Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Chwała Libanu dana jej będzie, ozdoba Karmelu i Saronu. — Ks. Iz. 35, 2.

 

PRZYGOTOWANIE. — Liczne są przywileje przyznane należącym do Bractwa Szkaplerza Karmelitańskiego, wśród nich dwa wybijają się na pierwsze miejsce. Sama Najświętsza Panna Marya obiecała, iż noszący ten Szkaplerz zasłużą sobie na śmierć szczęśliwą i pozostając w Czyśćcu, doznają od Niej szczególniejszej Pomocy, zwłaszcza w dzień sobotni. Aby jednak dostąpić tych tak wielkich przywilejów, nie dość nosić Szkaplerz, lecz należy spełniać warunki przepisane i mieć przynajmniej wolę poprawienia się z grzechów.

 

I. — Jak ludzie uważają sobie za zaszczyt, jeśli inni noszą szaty, świadczące, iż są od nich zależni, tak też i Najświętszej Pannie Maryi podoba się, jeśli Jej czciciele noszą Szkaplerz na znak, że są Jej sługami i należą do rodziny Matki Bożej. Kościół Święty, nieomylny Nauczyciel Prawdy, potwierdził Bractwo Szkaplerza Karmelitańskiego licznymi bullami i odpustami.

Co do szczegółów, dotyczących Szkaplerza Karmelitańskiego, to mówią poważni pisarze, a i Brewiarz Rzymski to potwierdza, iż Najświętsza Panna Marya ukazała się Bł. Szymonowi Stock i dając mu Szkaplerz, powiedziała, iż ci, co nosić Go będą, zostaną uchronieni od wiecznego potępienia. Nie dość na tym, noszący Szkaplerz Karmelitański dostępują jeszcze innej Łaski.

Papież Paweł V w swej bulli, potwierdzającej przywileje, przyznane noszącym wspomniany Szkaplerz, powiada między innymi: „Chrześcijanie mogą pobożnie wierzyć w to, co mówią o pomocy, doznawanej przez członków Bractwa Karmelitańskiego, a mianowicie, iż Najświętsza Panna Marya duszom członków tego Bractwa, którzy zeszli z tego świata w miłości i za życia swojego nosili Szkaplerz, zachowywali czystość według stanu, odmawiali godzinki, a ci, którzy czytać nie umieli, przestrzegali postów kościelnych, a w środę i w sobotę, o ile na ten dzień nie przypadało Boże Narodzenie, wstrzymywali się od mięsa, tym wszystkim Najświętsza Dziewica przyjdzie w pomoc po śmierci i to zwłaszcza w sobotę, dzień przez Kościół poświęcony Matce Bożej“.

Odpusty przyznane noszącym Szkaplerz Karmelitański, lub też inne Szkaplerze Matki Bożej, jako to: Matki Boskiej Bolesnej, od Wykupu Niewolników, a zwłaszcza Niepokalanego Poczęcia są niezliczone, cząstkowe i zupełne, których można dostąpić za życia i przy śmierci.

 

II. — O ile tego jeszcze nie uczyniłeś, staraj się jak najprędzej zapisać do Bractwa Szkaplerza Karmelitańskiego. Pamiętaj jednak, iż temu nabożeństwu, jak i innym ku czci Najświętszej Panny Maryi, muszą zawsze towarzyszyć dobre uczynki, częste przystępowanie do Sakramentów Świętych, a nade wszystko unikanie grzechu; Sama bowiem Najświętsza Panna Marya objawiła Św. Brygidzie, że jest Matką tylko tych grzeszników, którzy chcą się poprawić.

 

 

Modlitwa.

O Błogosławiona Panno Niepokalana, ozdobo i światłości Góry Karmelu, która okiem szczególnej Dobroci patrzysz na każdego, kto Twą Świętą Szatą jest odziany, spojrzyj i na mnie łaskawie i okryj mnie Płaszczem Macierzyńskiej Swej Opieki. Wspomóż mą słabość Swą Potęgą, oświeć Swą Mądrością ciemność mego serca, pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Ozdób mą duszę takimi Łaskami i cnotami, aby zawsze była drogą Twemu Boskiemu Synowi i Tobie. Nie odstępuj mnie nigdy w mym życiu, pociesz mnie przy śmierci Swą Najłaskawszą Obecnością i przedstaw mnie Trójcy Przenajświętszej, jako syna Twego i oddanego Tobie sługę, bym mógł Cię w Niebie wiecznie chwalić i wielbić. Amen.

200 dni odpustu.

 

 

Kontynuuj regularny cykl rozmyślań na każdy dzień: Fałszywi prorocy i konieczność dobrych uczynków.

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 16
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa
  3. poznania katolickiej nauki o Szkaplerzu Świętym: Nauki katolickie o Szkaplerzu Świętym.
  4. uczczenia Matki Boskiej Szkaplerznej: Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Szkaplerza Świętego

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023