16 Lipca.

Uroczystość Szkaplerza Świętego.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Uroczystość Szkaplerza ŚwiętegoNa górze Karmelu, w Palestynie, mieszkał prorok Eliasz i Elizeusz, a wokoło nich gromadzili się ludzie, którzy umartwione na puszczy prowadzili życie. Najświętsza Panna Marya odwiedzała często Karmel, gdyż tu rodzice jej mieli pole. Wracając z Egiptu odpoczywała czas jakiś z Panem Jezusem i Józefem na Karmelu. Gdy Apostołowie po Zielonych Świątkach rozeszli się na wszystkie strony głosić Ewangelię, wielu Chrześcijan chcąc z dala od świata, bogobojne prowadzić życie, schroniło się na górę Karmelu. Tutaj wystawili kościół na cześć Najświętszej Panny Maryi, nad grotą Św. Eliasza, a obok niego klasztor. W IV. wieku po Chrystusie zbudowała Św. Helena drugi kościół wspaniały na Karmelu, a obok klasztor dla zakonnic. W XII wieku rycerz Bertold z Kalabrii, osiadł na Karmelu i połączył wszystkich pustelników żyjących po jaskiniach Karmelu w jeden Zakon. On jest więc właściwie założycielem Zakonu Karmelitów. Albert, patryarcha jerozolimski napisał Karmelitom Regułę, którą zatwierdził Papież Honoriusz III w 1224 roku. Z góry Karmelu rozeszli się zakonnicy po całym świecie i założyli liczne klasztory w rozmaitych krajach. W r. 1245 wybrali Karmelici generałem wszystkich klasztorów Św. Szymona Sztoka, anglika, który na Karmelu w grocie skalnej świątobliwe prowadził życie. Św. Szymon wizytując klasztory gorliwie starał się o rozszerzenie nabożeństwa do Najświętszej Panny Maryi między wiernymi. Kiedy raz zatopiony był w modlitwie, okazała mu się Panna Marya, i podając mu Szkaplerz poleciła mu założyć Bractwo Maryańskie. Celem bractwa jest miłość Pana Boga i szczególniejsza cześć Maryi. Każdy zaś członek powinien nosić Szkaplerz, jako znak, że jest w Służbie Maryi, który przypominać powinien mu jego obowiązki, zachęcać do cnoty, i pobożności. Objawienie to miał Św. Szymon 16 lipca 1251 r. Stolica Apostolska zatwierdziła bractwo karmelitańskie Szkaplerza Świętego i obdarzyła go rozmaitymi przywilejami. – Życzenia Św. Szymona spełniły się. Cześć Najświętszej Panny Maryi przez Szkaplerz ożywiła się na całym świecie. Miliony Katolików zapisywało się i zapisuje do Bractwa Szkaplerz Świętego.

 

 

Przywileje członków Bractwa Szkaplerza Świętego.

1) Najświętsza Panna Marya przyrzekła opiekę członkom Bractwa za życia i przy śmierci.

2) Członkowie mają udział we wszystkich zasługach Zakonów karmelitańskich tj. w modlitwach, pokutach, Mszach Świętych, jałmużnach i dziełach miłosierdzia.

3) Dostępują zupełnego odpustu w dzień przyjęcia do Bractwa, w uroczystość Szkaplerza Świętego, i w godzinę śmierci.

Obowiązki:

1) Przyjąć Szkaplerz od upoważnionego kapłana;

2) nosić go na sobie;

3) zapisać nazwisko swe w księgi Bractwa;

4) odmawiać przepisane codziennie modlitwy do Najświętszej Panny Maryi.

5) żyć przykładnie i uczciwie.

 

 

Modlitwa.

Boże, któryś szczególniejszą Opieką Najświętszej Panny Rodzicielki Twojej Maryi, Bractwo Szkaplerza Świętego otoczyć raczył, spraw łaskawie, abyśmy bezpieczni obroną Jej, czcząc dziś uroczystym nabożeństwem Jej pamiątkę, do wiecznych radości dojść zasłużyli sobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *