Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

Postanowił go panem domu swego i księciem wszystkiej dzier­żawy swojej. Ps. 104, 20.

 

PRZYGOTOWANIE. — Obierzmy Św. Józefa na szczególniejszego swego Opiekuna i codziennie mu się polecajmy. Czcząc Św. Patryjarchę, naśladujemy przykłady Pana Jezusa i Najświętszej Panny Maryi, Którzy pierwsi okazywali mu cześć na ziemi. Za jego pośrednictwem otrzymamy szczególniejsze Łaski; do­świadczenie bowiem poucza, iż Św. Józef wszystko, co chce, otrzymuje od Pana Boga i wspomaga swych czcicieli we wszystkich potrzebach.

 

I. — Już Sam Przykład Pana Jezusa, Który na ziemi taką czcią otaczał Św. Józefa, powinien by wszystkich zapalić wielkim nabożeństwem do tego Świętego. Pan Jezus, ponieważ Ojciec Przed­wieczny wyznaczył Mu Św. Józefa na Swego zastępcę, zawsze odnosił się do niego, jako do Ojca, czcił go i okazywał mu posłuszeństwo przez lat 25 lub 30. “I był Im poddany”. Znaczy to, iż przez owe lata jedynym zajęciem Odkupiciela by­ło okazywać posłuszeństwo Maryi i Józefowi.

Do Św. Józefa więc przez cały ten czas należał obowiązek rozkazywania, był on bowiem głową owej maleńkiej Rodziny; Pan Jezus zaś, jako pod­władny, musiał słuchać. Toteż Pan Jezus nigdzie nie wychodził, nic nie czynił, nie brał posiłku, nie spoczywał bez zezwolenia Św. Józefa i zawsze uważnie słuchał jego rozkazów i sumiennie je wypełniał. Matka Najświętsza powiedziała w objawie­niu Św. Brygidzie: Syn mój był tak posłuszny, iż skoro Józef Mu powiedział: Zrób to, uczyń tamto, słuchał niezwłocznie. — Gerson powiada, iż Pan Je­zus w Nazarecie często przygotowywał posiłek, nosił wodę, obmywał naczynia i mieszkanie za­miatał.

Z tego pokornego posłuszeństwa Pana Jezusa można poznać, iż godność Św. Józefa jest wyższa od godności Wszystkich Świętych, z wyjątkiem Matki Bożej. Toteż słusznie napisał kardynał Camer: „Bardzo ludzie czcić tego powinni, kogo Król królów wyniósł tak wysoko”. — Sam Pan Jezus polecił Św. Małgorzacie z Kortony, aby miała szcze­gólniejsze nabożeństwo do Św. Józefa, gdyż on był Jego karmicielem za życia. — Chcę, powiedział Pan Jezus, i wyobraźmy sobie, że to mówi również do nas, byś codziennie coś uczyniła ku czci mego najukochańszego karmiciela, Św. Józefa.

 

II. — Aby zrozumieć, jak wielkich Łask Św. Józef udziela swym czcicielom, wystarczy tu przy­toczyć, co o tym mówi Św. Teresa: Nie przypomi­nam sobie, abym, jeśli go o co poprosiłam, nie zo­stała wysłuchana. Niepodobna wyrazić tylu Łask, jakich mi Pan Bóg użyczył za pośrednictwem tego Świętego, niemniej niebezpieczeństw ciała i duszy, od jakich za jego przyczyną mnie uchronił. In­nym Świętym Pan Bóg dozwolił wspierać nas w ja­kichś poszczególnych potrzebach, ten zaś Święty, jak to okazuje doświadczenie, pomaga we wszyst­kich. Zdaje się, iż Pan Jezus chce nam przez to oka­zać, iż jako na ziemi był poddanym Św. Józefa, tak też i w niebie spełnia to, o co ten Święty zwróci się do Niego. Doświadczyły tego i inne osoby, któ­rym zaleciłam, aby się do Św. Józefa uciekały.

Chciałabym wszystkich pobudzić, mówi dalej Św. Teresa, aby czcili tego Świętego. Doświadczy­łam bowiem tego na sobie, jak wielkie Łaski otrzy­muje on u Pana Boga. Nie znałam takiej osoby, która by miała szczególne nabożeństwo do Św. Józefa, a nie czyniła nieustannie coraz większych w cnocie postępów. Od wielu lat w dzień jego uroczystości proszę go o jaką Łaskę i zawsze ją otrzymuję. Pro­szę przez miłość ku Panu Bogu, aby kto mi nie wierzy, zechciał sam spróbować.

Obierzmy więc, jak do tego Gerson nas zachę­ca, obierzmy sobie Św. Józefa za szczególnego na­szego opiekuna i potężnego orędownika i codzien­nie, a nawet po wiele razy na dzień, uciekajmy się do niego. Szczególniej zaś w czasie tego triduum pomnóżmy nasze modlitwy, zachowajmy post lub spełnijmy jakie inne umartwienie w przeddzień wigilii jego święta i często powtarzajmy:

 

 

Modlitwa.

Pomnij, o najczystszy oblubieńcze Najświętszej Panny Maryi, o mój najmilszy Opiekunie, Św. Józefie, że nie słyszano nigdy, aby ktokolwiek, wzywający Twej opieki i pomocy, został bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przybrany Ojcze Odkupiciela mego, ale racz ją przyjąć łaskawie. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo kwietniowe do Tajemnicy Odkupienia.
  2. uczczenia Zmartwychwstania Pańskiego: Nabożeństwo na okres wielkanocny.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *