Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

2 STYCZNIA

Uroczystość Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

Nazwane jest Imię Jego Jezus, które było nazwane od Anioła pierwej, niźli się w żywocie poczęło. — Łuk. 2, 21.

PRZYGOTOWANIE. — Duch Święty Imię Jezus porównuje z oliwą, a to dlatego, iż jako oliwa daje światło, stanowi pokarm i lekarstwo, tak też i Imię Jezus jest światłem dla umysłu, pokarmem dla serca, lekarstwem dla duszy. Będziemy szczęśliwi, jeśli Je zawsze z wielkim nabożeństwem będziemy wymawiać, jeżeli Je wraz z Imionami Maryi i Józefa często będziemy mieli na ustach, szczególniej w czasie pokus! Czy zginął kto w pokusie wzywając tych Najświętszych Imion?

 

I. Imię Jezus jest to Imię Boskie; z polecenia Pana Boga Archanioł Gabryel zwiastował je Maryi. „I nazwiesz Imię jego Jezus” (Łk 1, 31). Dlatego nazwane jest Ono Imieniem, „Które jest nad wszelkie imię” (Flp 2, 9). W tym Imieniu jedynie zawiera się zbawienie, „albowiem nie jest pod niebem inne imię dane ludziom, w Którym byśmy mieli być zbawieni” (Dz. Ap. 4, 12). To wielkie Imię Duch Święty porównuje z oliwą: „Olej wylany Imię Twoje” (Pnp 4, 2). Jako olej, mówi Św. Bernard, jest światłem, pokarmem, lekarstwem, tak też i Imię Jezus jest światłem dla umysłu, pokarmem dla serca, lekarstwem dla duszy.

Jest światłem dla umysłu. Mocą Tego Imienia ludzkość porzuciła ciemności pogaństwa i otrzymała światło Wiary. My cośmy się narodzili w krajach, gdzie przed Przyjściem Pana Jezusa nasi przodkowie byli poganami, bylibyśmy zapewne również zgubieni, gdyby Mesjasz nie przyszedł, aby nas oświecić. Jakże więc powinniśmy dziękować Panu Jezusowi za Dar Wiary. „Kto nie wierzy, zginął. Kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). I my zapewne bylibyśmy potępieni.

Oprócz tego Imię Jezus jest pokarmem, który żywi serca nasze. I rzeczywiście Ono nam przypomina, co Pan Jezus uczynił dla naszego zbawienia. To Imię pociesza nas w uciskach, udziela nam mocy do postępowania drogą, która wiedzie do Nieba, użycza nam otuchy w chwilach zwątpienia, zapala nas miłością, przypominając, co Odkupiciel uczynił, aby zbawienie nam wyjednać.

To Imię jest wreszcie lekarstwem dla duszy, udziela nam bowiem mocy przeciw pokusom naszych wrogów. Piekło drży i ucieka na wezwanie tego Świętego Imienia, według słów Apostoła: „Aby na Imię Jezusowe wszelkie kolano klękało, niebieskich, ziemskich i podziemnych” (Flp 2, 10). I rzeczywiście, któż zginął, jeśli w pokusie wzywał Pana Jezusa? Ten ginie, kto w pokusie nie wzywa Jego Pomocy, albo też kto w razie trwania pokusy zaprzestaje Go wzywać.

 

II. — Gdybym, mój Panie Jezu, zawsze Cię wzywał, nigdy by mnie szatan nie pokonał! Dlatego nędznie straciłem Twą Łaskę, iż w pokusach zaniedbywałem prosić Cię o pomoc. Teraz całą swą nadzieję pokładam w Twym Imieniu. „Wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia” (Flp 4, 13).

 

 

Modlitwa:

Wypisz więc, mój Zbawicielu, wypisz na mym biednym sercu Potężne Twe Imię, abym zawsze Cię miłował i wzywał Twego Imienia w pokusach, jakie piekło mi gotuje, aby mnie skłonić, bym znowu w niewolę mu się oddał i od Ciebie się odłączył. W Twym Imieniu znajdę wszelkie dobra; w strapieniu ono mnie pocieszy, przypomni mi, iż o wiele więcej z miłości ku mnie wycierpiałeś; jeśli z powodu mych grzechów zwątpienie mnie ogarnie, Ono mi udzieli otuchy, gdyż stawi mi przed oczy, iż właśnie dla zbawienia grzeszników przyszedłeś na ziemię; w pokusach Twe Imię mocy mi użyczy, przypomni mi, iż bardziej możesz mi pomóc, niż piekło szkody mi wyrządzić; jeśli zaś wreszcie oziębłość w Twej Służbie mnie ogarnie, ono mnie rozpłomieni, przypomni mi bowiem, jak bardzo mnie ukochałeś.

Kocham Cię, mój Jezu. Jesteś i, jak ufam, zawsze będziesz jedynym przedmiotem mej miłości. Tobie, mój Jezu, całe swe serce oddaję, Ciebie tylko chcę kochać i wzywać Twego Imienia, o ile możności, jak najczęściej. Chcę umrzeć z Imieniem Twym na ustach, bo to Imię nadziei, zbawienia, miłości.

— Maryo, jeśli mnie miłujesz, uproś mi Łaskę, bym zawsze wzywał Twego Imienia, Imienia Twego Syna i najczystszego Twego Oblubieńca. Spraw, aby Wasze Imiona stały się oddechem mej duszy, bym Je zawsze powtarzał, aby powtarzać Je również przy śmierci. — Jezu, Maryo, pomóżcie mi! Jezu, Maryo, kocham Was! Jezu, Maryo, Józefie, niech przy Was w pokoju oddam ostatnie tchnienie.

„A Ty, Ojcze Przedwieczny, Któryś Swego Jednorodzonego Syna Zbawicielem rodu ludzkiego ustanowił i Jezusem nazwać kazał, spraw miłościwie, abym Jego Święte Imię czcząc na ziemi, oglądaniem Oblicza Jego cieszył się w Niebie. Spraw to przez Miłość ku Jezusowi”. Amen. (II., 372)

 

 

 

 

Zachęcamy do podjęcia również do codziennego regularnego rozmyślania: Dlaczego Syn Boży zechciał przyjść na świat jako dziecię?

Zachęcamy do uczczenia:

  1. Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia
  2. Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  3. Najświętszego Imienia Jezus: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *