7 Listopada.

Świętych Pięciu Braci Polaków

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Pięciu Braci PolskichPierwszy król Polski, Bolesław Chrobry, sprowadził do swego kraju dwóch zakonników Reguły Św. Romualda, i darował im puszczę w odludnym miejscu, gdzie później stanęło miasto Kazimierz Wielkopolski. Zakonnicy ci zwali się Jan i Benedykt. Wkrótce przyłączyło się do nich czterech Polaków Izaak, Mateusz, Chrystyn i Barnabasz. Wszyscy sześciu bogobojny wiedli żywot, modląc się, rozmyślając i umartwiając postami. – Kiedy Św. Wojciech przybył do Polski, wziął ich sobie do pomocy w opowiadaniu Słowa Bożego. Poszedł z nimi do Prus, skąd ich Prusacy wygnali, zabiwszy wpierw Św. Wojciecha. – Wrócili zakonnicy na swoją pustynię, gdzie każdy dla siebie zbudował drewnianą chatkę, i w niej żył samotnie. W pośrodku chat stała kaplica, do której schodzili się co dwie godziny na modlitwę. Wykarczowali kawał lasu, a uzyskane pole stanowiło całe ich utrzymanie. Na pustelnię schodzili się z okolicy ludzie i słuchali nauk w kaplicy i przypatrywali się gospodarce w polu. Odwiedził pustelników król Bolesław w otoczeniu licznego orszaku, a przekonawszy się jak wielki pożytek z nich dla okolicznych mieszkańców, zostawił im na wymurowanie obszernego kościoła znaczną ilość złota. Gdy król odjechał wysłali pustelnicy Barnabę ze złotem do Bolesława, aby oświadczył mu, że Reguła zabrania im posiadać złoto u siebie, a stosując się do życzenia królewskiego, murować będą kościół z jałmużny. Tej samej nocy kilku żołnierzy odłączyło się od orszaku króla, wpadło na pustelnię i zażądało wydania złota, które Bolesław dał zakonnikom. Próżno tłumaczyli się, że złoto odesłali królowi. Złoczyńcy dręczyli pustelników, a wreszcie okrutnie ich pomordowali. Nazajutrz dowiedział się o tym król, kazał ciała Męczenników zawieść do Gniezna i złożyć w katedrze, gdzie do dziś spoczywają. Mordercy za wstawieniem się Barnaby ułaskawieni od śmierci, poprawili się i na pustelni całe życie gorzko za swą zbrodnię pokutowali.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Biskupi i kapłani są zastępcami Chrystusa Pana na ziemi. Od Chrystusa Pana mają władzę, i w Imię Chrystusa Pana głoszą Ewangelię i sprawują Święte Sakramenty. „Jako Mnie ojciec posłał, tak i Ja was posyłam” (Jan 20).

Bolesław I sprowadzał kapłanów i zakonników z rozmaitych stron do Polski, i wielki szacunek miał dla nich. Kiedy kapłan wszedł do pokoju, król wstał i siadał dopiero, gdy kapłan usiadł. On to dał tytuł kapłanom “ksiądz”, co znaczyło w staropolskiej mowie tyle co „książe”.

Dopiero Bł. Jadwiga II, widząc, że Polska sprowadzać musi księży z Czech i Niemiec, założyła za swe pieniądze studium teologiczne w Krakowie.

Staraj się i ty o to, aby narodowi naszemu nie brakło nigdy kapłanów-rodaków; jeżeli możesz, wspieraj pobożnych młodzieńców, którzy chcą się poświęcić stanowi duchownemu.

 

 

Modlitwa.

O Boże, naucz nas gardzić bogactwami ziemskimi, a umiłować niebieskie; opłakiwać grzechy popełnione, a unikać okazji do złego: powściągać złe nałogi, a spełniać dobre uczynki, i w ten sposób zasłużyć sobie na żywot wieczny. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *