Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

TOM I.

 

 

PIERWSZA NIEDZIELA PO ZIELONYCH ŚWIĄTKACH.

 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

 

 

Trzej są, którzy świadectwo dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a Ci Trzej jedno są. — I J 5, 7

 

PRZYGOTOWANIE. — Trójca Przenajświętsza jest dla nas wszystkim; wszystko, co dobrego otrzy­maliśmy i co jeszcze spodziewamy się otrzymać, ma źródło w Trójcy Przenajświętszej. Toteż Kościół Święty, poświęciwszy Jej wszystkie niedziele roku, dzień dzisiejszy poświęca Jej w szczególniejszy sposób. Miejmy więc wielkie nabożeństwo do tej wznio­słej Tajemnicy i często odmawiajmy: „Chwała Ojcu”; czcijmy żywy Obraz Trójcy Przenajświętszej, ja­ki jest odbity w naszej duszy i duszach naszych bliźnich.

I. — Choć cześć, jaką oddajemy Świętym, w całości odnosimy do Trójcy Przenajświętszej, czcimy w Nich bowiem doskonalej wyrażony Jej Obraz, je­dnakże ze względu na Chwałę Najwyższego, jak i na nasz pożytek, sprawiedliwość i wdzięczność domagają się od nas szczególniejszych hołdów dla tak wielkiej Tajemnicy. W żaden sposób nie mo­żemy uwolnić się od tego obowiązku, gdyż Trójcy Przenajświętszej zawdzięczamy swój początek i nasz cel, Łaskę otrzymaną na Chrzcie Świętym i Chwałę, ja­ką spodziewamy się osiągnąć w Niebie.

Trójca Przenajświętsza zgrozą piekło przejmuje, szatanów zmusza do ucieczki, zwalcza pokusy, ra­dością Niebo napełnia, uszczęśliwia Świętych, po­ciesza sprawiedliwych, udziela Łask w obfitości. Słowem, Trójca Przenajświętsza jest dla nas wszystkim; wszelkie dobro, jakie otrzymaliśmy i jeszcze otrzymamy, tak w porządku natury, jak i Łaski i Chwały, pochodzi od Trójcy Przenajświętszej.

Toteż słusznie Kościół Święty zachęca nas, abyśmy wzbudzali akty uwielbienia i prośby, bezpo­średnio skierowane do Trzech Osób Boskich. Nie zadowalając się tym, Kościół Święty poświęciwszy Trójcy Przenajświętszej wszystkie niedziele roku, dzień dzisiejszy poświęca Jej w szczególny sposób. Ko­ściół Święty, dobra Matka, chce, aby wszyscy wierni mieli żarliwe nabożeństwo do tej wielkiej Tajem­nicy; owszem, pragnie nawet, abyśmy czcili Ją w szczególniejszy sposób. A tymczasem nabożeń­stwo do Trójcy Przenajświętszej bardziej od innych jest zaniedbane.

 

II. — Aby uczcić Trójcę Przenajświętszą nie jest potrzebne wznieść się do Nieba lub iść do kościo­ła; wystarczy oczyma wiary spojrzeć na naszą du­szę, na której jest wyryty piękny Obraz Pana Boga, który w niej mieszka, jako w swej świątyni. — Za­stanów się nad sobą i w największym skupieniu czcij, chwal, kochaj i wielbij Trójcę Przenajświętszą. Szczególniej często z nabożeństwem odmawiaj: „Chwała Ojcu”, w których to słowach, jak mówi Św. Franciszek z Asyżu, zawarta jest cała mą­drość i siła Pisma św.

Jeśli kiedy przez jaką winę splamiłeś swą du­szę, stworzoną na podobieństwo Boże, oczyść ją zaraz łzami żalu w trybunale pokuty i staraj się coraz bardziej ją przyozdabiać chrześcijańskimi cnotami.  Przyzwyczaj się w duszach twych bliź­nich widzieć żywy Obraz Trójcy Przenajświętszej i dla­tego kochaj je, współczuj z nimi, pomagaj im wedle możności, a przynajmniej módl się za nie.

Aby zaś to hołdy bardziej się podobały Trójcy Przenajświętszej, łącz je z tymi, jakie Jej w Niebie skła­dają wszyscy Aniołowie i Święci, Najświętsza Panna, szczególniej zaś Najświętsze Człowieczeństwo Od­kupiciela. Wyobraź sobie, iż Pan Jezus mówi do ciebie, co powiedział ongiś do Św. Gertrudy: “Córko moja, oto Me Serce. Daję ci Je, aby cię wspie­rało we wszystkich twych potrzebach”.

 

 

Modlitwa:

Trójco Przenajświętsza, teraz przedmiocie mej wia­ry, a w przyszłości mego wiecznego szczęścia, wie­rzę w Ciebie, cześć Ci oddaję, kocham Ciebie; złą­czony z całym dworem niebiańskim chcę powta­rzać: Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów: pełna jest ziemia Chwały Twojej. Chwała Ojcu, Chwała Synowi, Chwała Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen”. — „Wszechmogący, wieczny Boże, któryś sługom swym przez wyznawanie prawdziwej wia­ry dał poznać chwałę Przedwiecznej Trójcy i w po­tędze Majestatu jedność Jej uwielbiać dozwolił, spraw, proszę, by moc tej wiary broniła mnie od wszelkiej przeciwności”. Spraw to z miłości ku Jezusowi i Maryi. Amen.

 

 

KLIKNIJ i odmów Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa – dzień 12

 

KLIKNIJ i odmów Nabożeństwo do Trójcy Przenajświętszej

 

KLIKNIJ i odmów Nowennę do Św. Antoniego Padewskiego – dzień 9

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *