6 STYCZNIA

Trzech Króli: Kasper, Melchior, Baltazar.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

 

 

 

Trzech KróliChrystus Pan przyszedł na świat nie tylko dla zbawienia żydów, ale wszystkich narodów. Wkrótce też po Jego Narodzeniu gwiazda na niebie zwiastowała światu Zbawiciela. Wszyscy tę gwiazdę widzieli, ale znak ten zrozumieli tylko Mędrcy na Wschodzie. Wybrali się więc ochoczo w drogę i szukając cierpliwie, znaleźli Pana Jezusa w Betlejem. Imiona ich są: Kasper tj. posiadacz bogactw; Melchior tj. król świata oraz Baltazar tj. pan jasności. Kiedy wiodąca ich gwiazda znikła nad Jerozolimą, weszli odważnie do miasta i stanąwszy przed panującym królem Herodem, mieli męstwo pytać się o innego króla żydowskiego, który z pewnością narodził się, skoro gwiazdę jego zobaczyli na niebie. – Zaniepokoił się Herod i kazał kapłanom w księgach szukać wiadomości o przepowiedzianym przez proroków Mesjaszu. Znaleźli, że pochodzić będzie  rodu Dawida, który zamieszkiwał okolicę Betlejem. Zdradliwy Herod wysłał tam mędrców; prosił, aby pilnie szukali Nowonarodzonego, a z powrotem uwiadomili go o znalezieniu. Widząc w Mędrcach ze Wschodu stronników nowego króla, a więc swoich wrogów, postanowił zgładzić ich za powrotem razem z Nowonarodzonym. – Wyszli Mędrcy z Jerozolimy, a oto okazała się im znowu gwiazda i zawiodła ich do stajenki obok Betlejem. Nie przerazili się ubóstwa, ale okiem Wiary zrozumieli, że Nowonarodzony nie potrzebuje dostatków i blasku takiego, jakim otoczony był Herod, gdyż Królestwo Jego nie jest z tego świata. Upadli przed Nim na kolana, a pokłon Mu oddawszy ofiarowali swe dary; złoto na znak, że uznają w Nim Króla i oddają Mu się w miłości; kadzidło na znak Jego ubóstwa utajonego, które czczą z pobożnością i mirę, jako symbol ludzkiej natury, która dla zbawienia ludzkości cierpieć będzie wiele. Pouczeni przez Anioła, ominęli Heroda, i inną wrócili drogą do ojczyzny, gdzie cierpliwie czekali odgłosów Nauki Zbawiciela. Jakoż spełniły się ich pragnienie. Św. Tomasz, Apostoł, zaszedł w tamte strony, odnalazł ich, a wyuczywszy Zasad Wiary Chrystusowej, ochrzcił ich i wyświęcił na kapłanów i biskupów. Wielu pogan nawrócili oni dla Chrystusa Pana w Arabii i Persji. Ciała ich przywiozła Św. Helena do Konstantynopola, skąd w r. 1164 przeniesiono je do Kolonii nad Renem, gdzie wspaniałą wystawiono nad ich grobami bazylikę gotycką.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Idź za gwiazdą Wiary nieustraszenie, a ona cię na pewno zaprowadzi do Nieba. Nie wahaj się przyznawać publicznie do Katolickiego Kościoła i spełniać otwarcie Jego Przepisów.

– W wątpliwościach radź się kapłanów, jak trzej Królowie, a unikaj Heroda, tj. obłudnych innowierców, którzy grzecznymi słówkami czujność twą usypiają, wpajając zrazu obojętność dla Wiary, a później wydzierają ci ją z serca.

 

 

Modlitwa.

O Boże, Który w dniu dzisiejszym Syna Swego przez gwiazdę objawiłeś poganom, udziel nam Łaski do życia według Nauki Chrystusa, do unikania błędów niedowiarstwa i podstępów przewrotności, abyśmy bezpiecznie doszli do oglądania Cię w wieczności. Amen.

 

 

 

 © salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *