Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

UWAGA!

W czwartki Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 3, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Cierpienie Maryi

I. poprzedzało Mękę i Śmierć Pana Jezusową,

II. i było przez to zwiększone, iż było przewidziane.

 

 

 

„Nie nazywajcie mnie Noemi (to jest piękna) ale mię nazywajcie Mara (to jest gorzka), bo mię gorzkością bar­dzo napełnił Wszechmogący” (Rut 1, 20).

 

 

I. — Kościół Święty okazuje szczególną delikatność i wy­czucie, kiedy w rozważaniu Męki Zbawiciela wspomina o Boleściach Jego Matki. Wtajemniczając nas głęboko w Tajemnicę Męki Jezusa, kieruje równocześnie nasz wzrok ku Maryi, Matce Bolesnej, która wiernie postępo­wała za Nim Drogą Krzyżową. Stosując do nas słowa księgi Eklezjastyka: „Nie zapominaj o boleściach matki twojej” (Tamże 7, 29) pragnie pobudzić nasze serca do głęb­szego współczucia. Wprawdzie Najczystsze Serce Maryi, Matki Bożej, zarówno przy poczęciu Słowa Odwiecznego, jak przy narodzeniu a zwłaszcza w okresie wzrastania Boskiego Dzieciątka było stale napełnione radością i roz­koszą, ale z radością tą mieszały się cierpienia we­wnętrzne, a słodycze i rozkosze były zaprawione do­mieszką gorzkich przeczuć.

Cierpienia Maryi rozpoczęły się jeszcze za Życia Pana Je­zusa. Już przy Narodzeniu musiała odczuć przykry brak najpotrzebniejszych środków do życia i Macierzyństwa. „Nie było dla Nich miejsca w gospodzie”. Przy Obrze­zaniu rytualny nóż zranił nie tylko Ciało Dzieciątka Jezus, ale także wrażliwe Serce Jego Matki. Niemniejszy ból zadały Jej Sercu następne wydarzenia, jak prześla­dowanie ze strony Heroda, rzeź dzieci w Betlejem, ucieczka do Egiptu, zgubienie Pana Jezusa w Jerozolimie. Można więc słusznie powiedzieć, że Życie Maryi i Życie Pana Jezusa było nieprzerwanym ciągiem przykrości i Cier­pień.

Nie zapominajmy przeto nigdy o tylu i tak wielkich cierpieniach ukrzyżowanej wespół z Panem Jezusem Maryi.

Wspomnieniem o Nich umacniajmy się w naszych cier­pieniach. Wówczas jeśli nie będzie nas stać na to by je przyjmować z radością, przyjmijmy je przynajmniej z poddaniem.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

II. Cierpienia Matki Bożej potęgowały się jeszcze wskutek jasnej przepowiedni i poznania udzielonego Maryi w tym wszystkim, co w przyszłości miał znieść Jej Boski Syn. Dlatego gdy Go kołysała w Swych Ra­mionach, nie myślmy, że doznawała radości bez żadnej domieszki cierpienia, skoro dobrze pamiętała słowa po­wiedziane Jej przez Symeona: „A Duszę Twą miecz przeniknie” (Łuk. 2, 35). W tej przepowiedni dał Jej Ojciec niebieski jasne poznanie tego, co Pan Jezus miał przecierpieć na ziemi. Poznanie to pogrążało Jej Serce coraz bardziej w morzu gorzkości.

Wiemy, co odczuwa każda matka na widok cierpień swego dziecięcia. Cóż dopiero taka Matka na widok takiego Dziecięcia! Wśród usług oddawanych Dzieciątku Jezus musiała pomyśleć od czasu do czasu o Jego przyszłości, która przerażała Jej macierzyńską duszę. Gdy podawała Dzieciątku napój i pokarm, przeczuwała, że Krew wytworzona dzięki niemu będzie kiedyś try­skać strugami z Jego Ciała. Owijając w pieluszki deli­katne Członki Jego, przewidywała, że kiedyś skrępują je nielitościwie grube i szorstkie powrozy. Spoglądając na Jego Rączki i Nóżki widziała je już przebite ostrymi gwoździami i przykute do Krzyża.

Święci posiadali dzięki wyrobieniu w cnocie, pogłę­bionemu rozważaniu i żywym tęsknotom za Panem Bogiem szczególne wyczucie Tajemnic Wiary. Jeśli i nasze serce odwróci się od rzeczy ziemskich a przejmie żarliwą miłością i nabożeństwem, wówczas odczujemy i zrozu­miemy Cierpienie Maryi, oraz Cierpienie Pana Jezusa.

 

 

Modlitwa.

O Maryo, Najboleśniejsza Matko Jezusowa, jakaż to głę­boka boleść przenikała serce Twoje już od Dzieciństwa Twego Boskiego Syna, z powodu jasnego poznania przyszłości Jezusa. Boska Matko, proszę Cię, wyjednaj mi Łaskę głębokiego odczuwania Cierpień Jezusa, oraz żebym już nigdy przez grzechy moje nie odnawiał Męki Jego i Twoich Bo­leści, ale żebym pamięcią o nich stale za Nim postępował i tam doszedł, gdzie bym się mógł wraz z Nim radować w Chwale. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP – dzień 21.
  2. poznania Nauki katolickie o Wielkim Poście.
  3. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w Wielkim Poście: Nabożeństwo na okres Wielkiego Postu.
  4. uczczenia Męki Pańskiej: Nabożeństwo do Męki Pańskiej.
  5. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Benedykta, Opata: Nabożeństwo do Św. Benedykta, Opata.
  6. lektury czytania wielkopostnego: Czytania wielkopostne o Matce Boskiej Bolesnej — dzień 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024