Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Umiłowawszy Swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umi­łował. — Jan 13, 1.

 

PRZYGOTOWANIE. — Choć Pan Bóg jest Wszech­mocny, można powiedzieć, że Miłość odniosła nad Nim zwycięstwo. Skłoniła Go nie tylko do tego, iż umarł za nas skazany na haniebnym drzewie krzy­ża, lecz pobudziła Go również do ustanowienia Przenajświętszego Sakramentu, w którym się każdemu oddaje bez zastrzeżeń, bez własnej korzyści, bez koń­ca. Jeśli jednak Pan Bóg tak nam się oddaje, słuszne, abyśmy Mu złożyli podobnąż ofiarę. Oświadczmy, że chcemy służyć Panu Bogu we wszystkim i zawsze bez pragnienia nagrody, jedynie, aby Mu się przypodobać i zrobić Mu przyjemność w czasie i w wie­czności.

 

I. — Pan Bóg jest Wszechmocny; któż może Go pokonać? Jednakże, jak mówi Św. Bernard, Miłość ku ludziom zwyciężyła Go, odniosła nad Nim tri­umf; Miłość ta bowiem nie tylko do tego Go przy­wiodła, iż umarł skazany na haniebnym drzewie krzyża, lecz skłoniła Go również do ustanowienia Przenajświętszego Sakramentu, w którym się nam oddaje bez zastrzeżeń, bez własnej korzyści, bez końca.

Bez „zastrzeżeń”. Całego Siebie tobie oddał, nic sobie nie zostawił, mówi Św. Jan Chryzostom. Św. Franciszek Salezy tak co do tego się wyraża: „Za jakżeż wielki objaw miłości uważano by, gdyby król, zasiadłszy do stołu, posłał jakiemu biedakowi część podanych mu potraw? A cóż dopiero, gdyby mu je wszystkie posłał? Pan Jezus zaś w Komunii Świętej daje nam na Pokarm Swe własne Ciało i to całe. Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje, a wraz ze Swym Ciałem daje nam również Swoją Duszę, Bóstwo Swoje; tak iż, jak mówi Sobór Try­dencki, dając nam ten Dar, Pan Bóg wylał wszystkie bogactwa Swej Miłości ku ludziom.

Nie pobudziła Pana Jezusa do ustanowienia Eu­charystii Jego własna korzyść, gdyż jak mówi Św. Paweł, Zbawiciel ustanowił ten wielki Sakrament w Nocy, której był wydany; tj. wtedy, gdy ludzie przygotowywali Dlań bicze, ciernie, krzyż, na którym miał umrzeć. — Ustanowił Go, choć wiedział, na ile zniewag wystawi Go ten pełen Miłości zamiar; wiedział bowiem, że większa część ludzi nie zechce Go uznać w tym wielkim Sakramencie, a nawet wielu z tych, którzy uznają Jego Obecność w Eucharystii, odpłaci Mu niewdzięcznością i święto­kradztwami.

Na koniec w Przenajświętszej Eucharystii Pan Jezus oddaje się nam „bez końca”, nie tylko co do Swej Istoty, lecz także co do czasu i miejsca; spełnia przez to co do litery Swą Boską Obietnicę, iż stanie się naszym nieustannym towarzyszem: „Oto Ja je­stem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. Słusznie więc Św. Tomasz nazywa Eucharystię Sakramentem Miłości, Zadatkiem Miłości, a Św. Bernard, Miłością nad miłościami.

 

II. — Skoro Pan Jezus w Przenajświętszej Eucharystii oddaje się nam całkowicie, bez zastrzeżeń, bez wła­snej korzyści i bez końca, słusznym jest, i to bar­dzo, abyśmy Mu również złożyli podobną ofiarę i oświadczyli, że chcemy Panu Jezusowi służyć we wszystkim i zawsze, bez nadziei nagrody, lecz jedynie dlatego, aby Mu się przypodobać i sprawiać Mu przyjemność w czasie i w wieczności. Miły mój mnie, a ja Jemu.

 

 

Modlitwa.

Tak, mój najukochańszy Odkupicielu, ofiaruję Ci i oddaję siebie całego z mą wolnością i wolą. Nie chcę, mój Jezu, od dzisiaj do siebie należeć; chcę być Twoim i całkowicie Twoim. Niechaj należą do Ciebie me zmysły, aby mi tylko służyły do podo­bania się Tobie. Czyż zresztą może być coś przyjemniejszego, powiedział Św. Piotr z Alkantary, nad podobanie się Tobie, który najbardziej na miłość zasługujesz, kochasz najgoręcej, jesteś najhojniej­szy? Oddaję Ci również wszelkie swe zdolności i chcę, aby wszystkie do Ciebie należały. Chcę, aby pamięć służyła mi jedynie do przypominania sobie Twych Dobrodziejstw i Twojej Miłości; rozum niech mi tylko służy do myślenia o Tobie, który zawsze myślisz o moim dobru; moja wola niech ma jedynie na celu kochanie Ciebie, mój Boże, mo­je wszystko, i pragnie tylko spełnienia Twojej Wo­li. Oddaję Ci więc dzisiaj i ofiaruję, mój Najsłod­szy Zbawicielu, wszystko, co mam i czym jestem: swe zmysły, myśli, uczucia, pragnienia, upodoba­nia, skłonności, swą wolę; oddaję Ci całe ciało i du­szę całą.

Przyjmij, Majestacie Nieskończony, ofiarę, ja­ką Ci składa z siebie samego grzesznik najniewdzięczniejszy, który dzisiaj oddaję się Tobie cał­kowicie. Czyń ze mną, co Ci się podoba. Przybądź, o Ogniu niszczycielu, Miłości Boża, i wyniszcz we mnie wszystko, co jest moim, i co się nie podoba Twym najczystszym Oczom, abym od dzisiaj był całkowicie Twoim i żył jedynie nie tylko dla wypeł­niania Twych Przykazań i Rad, lecz również dla spełniania Twych Świętych Pragnień, dla tym więk­szego podobania się Tobie. — Maryo Najświętsza, przed­staw Trójcy Przenajświętszej tę moją ofiarę i wyjednaj, by ją przyjęła i udzieliła mi Łaski, abym był Jej wierny aż do śmierci. Amen. (1,410)

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 28
  2. uczczenia Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 28
  3. uczczenia Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 28

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *