Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Przyszedł Jezus i stanął w pośrodku i rzekł im: Pokój wam. Jan 20, 19.

 

PRZYGOTOWANIE. — Rzeczywiście, tylko w Panu Bo­gu można znaleźć pokój prawdziwy; Pan Bóg — Do­bro Nieskończone — stworzył człowieka dla Siebie, toteż tylko Pan Bóg może go zadowolić. Kto więc chce się cieszyć tym pokojem, powinien z serca usu­nąć wszystko, co nie jest Panem Bogiem. To właśnie Pan Jezus chciał wskazać Apostołom, gdy się im uka­zał i pokój im zwiastował.

 

I. — Św. Jan opowiada, iż gdy Apostołowie byli zebrani w jednym domu, wszedł do niego Pan Jezus Zmartwychwstały, choć drzwi były zamknię­te i stanąwszy wśród nich powiedział dwukrotnie: Pokój wam. To samo im powtórzył po ośmiu dniach przy nowym objawieniu; rzekł do nich: Pokój wam. — Przez to Pan Jezus chciał nam okazać, iż jest pokojem naszym; On, Który oboje jednym uczynił i ścianę nieprzyjaźni, któ­ra nas dzieliła, przez Ciało Swe obalił.

I rzeczywiście, tylko w Panu Bogu można znaleźć prawdziwy pokój; Pan Bóg — Dobro Nieskończone — stworzył człowieka dla siebie, toteż tylko Pan Bóg mo­że go zadowolić. Rozkoszuj się w Panu Bogu, a spełni prośby serca twojego. Jeśli kto tylko w Panu Bogu sobie podoba i nic poza Nim nie szuka, Pan Bóg się zatroszczy o zaspokojenie wszel­kich pragnień jego serca.

Szaleni więc są, którzy mówią: szczęśliwy, kto może dowoli szafować pieniędzmi! rozkazywać drugim! zażywać, jakich zechce, przyjemności! Szaleństwo! Ten tylko jest szczęśliwy, kto kocha Pana Boga, kto mówi, iż Pan Bóg jedynie mu wystarcza. Doświadczenie poucza, iż tyle osób, które ludzie światowi nazywają szczęśliwymi, choć posiadają wielkie bogactwa i piastują wysokie godności, wiedzie życie nieszczęśliwe; nigdy nie są zadowo­lone, ani przez jeden dzień nie zażywają prawdziwego pokoju. — I przeciwnie, – tylu dobrych zakon­ników, którzy żyli odosobnieni w swych celach, tylu pustelników, choć dolegały im choroby, głód i zimno, czuli najzupełniejsze zadowolenie; cie­szyli się niezmiernie. Dlaczego? Ponieważ zajmo­wali się tylko Panem Bogiem i Pan Bóg ich pocieszał. Pokój, jakiego Pan Bóg duszy użycza, która Go miłuje prze­wyższa wszelkie przyjemności, jakich świat może jej udzielić. Pokój Boży, który przewyż­sza wszelki zmysł.

 

II.— Kosztujcie i zobaczcie, że słod­ki jest Pan. — Ludzie światowi! woła Prorok, dlaczego gardzicie życiem Świętych, skoroście go nigdy nie zaznali? Spróbujcie go choć raz, porzućcie świat, oddajcie się Panu Bogu, a zobaczycie, iż On was bardziej pocieszy, niż wszystkie godności i przyjemności, które was wiodą na zgubę.

Prawda, iż i Święci bardzo dużo cierpieli w swym życiu; oni jednak, zdani na Wolę Bożą nigdy nie tracili pokoju. Byli wyżsi nad przeciwności i zmiany losu na tym świecie i dlatego zawsze żyli w niezamąconym pokoju.

Kto jednak chce zawsze być złączony z Panem Bo­giem i cieszyć się nieustannym pokojem, winien usunąć ze swego serca wszystko, co nie jest Panem Bo­giem; powinien trzymać drzwi swych zmysłów zamknięte przed wszystkimi stworzeniami i żyć jakby umarły dla wszystkich ziemskich przywiązań. To właśnie Pan Jezus chciał wskazać Aposto­łom, gdy ukazując się im dwukrotnie, jak mówi Ewangelia, wszedł do nich przez drzwi zamknięte. Św. Tomasz tak to wyjaśnia: Mistycznie mówiąc, z tego faktu poznać winniśmy, iż Pan Jezus wtedy tylko wstępuje do dusz naszych, jeśli są zamknię­te drzwi naszych zmysłów.

 

 

Modlitwa:

Ojcze Przedwieczny, przez Miłość ku Jezusowi, pomóż mi, bym zerwał wszelkie pęta, które mnie wiążą ze światem. Spraw, abym myślał jedynie o podobaniu się Tobie. Szczęśliwi, którym Sam wystarczasz! Panie, udziel mi Łaski, bym nie szu­kał nic poza Tobą i pragnął tylko Ciebie miłować. Z miłości ku Tobie wyrzekam się wszelkich ziemskich przyjemności, wyrzekam się również pociech duchowych; pragnę tylko spełniać Wolę Twoją i podobać się Tobie. Spraw też, Wszechmogący Boże, abym ja, który uroczystość Wielkanocną obchodziłem, ducha jej w czynach i postępowaniu przez całe życie zachował. — Matko Boża, Maryo, poleć mnie Swemu Synowi, Który niczego Ci nie odmawia. Amen.(* II, 301)

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo kwietniowe do Tajemnicy Odkupienia.
  2. uczczenia Zmartwychwstania Pańskiego: Nabożeństwo na okres wielkanocny.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *