Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Zaprawdę, powiadam wam, nie znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu. — Mat. 8, 10.

PRZYGOTOWANIE. — Jakże podobałoby się Panu Bogu, gdyby wszyscy Chrześcijanie naśladowali wiarę owego setnika! Pan Jezus nie musiałby skarżyć się na nich: Nie znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu. Jakże jednak wielu ludzi posiada tylko połowiczną wiarę: wierzą w Prawdy Wiary podane w Ewangelii, lecz nie chcą dostosować się do moralnych jej przepisów. Nieszczęśliwi! Ta połowiczna wiara posłuży im tylko do tego, że na Sądzie Pana Jezusa czeka ich tym straszliwsze potępienie, iż tym okropniejsze męki ponosić będą w piekle.

I. — Skoro Pan Jezus przybył do Kaffarnaum, zjawił się u Niego setnik i prosił o uzdrowienie sparaliżowanego swego sługi. „Przyjdę i uzdrowię go“, powiedział Zbawiciel. — „Panie, odrzekł dobry setnik, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale rzecz tylko słowem, a będzie uzdrowiony sługa mój“. — Pan Jezus, usłyszawszy te słowa, zdziwił się, pocieszył setnika, natychmiast przywrócił zdrowie jego słudze i zwróciwszy się do uczniów, powiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu.

Jakże podobałoby się Panu Bogu, gdyby wszyscy Chrześcijanie naśladowali wiarę tego dobrego żołnierza; Pan Jezus nie musiałby się na nich skarżyć: Nie znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu. Lecz jakże wielu Chrześcijan wierzy tylko połowicznie. O tyle są Katolikami, iż wierzą w spekulatywne Prawdy Wiary, odnoszące się do działania rozumu, nie wierzą jednak, a przynajmniej na zewnątrz okazują, iż nie wierzą w prawdy praktyczne, tyczące się woli i obyczajów.

Czyż można rzeczywiście powiedzieć, iż ci wierzą w Ewangelię, którzy uważają, iż przebaczenie uraz przynosi ujmę honorowi, którzy myślą tylko o zabawach, a za nieszczęśliwych tych poczytują, którzy wyrzekają się ziemskich przyjemności i ciało swe umartwiają?

Czyż można powiedzieć, iż ci wierzą słowom Ewangelii, którzy dla względów ludzkich, dla uniknięcia jakiegoś szyderstwa, opuszczają praktyki pobożne, częste przystępowanie do Sakramentów Świętych, rekolekcje i spędzają czas na rozmowach, ucztach, lub na czymś gorszym? O takich można powiedzieć, iż albo nie mają wiary, lub wierzą tylko częściowo: Zaprawdę, powiadam wam, nie znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu.

II. — Dla dobra swojej duszy, zbadaj sumiennie swe życie i jeśli na nieszczęście poznasz, iż ono nie we wszystkim stosuje się do twej Wiary, mocno postanów poprawę i rozpocznij ją od dzisiaj. Pomyśl, iż ta wiara połowiczna — wiara w dogmaty, głoszone przez Ewangelię, bez dostosowania się do jej moralnych przepisów, na nic ci się nie przyda przed Trybunałem twego Sędziego, owszem sprowadzi na ciebie tym straszliwsze potępienie.

Oto Sam Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii: „A powiadam wam, iż wielu ze Wschodu słońca i z Zachodu przyjdzie i usiądą z Abrahamem i Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. A synowie królestwa będą wyrzuceni w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Tymi słowy Pan Jezus chciał wyrazić, iż wielu pogan zbawi się ze sprawiedliwymi, wielu zaś urodzonych z rodziców katolickich, pójdzie do piekła, gdzie robak sumienia, zgryzoty, napełnią, ich takim bólem, iż będą ustawicznie gorzko płakać; zrozumieją oni tam wtedy, iż jeśli szaleńcem jest ten, kto wcale nie wierzy Ewangelii, to o wiele bardziej szaleni są ci, którzy wierzą jej tylko połowicznie.

 

 

Modlitwa:

Mój Jezu najukochańszy, do liczby tych nieszczęśliwych szaleńców i ja od dawna powinien był należeć, nie brałem bowiem zawsze Twego Prawa za prawidło swego życia i obrażałem Cię, Dobroci Nieskończona. Panie, nie odważyłbym się już uciekać do Twego Miłosierdzia, lecz powiem do Ciebie ze Św. Piotrem: Panie, do kogóż pójdziemy? Słowa Żywota wiecznego masz. Ty masz tylko owe Słowa, a pod Ich wpływem ma dusza zostanie uzdrowiona ze wszystkich duchowych chorób, jakie spowodowałem swymi grzechami. — Co do przyszłości, to obecnie odnawiam swą wiarę we wszystkie Prawdy objawione, nie tylko spekulatywne, lecz i praktyczne, i oświadczam, iż wolę raczej umrzeć, niż ponownie przekraczać Prawo Twoje. Ty przeto, Wszechmocny i Wieczny Boże, spójrz łaskawym Okiem na mą słabość, podnieś dla mej Obrony Prawicę Twego Majestatu i wesprzyj mnie Swą Łaską, abym nie zdradził Cię ponownie. O to i Ciebie proszę, wielka Matko Boża i Matko moja, Maryo. Amen. (VIII., 523)

 

 

 

Zachęcamy:

  1. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  2. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *