Pogadanki religijne dla dzieci na cały Rok Kościelny

1957

 

 

 

 

 

Pamiętacie jak mówiliśmy o ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni? (powtórzyć pogadankę szóstą, na niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia).

Właśnie dzisiaj czcimy tą chwilę, gdy Matka Najświętsza, posłuszna prawu Mojżesza, które nakazywało każdej niewieście w 40 dni po urodzeniu pierwszego syna przyjść do świątyni, ofiarować dziecię i dopełnić obrzędu oczyszczenia, ofiarując przepisaną ofiarę – w tym dniu, więc Matka Najświętsza przyszła z Dzieciątkiem Jezus do świątyni Jerozolimskiej.

Pamiętacie, kogo spotkała na progu świątyni? Świętego starca Symeona, tego który całe życie prosił Pana Boga, aby mu nie dał umrzeć, póki nie zobaczy na świecie Pana Jezusa. I kiedy ujrzał Matkę Najświętszą z Dzieciątkiem, Duch Święty wlał mu w serce pewność, że to są Ci, na których od lat czekał: Zbawiciel świata i Jego Matka. Wziął wtedy Dzieciątko Jezus na ręce i zawołał: Teraz puszczasz Panie sługę Twego w pokoju – to znaczy: teraz kiedy już zobaczyłem Zbawiciela Świata mogę umrzeć, bo oczy moje oglądały zbawienie twoje, drugich Światłość na objawienie poganom i Chwałę ludu Twego izraelskiego.

Symeon nazwał Pana Jezusa Światłością na objawienie poganom. Pan Jezus później, kiedy nauczał, też tak o Sobie powiedział: Jam jest Światłość świata. Kto za Mną idzie, nie chodzi w ciemności.

 

Dziś także obchodzimy uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej. Święcimy gromnice (świece woskowe), które później zapalamy, kiedy grozi nam niebezpieczeństwo lub nieszczęście, gdy np. szaleje nad naszym domem burza z piorunami, albo gdy ktoś umiera. Wtedy zapalamy gromnicę, aby przypomnieć i uczcić Światłość wiekuistą, którą  Jest Pan Jezus i żeby Opieka Matki Najświętszej (Matki Boskiej Gromnicznej) była z nami.

Święcimy gromnice jak Matka Najświętsza poświęcała Swego Syna Bogu i niesiemy je w procesji zapalone, Jak Ona ze Świętym Józefem niosła Pana Jezusa do świątyni jerozolimskiej, w dzień swego oczyszczenia. Kapłan świecąc gromnice w dniu dzisiejszym, odmawia przepiękne modlitwy: prosi Pana Boga, abyśmy mieli wzrok duszy naszej tak jasny i dobry, żeby się nam zawsze podobały tylko rzeczy miłe Bogu, abyśmy gardzili wszystkim złym, które jest ciemnością. Modli się również o to, żebyśmy doszli do Światłości Wiekuistej, którą jest Chrystus Pan.

Gdy ktoś umrze, odchodzi od nas, Kościół Święty modli się: A światłość wiekuista niechaj mu świeci – Tą Światłością jest Pan Jezus.

Trzeba żebyśmy pamiętali zawsze o tym, że Pan Jezus jest Światłością i światłością są wszystkie rzeczy dobre i że trzeba żebyśmy byli zawsze dziećmi światłości, to znaczy żebyśmy kochali Pana Jezusa i wszystko co dobre i święte i zawsze dobrze postępowali – a wszelkie zło jest ciemnością (szatan jest księciem ciemności) i trzeba go unikać, uciekać od Niego.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024