Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

28 GRUDNIA

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW.

 

 

Herod… pobił wszystkie dzieci, które były w Betlejem i po wszystkich granicach jego. — Mat. 2, 16.

 

PRZYGOTOWANIE. — Pan Bóg jest Mądrością Nieskończoną — umie ze zła dobro wyprowadzić; niejednokrotnie to jest dla nas szczególniejszą Łaską, co uważamy za nieszczęście. Kto wie, może owe dziatki, które dziś czcimy na Ołtarzach i któ­re stanowiły orszak Dzieciątka Jezus, gdyby He­rod życia ich nie pozbawił, wołałyby w chwili Męki Pana Jezusa: Niech będzie ukrzyżo­wany!? Ileż z nich może zgubiłoby się na wieki!

 

I. — Skoro Mędrcy złożyli dary Dzieciątku Jezus, Anioł we śnie przestrzegł ich, by nie wra­cali do Heroda, jak mu to przyrzekli, lecz inną drogą wrócili do swych krain. Okrutny władca, w obawie, by Pan Jezus państwa go nie pozbawił, wi­dząc, iż Mędrcy nie dotrzymali słowa, bardzo się rozgniewał i rozkazał zabić wszystkie dzieci w Betlejem i okolicach tego miasta, do dwu lat liczące. Pobił wszystkie dzieci.

Zatrzymaj się, aby rozważyć głębię Wyroków Bożych. Jeśli się na zbrodnię Heroda patrzymy ludzkim okiem, to nie można sobie wytłumaczyć, jak Pan Bóg, ten Ojciec kochający, mógł patrzeć na tyle matek zbolałych, na to, iż całe miasto wraz z okolicą spłynęło krwią niewinną. Należy jednak pamiętać, że Pan Bóg jest Dobrocią Nieskończoną i może ze zła dobro wyprowadzić — nie­jednokrotnie to jest szczególną Łaską, co nazy­wamy nieszczęściem. Ileż z tych dziatek, gdyby zostały przy życiu, miałoby wiele do cierpienia, a może niejedno z nich zgubiłoby się na wieki. Może niejedno byłoby świadkiem Męki Pana Jezusa i wraz z innymi żydami wołałoby: Niech będzie ukrzyżowany! Śmierć zaś, jaką owe dziatki poniosły z przyczyny Pana Jezusa, zapewniła im wieczne zbawienie; swoją śmiercią utworzyły one orszak Bo­żego Dziecięcia i swymi maleńkimi palmami przybrały kołyskę Niepokalanego Baranka. Toteż według Św. Augustyna, Herod nie mógłby nigdy życzliwością tak dopomóc owym Błogosła­wionym Dziatkom, jak przez nienawiść im do­pomógł.

Wysławiaj owe dziatki ukochane, które ucz­ciły Pana Jezusa przelaniem krwi swojej i nie mo­gąc głosić ustami Narodzenia Syna Bożego, swą śmiercią je zwiastowały. Ty zaś bądź o tym przeświadczony, że wszystko, co zapewnia ci szczęśliwą wieczność, jest wielką Łaską, choć mo­że pozornie zdaje się być klęską i nieszczęściem. Gdy w Judei wykonywano bezbożny wyrok na niewinnych dziatkach, Dziecięciu Jezus już niebez­pieczeństwo nie groziło. Oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc: Wstań, a weźmij Dziecię i Matkę Jego, a uciekaj do Egiptu i bądź tam, aż Ci powiem. Albowiem stanie się, że Herod szukać będzie Dziecięcia, aby Je zatracił; który wstawszy, wziął Dzie­cię i Matkę Jego w nocy i uszedł do Egiptu.

 

II. — Rozważ, jak musiało cierpieć Dzie­cię Jezus na widok okrucieństwa, jakiego się He­rod dopuścił z Jego powodu na owych dziatkach niewinnych. Każdy miecz, co je przebijał, ranił Serce Pana Jezusa.

Nareszcie zapadł wyrok na sprawcę tego bar­barzyństwa. — Herod okryty hańbą za taką rzeź straszliwą, stał się przedmiotem obrzydzenia i zgrozy dla wszystkich, choć skądinąd przyczynił się do tego, iż wieść o Narodzeniu Mesjasza bar­dziej się rozeszła, śmierć bowiem tylu dziatek była Jej głośnym świadectwem. — Pan Bóg wresz­cie dopuścił na Heroda ciężką, ohydną chorobę: pożerany żywcem przez robaki, wydawał fetor nieznośny — było to preludium owego karania, jakie miał może wiecznie w piekle ponosić.

Oto nieszczęsny stan, do którego przywiodła Heroda nieporządna chęć panowania. I ty zasta­nów się, czy jaka namiętność cię nie opanowała, może pycha, zazdrość, gniew… i postanów sobie, nigdy nic nie przedsiębrać, gdy namiętności w twym sercu się burzą. Proś Pana Boga za orędownic­twem Świętych Młodzianków, byś postanowienia swego dopełnił.

 

 

Modlitwa:

„Boże mój, Którego Chwałę Niewinni Męczen­nicy głoszą dziś nie ustami, lecz śmiercią swoją, wy­niszcz we mnie wszelkie występki, abym do Wia­ry, jaką ustami wyznają, dołączył życie cnotliwe”. Spraw to dla Miłości Pana Jezusa, Twego Boskiego Syna, i Najświętszej Panny Maryi, mej ukochanej Matki. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Uczcijmy Świętych Młodzianków: Nabożeństwo ku czci Świętych Młodzianków.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *