Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

27 GRUDNIA

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA, EWANGELISTY

 

 

Uczeń on, którego miłował Jezus. — Jan 21, 7.

 

PRZYGOTOWANIE. – Zastanówmy się nad oznakami szczególnej Miłości, jaką Pan Jezus oka­zywał Św. Janowi. Powołał go jako jednego z pierwszych na Apostoła, uczynił go Swym po­wiernikiem, pozwolił mu podczas Ostatniej Wieczerzy spocząć na Swych Piersiach, a wreszcie na Kalwarii oddał mu to, co miał najdroższego — Matkę Swoją — ogłosił go w Swym zastępstwie za syna Najświętszej Panny Maryi. Tym sposobem Pan Bóg dał wiele dowodów Swej ku nam Miłości. Jakże odwzajem­niliśmy się za Nią, a jak Jan za Nią się odwza­jemnił? Co za różnica!

 

I. — Zastanów się, w jaki sposób Pan Jezus oka­zywał Janowi, iż go szczególnie miłuje. — Jako jed­nego z pierwszych powołał Jana do urzędu Apo­stolskiego, i chociaż był najmłodszym z Aposto­łów, wyjawił mu ukryte Tajemnice, uczynił go Swym powiernikiem, tak, iż sam książę Aposto­łów, nie mając odwagi zapytać Pana Jezusa, kto Go zdradzi, prosił Jana, by to uczynił. Wraz ze Św. Jakubem (bratem Jana) i Św. Piotrem uczynił go świadkiem uzdrowienia córki Jaira, Swego Chwa­lebnego Przemienienia na Taborze, Swego Kona­nia w Ogrójcu. Podczas Ostatniej Wieczerzy, kie­dy Pan Jezus chciał dać ostatnie dowody Swej Mi­łości i przez ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu w szczególny sposób wszystkim Ją okazał, i wte­dy nawet uprzywilejował Św. Jana. Pozwolił mu usiąść obok Siebie, położyć głowę na Swych Pier­siach — stamtąd to ukochany Uczeń Pana Jezusa zaczerpnął zrozumienie tych niepojętych Tajem­nic, jakie zapisał w swej Ewangelii; toteż zowią go najwybitniejszym teologiem — orłem między Ewangelistami.

Szczególnym zaś znakiem Miłości, jaką Pan Je­zus okazywał Św. Janowi, było to, iż na Kalwarii przed Śmiercią dał mu Najświętszą Maryę za Matkę — dał mu, co miał najdroższego, i uznał go za pierworodne­go syna między przybranymi dziećmi Matki Bo­żej. — Zastanów się nad tymi przywilejami, jakie Św. Jan otrzymał od Pana Jezusa. Podziwiaj w nim ucznia, który dla swych szczególnych cnót do­stąpił szczęścia, iż Zbawiciel tak go ukochał. Obierz go za swego nauczyciela i opiekuna.

 

II. — Jeśli Pan Jezus tak kochał Jana, to też stwierdzić należy, iż i Jan bardzo Go miłował: sam zaś Zbawiciel oświadczył: Miłuję tych, którzy Mnie miłują. I rzeczywiście, całe życie Jana było wzniosłym wzorem miłości. Za­ledwie Pan Jezus zawezwał go z nad brzegów je­ziora Genezaret, porzucił sieci, ojca, matkę i udał się za Zbawicielem: widząc zaś, iż czystość dzie­wicza sprawia radość Panu Jezusowi, Który jest przyjacielem dziewic i pasie się między liliami, postanowił na zawsze ją zachować. — Póki żył Boski Zbawiciel, Św. Jan nieustannie rozważał, jak Pan Jezus nieskończenie na miłość zasługuje i sta­rał się przez akty wewnętrzne i zewnętrzne cnót najwznioślejszych coraz bardziej Mu się podobać.

W czasie Męki Pana Jezusa ta miłość skłoniła Jana, iż poszedł za Nim na Kalwarię, że nieustra­szenie stał pod krzyżem, aby jeśli już nie bronić Pana Jezusa, to przynajmniej Go pocieszyć. Wresz­cie po Wniebowstąpieniu Zbawiciela Jan z miłości ku Niemu głosił Wiarę nie tylko w Judei i Samarii, lecz również w różnych częściach Azji. Uwa­żał jednak, iż tego jeszcze nie dosyć, to też napi­sał Ewangelię, listy, Apokalipsę — księgi, które oddychają miłością; poniósłby nawet zaszczytną śmierć męczeńską, gdyby go Pan Bóg nie uchronił i nie zachował dla rzeczy większych. Czyż Św. Jan mógł się lepiej odwzajemnić Panu Jezusowi za Jego Miłość? Jakiż to wstyd dla ciebie! Pan Jezus tyle razy okazał, jak bardzo cię miłuje, a ty za­miast Go kochać, odpłacałeś Mu niewdzięczno­ścią, grzechami. Proś Pana Boga, aby za wstawiennic­twem Św. Jana udzielił ci przebaczenia.

 

 

Modlitwa:

,.Panie, oświeć łaskawie Swój Kościół, aby dzięki naukom Św. Jana Apostoła i Ewangelisty mógł dostąpić Dóbr Wiekuistych”. Spraw to przez Miłość ku Jezusowi i Najświętszej Maryi Pannie. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Zachęcamy do uczczenia dziś Świętego Patrona dnia dzisiejszego Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty: Nabożeństwo do Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *