1 LISTOPADA

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Wszystkich ŚwiętychWiemy o tym, że dusza jest nieśmiertelną, więc po śmierci ciała odłącza się od niego, i idzie na Sąd Boży. Dwojaki jest Sąd: jeden szczegółowy, drugi Ostateczny. Sądowi szczegółowemu albo tajnemu, podlega dusza zaraz w tej chwili, gdy opuszcza ciało. Kto należał do społeczeństwa Kościoła Katolickiego, spełniał dobre uczynki i w Łasce Bożej zmarł, lub odpokutował za grzechy, jeśli je popełnił, ten idzie do Nieba. — Kto był niedoskonałym, za grzechy nie odpokutował na ziemi, ten jest skazany do Czyśćca na pewien czas, gdzie Sprawiedliwości Bożej musi uczynić zadość. Tym duszom ludzie żyjący na ziemi dopomóc mogą i skrócić czas ich pokuty, ofiarując za nie modlitwę, post, jałmużnę, Mszę Świętą i odpusty. “Święta i zbawienna jest myśl, modlić się za umarłe, aby byli od grzechów rozwiązani” (3 Mach. 12). — Kto zaś umiera w grzechu śmiertelnym, za który nie żałuje, ten idzie od piekła na męki wieczne, o których Św. Teresa mówi, że zawsze trwają, a nie ustają nigdy. – Z końcem świata nastąpi Sąd Ostateczny, czyli powszechny albo jawny. Wtedy Chrystus okaże się wielkiej Mocy i Majestacie, wszystkim ludziom, których ciała zmartwychwstaną, i połączą się na powrót z duszami na zawsze, aby i one miały udział w nagrodzie lub karze, jak brały udział w pełnieniu dobrych lub złych uczynków. Wtedy Chrystus Pan jawnie sądzić będzie, i dobrych przeznaczy do Nieba, a złych na wieki do piekła. — “I wynijdą wszyscy, którzy dobrze czynili na zmartwychwstanie żywota, a którzy źle czynili, na zmartwychwstanie sądu” (J 5). Ciała dobrych będą przemienione i podobne chwalebnemu Ciału Chrystusa Pana. Nie będą podlegały ani cierpieniu ani zepsuciu, a obdarzone będą mocą, jasnością, szybkością błyskawiczną i przenikliwością, iż żadna zapora materialna istnieć dla nich nie będzie. Ciała zaś potępionych będą ciemne, ale wrażliwe, aby czuły całą grozę mąk i kar piekielnych. — O Świętych wydał Kościół orzeczenie Swoje, że znajdują się w Niebie. Nie wszystkich jednak Świętych możemy obchodzić uroczystą pamiątką wśród roku, bo mamy zaledwo 365 lub 366 dni. Co do wielu znowu ludzi Świętych nie wydał Kościół wyroku, gdyż nikt się o to nie starał, lub dowodów przekonujących na to nie było, — więc dla tych milionów Wszystkich Świętych, znanych nam i nie znanych, ustanowił w roku 731 Papież Grzegorz III wspólną uroczystość na dzień 1 listopada. Uroczystość ta obchodzona początkowo tylko w samym Rzymie, później we Włoszech, rozszerzyła się wkrótce po całym świecie.

 

 

Modlitwa.

Wszechmogący Wieczny Boże, Który nam pozwalasz pod jedną uroczystością czcić zasługi Wszystkich Świętych Twoich, prosimy Cię, abyś nam pożądanej obfitości zmiłowania Twego przez pośrednictwo pomnożonych Przyczyńców, udzielić raczył. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *