Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

 

Rozmyślanie.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — Poproszę Najświętszą Dziewicę, aby mnie dopuściła do oglądania w duchu skromnego domku w Nazarecie i przyglądania się przedziwnemu życiu, jakie tam Pan Jezus prowadzi.

Rozważanie.

1. Dzisiaj — po raz ostatni w ciągu roku liturgicznego — Kościół Święty podaje nam do rozpamiętywania Tajemnicę pokornego i ukrytego Życia Pana Jezusa. Głęboka serdeczność i czułość cechują dzisiejsze święto i przebijają z Liturgii. Dzisiaj tak „milo nam wspomnieć mały domek w Nazarecie i żywot, jaki w nim prowadzono. Pan Jezus uczył się tam pokornego rzemiosła Józefa Świętego, i nieznany wzrastał w latach, szczęśliwy, że może dzielić z Swym ojcem przybranym pracę cieśli. „Niechaj pot zrosi moje członki — mówił — zanim ociekną Krwią przelaną. Niechże i ten trud również idzie na pokutę dla rozgrzeszenia rodzaju ludzkiego” (BR.). Oto wprowadzeni jesteśmy wprost do domku w Nazarecie; stajemy wobec tej głębokiej pokory, która odsłania nieskończoną wielkość Pana Jezusa. Powtarzajmy słowa Pisma Świętego: „Zaprawdę Tyś jest Król ukryty, o Boże Zbawicielu, Królu Izraela” (BR.).

Ze skromnego Życia tego Boga ukrytego, Liturgia dzisiejsza uwypukla przede wszystkim jeden rys charakterystyczny: posłuszeństwo. „Chociaż był Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa; uniżył Samego Siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci” (BR.). Takie posłuszeństwo towarzyszyło Panu Jezusowi od Betlejem aż na Kalwarię. Ewangelia dzisiejsza (zob. Łuk. 2, 42-52) pragnie szczególnie podkreślić posłuszeństwo Zbawiciela w Nazarecie i czyni to w słowach bardzo dobitnych: „Był Im poddany”. Zapytujemy razem ze Św. Bernardem: „Kto jest poddany i Komu?” Święty odpowiada: „Pan Bóg ludziom. Tak, Pan Bóg, przed Którym padają Aniołowie, był posłuszny Maryi, a nie tylko Jej, lecz również Józefowi. Że Pan Bóg stał się posłuszny Niewieście, to pokora bez przykładu. Ucz się więc człowiecze być posłusznym: glino naucz się ulegać; prochu naucz się być poddanym. Skoro Pan Bóg podlega ludziom, miałżebyś ty starać się panować nad ludźmi i stawiać się nad swego Stworzyciela?”

2. „Nie wiedzieliście, że w tych rzeczach, które są Ojca Mego, potrzeba abym był?” Pan Jezus, tak pokorny, tak uległy, nie waha się odpowiedzieć w ten sposób Maryi, Która czyni Mu delikatny wyrzut, że zatrzymał się w świątyni bez Jej i Józefa wiedzy, gdy tymczasem Oni z niepokojem szukali Go już od trzech dni.

Oto są pierwsze Słowa Pana Jezusa, jakie przytacza Ewangelia, a wypowiedział je Zbawiciel, ogłaszając Swoją Misję i prymat Praw Boskich. Już jako Młodzieniec, Pan Jezus poucza nas, że przede wszystkim mamy zajmować się Panem Bogiem i Sprawami Bożymi, że Panu Bogu należy dać zawsze pierwsze miejsce i pierwsze posłuszeństwo przed wszelkim innym względem, nawet za cenę ofiary z praw ciała i krwi. Ustępliwość wobec krewnych i przyjaciół nie tylko nie jest cnotą, ale często jest grzechem, bo jest powodem zaniedbywania lub ociągania się w wypełnianiu Woli Bożej.

Dawać pierwszeństwo obowiązkom względem Pana Boga nie oznacza jednak zaniedbywania obowiązków względem bliźniego. Dzisiejsza uroczystość zwraca naszą uwagę na te właśnie obowiązki, a szczególnie na obowiązki dotyczące rodziny. Dzisiaj istotnie Kościół Święty zachęca nas, byśmy wzorowali nasze życie rodzinne — zarówno rodziny naturalnej jak i zakonnej czy jakiegokolwiek innego środowiska — na wzorze Rodziny z Nazaretu.

W tym celu stawia nam przed oczy w Lekcji (zob. Kol. 3, 12-17) cnoty, jakie powinniśmy praktykować: „Przyobleczcie się we wnętrze miłosierdzie, w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość, jedni drugich znosząc i odpuszczając sobie”.

Rozmowa.

O Jezu, jakże mi miło widzieć Cię jako Dzieciątko w biednym domku w Nazarecie, obok Maryi i Józefa! W Życiu Twoim wszystko takie proste, skromne i zwykłe jak w życiu każdego innego dziecka w Twoim wieku. Ty, Jasności Ojca, nie chciałeś, aby Cię coś różniło od synów ludzkich. Choć Mądrością jesteś niestworzoną, chciałeś uczyć się od Maryi i Józefa, Swoich stworzeń, skromnych i prostych rzeczy, potrzebnych w życiu. Józef uczył Cię używać narzędzi pracy, a Ty uważnie przyglądałeś się im i słuchałeś. Marya zaś uczyła Cię modlitwy, opowiadała Ci Pismo Święte, a Ty Jej słuchałeś jak zwykły uczeń, choć jesteś jedynym i prawdziwym „Nauczycielem” i Samą Prawdą. Nikt z Twoich znajomych czy współrodaków nie domyślał się nawet, Kim rzeczywiście byłeś. Wszyscy sądzili, że byłeś synem cieśli i nie zważali na Ciebie więcej, niż na jakiegoś zwykłego chłopca z warsztatu.

Tylko Marya i Józef wiedzieli — a wiedzieli z Objawienia Bożego — że jesteś Synem Najwyższego, Zbawicielem świata. Wiedzieli o tym więcej z Wiary, niż z doświadczenia. Twój zwykły sposób Życia ukrywał przed Nimi Twoją Wielkość i Bóstwo i tak, kiedy bez Ich wiedzy zatrzymałeś sic w świątyni pośród doktorów, nie mogli Oni odgadnąć przyczyny tego niezwykłego zachowania się.

Ale to była tylko chwila, bo zaraz potem wróciłeś do ukrycia Swego skromnego Żywota. Powróciłeś z Rodzicami i byłeś Im poddany. I tak mijał dzień po dniu aż do trzydziestego roku Życia.

O mój Najłaskawszy Panie, spraw, abym choć w części naśladował Twoją Nieskończoną Pokorę. Choć jesteś Stworzycielem, byłeś posłuszny Swoim stworzeniom, naucz i mnie uginać twardego karku i słuchać chętnie moich przełożonych. Ty, coś się zniżył z Nieba aż do ziemi, daj mi Łaskę, abym się umiał uniżać i zstępować z piedestału mej pychy. Jakżeż będę mógł patrzeć na Ciebie, Boże mój i Zbawicielu, Który stałeś się tak mały i słaby, podczas gdy ja, nicość i grzech, korzystam z tego, co mam od Ciebie, by się nad innych wywyższać, stawiać się i cenić wyżej ponad swoich przełożonych? Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

 1. poznania Nauki katolickie na uroczystość Epifanii tj. Trzech Króli.
 2. poznania Nauki katolickie na Święto Najświętszej Rodziny.
 3. Nauki katolickie o szczęściu domowym i katolickim wychowaniu w rodzinie.
 4. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
 5. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
 6. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 14.
 7. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 7.
 8. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
 9. uczczenia w oktawie Świętej Tajemnicy Trzech Króli, tj. Epifanii: Nabożeństwo na Święto Epifanii, tj. Trzech Króli.
 10. uczczenia Świętej Tajemnicy dnia dzisiejszego, Najświętszej Rodziny: Nabożeństwo do Świętej Rodziny.
 11. modlitwy w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024