Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Jezus tedy, gdy wziął ocet, rzekł: Wykonało się. — Jan 19, 30.

 

PRZYGOTOWANIE. — Rozważmy, jak umie­rający Pan Jezus, zanim skonał, rzucił okiem na całe Swe Życie. Widział trudy podjęte, ubóstwo, cierpienia, doznane zniewagi i ponownie je wszyst­kie ofiarował Swemu Ojcu za zbawienie świata. Następnie, zwracając się do nas, powiedział: „Wy­konało się”. Ludzie, już nie mogę nic więcej uczy­nić, by skłonić was, abyście Mnie miłowali; nade­szła chwila, byście sobie wreszcie postanowili, iż kochać Mnie będziecie. Kochajmy więc Pana Jezusa i okażmy Mu swą miłość przez spełnienie i wy­cierpienie czegoś z miłości ku Niemu, jak On tyle uczynił i wycierpiał dla nas.

 

I. — Pan Jezus krótko przed śmiercią rzekł: „Wykonało się”. Wymawiając te Słowa, widział myślą całe Swe Życie: trudy podjęte, ubóstwo, cierpienia, poniesione zniewagi, i wszystkie je na nowo ofiarował Swemu Ojcu Przedwiecznemu za zbawienie świata. Następnie, zwracając się do nas, jakoby powtórzył: Wykonało się. — Człowieku, wszystko się wykonało, wszystko spełniło. Od­kupienie twoje dokonane, Sprawiedliwość Boża otrzymała zadośćuczynienie, Niebo otwarte. „Oto czas twój, czas miłujących”. Oto czas, abyście wreszcie postanowili sobie Mnie kochać. Kochaj­cie Mnie, kochajcie; nie mogę bowiem już nic wię­cej uczynić, by skłonić was, byście Mnie miłowali.

„Wykonało się”. Patrzcie, ludzie, mówił wów­czas umierający Pan Jezus, i zastanówcie się nad wszystkim, co uczyniłem dla pozyskania waszej miłości. Dla was wiodłem Życie w takich cierpie­niach, a wreszcie zezwoliłem, że Mnie ubiczowano, plwano na Twarz Moją, poraniono Me Ciało i Gło­wę Mą ukoronowano cierniem, a teraz, jak widzi­cie, konam na tym krzyżu. Cóż jeszcze pozostało? To tylko, bym umarł za was. Tak, chcę umrzeć. Przyjdź, śmierci, pozwalam ci, weź Mi Życie za zbawienie Mych owieczek. A wy, owieczki Moje, kochajcie Mnie, kochajcie, gdyż już nic więcej nie mogę uczynić, aby pozyskać miłość waszą. „Wyko­nało się“.

Kochajmy więc Pana Jezusa, a tę miłość, jak nas zachęca Apostoł, okazujmy Zbawicielowi, tocząc odważnie walkę, jaką w tym życiu musimy prowa­dzić z naszymi duchowymi nieprzyjaciółmi; okazujmy Mu ją, walcząc aż do końca życia z po­kusami, za przykładem Pana Jezusa, który nie zstą­pił z krzyża, aż Życia dokonał i składał Ofiarę z Siebie Swemu Ojcu aż do śmierci. „W cierpliwo­ści bieżmy do boju nam wystawionego, patrząc na Jezusa, przodka i kończyciela Wiary”.

 

II. — Gdy namiętności, pokusy szatańskie lub prześladowania ludzkie nam dokuczają i gdy wte­dy tracimy cierpliwość, i zagraża nam niebezpie­czeństwo obrażenia Pana Boga, spoglądajmy na Pana Jezusa Ukrzyżowanego, Który przelał wszystką Krew Swoją dla naszego zbawienia, i pomyślmy, że jeszcze ani jednej kropli krwi nie przelaliśmy z miłości ku Niemu. „Wszak jeszcze nie do krwi opieraliście się w walce przeciwko grzechowi”.

Jeśli się zaś nam zdarza sposobność do jakiego upokorzenia, do przełamania jakiej urazy, wyrze­czenia się jakiej przyjemności, do tego, aby umar­twić swą ciekawość lub odmówić sobie czego, nie wahajmy się uczynić tej ofiary Panu Jezusowi. On jest względem nas tak hojny, oddał nam Swe Życie, wszystko, Krew Swoją, wstydźmy się więc wzglę­dem Niego jakichkolwiek zastrzeżeń. — Nie wzdry­gajmy się coś czynić i cierpieć dla Pana Jezusa, Który dla naszego zbawienia, jak mówi Tauler, spełnił wszystko, czego się domagała Sprawiedliwość Boża, czego żądała Jego Miłość i co mógł uczynić, aby okazać nam, jak nas miłuje.

 

 

Modlitwa.

Mój Jezu ukochany! Obym i ja umierając mógł powiedzieć: Panie, wszystko się spełniło, uczyniłem wszystko, czegoś chciał ode mnie, zno­siłem cierpliwie swój krzyż, we wszystkim stara­łem się Tobie przypodobać! Mój Boże, gdybym teraz musiał umrzeć, umierałbym niezadowolony, nie mógłbym bowiem szczerze tego powiedzieć! Lecz czyż zawsze będę się okazywał niewdzięcz­nym za Twą Miłość? Udziel mi Łaski, abym przez resztę swego życia wiernie Ci służył i gdy śmierć nadejdzie, mógł powiedzieć, że przynajmniej od tego czasu spełniałem Twą Wolę! — W przeszłości obrażałem Cię, lecz Twa Śmierć jest nadzieją moją. Na przyszłość nie chcę Cię już więcej zdra­dzać, lecz od Ciebie spodziewam się wytrwania: na Mocy Twych Zasług, mój Jezu Chryste, proszę Cię o nie i ufam, że je otrzymam. I Ty, Matko moja Bolesna, wspieraj mnie Swym Orędownic­twem. Amen. (*I., 585).

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 3
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 3. Potrzeba i pewność Sądu Ostatecznego. Cz. 2

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *