się o wytrwanie w Miłości Bożej. „W Duchu Świętym modląc się, sami się w Miłości Bożej zachowajcie” (Jud. 1, 20). — Staraj się również stać się mężem apostolskim, idąc za przykładem tych dwu Apostołów.

 

II. — Nie ma miłości większej, bardziej heroicznej nad oddanie życia za przyjaciela. „Większej nad tę miłości żaden nie ma, aby kto duszę swą położył za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Do tego zaś właśnie stopnia doszła miłość Św. Szymona i Św. Judy, obaj bowiem uwieńczyli swe prace wielkodusznym męczeństwem. — Mówi Podanie, iż Św. Judzie odcięto głowę, a Św. Szymona przepiłowano, toteż topór i piła są symbolami ich męczeństwa.

Zalicz tych dwu Apostołów do liczby czcigodnych twych Patronów. Skoro zaś nie możesz ich naśladować w oddaniu życia za Pana Jezusa, staraj się przynajmniej naśladować Ich cierpliwość, znosząc z poddaniem wszelkie przeciwności, jakie ci się nadarzą. — Zdaniem Św. Franciszka Salezego, lepiej się służy Panu Bogu cierpieniem, niż działaniem. — Złóż więc Panu Jezusowi ofiarę ze swego życia, bądź gotowy umrzeć wtedy, tam i jak zechce i już teraz przyjmij śmierć ze wszystkimi towarzyszącymi jej cierpieniami, aby zadośćuczynić Sprawiedliwości Bożej i okazać Panu Bogu, tak Dobremu, iż Go miłujesz. W tym celu proś o pomoc Świętych Apostołów i pamiętaj, że przyjęcie śmierci dla spełnienia Woli Bożej wysługuje nagrodę podobną do korony męczeńskiej; męczennicy bowiem dlatego właśnie stali się nimi, że przyjęli śmierć dla przypodobania się Panu Jezusowi.

 

 

Modlitwa.

Boże, Któryś mi przez Świętych Apostołów Twoich Szymona i Judę do poznania Twego Imienia dojść pozwolił, daj, abym postępując w cnocie, cześć Im oddawał, a czcząc Ich, w cnocie postępował. — Spraw to z Miłości ku Jezusowi i Maryi. Amen.

 

 

Kontynuuj co tygodniowy cykl rozmyślań na dany każdy dzień tygodnia przeznaczony: Aby się zbawić, koniecznie potrzebujemy Orędownictwa Najświętszej Panny Maryi.

 

 

Zachęcamy do uczczenia

  1. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego — dzień 28
  2. Świętych Patronów dnia dzisiejszego, ŚŚ. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza: Nabożeństwo do Świętych Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *