Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

Rozmyślanie.

I. Urząd pośrednictwa Maryi na godach w Kanie.

II. Radość Serca Maryi z wysłuchania Jej prośby.

 

 

„Wina nie mają” (Jan 2, 3).

 

I. — Na godach w Kanie po raz pierwszy ukazuje się rola Maryi jako Pośredniczki między Panem Bogiem a ludźmi. Gdy tylko spostrzegła zakłopotanie nowożeńców z po­wodu wyczerpania się biesiadnego napoju, przystąpiła do Swego Syna i przedstawiła przykre położenie, w ja­kim oni znaleźli się. Macierzyńskie współczucie, spo­strzegawczość Jej Oczu, spowodowały, że pośpieszyła nowożeńcom z pomocą i wyprosiła u Swego Boskiego Syna pierwszy Cud. Znając Dobroć Syna, powiedziała Mu tylko czego brak i czego potrzeba. W słowach „Wina nie mają” nie tylko powiadomiła Go o tym co zaszło, ale w powiedzeniu tym zawarła równocześnie prośbę o zaradzenie temu, ufność, że Pan Jezus niechybnie pospieszy z pomocą, oraz niezachwianą wiarę, że Pan Jezus może istot­nie uczynić to, co w tym wypadku jest jedynym spo­sobem wybrnięcia z przykrej sytuacji. Gdyby Marya nie prosiła, niewielką żywiła nadzieję, czy wątpiła, słowa te nie miałyby zupełnie celu. Jak wiele waży jedno słowo Maryi! Wszak to, co Ona mówi, pochodzi od Matki, a skierowane jest do Syna. A taki Syn nie może niczego odmówić takiej jak Marya, Matce. Istotnie, prośba Maryi nie była daremna.

Poznajemy na tym pierwszym przykładzie wielką potęgę wstawiennictwa Maryi, oraz Jej wyjątkową skwapliwość w spieszeniu nam z pomocą. Jeżeli w czasie ziemskiego życia potrafiła wyprosić tak wiele, to tym więcej może w Niebie. Obecnie, lepiej widząc w Panu Bogu nasze potrzeby, oraz lepiej poznając Wolę Bożą, śmielej przystępuje do Syna Swego i prosi Go za nami. Prosi i wyjednuje nam Swoją modlitwą błagalną wszystko, o co my Ją prosimy, chociaż nie zawsze w ten sposób, jak my tego oczekujemy, to jednak zawsze w sposób najlepszy dla naszej duszy. Czy Zbawiciel nie chciał powiedzieć przez ten pierwszy Cud w Kanie: Jeśli chcecie coś u mnie uprosić, przedstawcie to naj­pierw Mojej Matce?

 

II. — Teraz postarajmy się wczuć w radość Serca Maryi, jaka Ją ogarnęła, gdy Pan Jezus przemienił wodę w wino i przewyższył najśmielsze Jej oczekiwania. Zapewne po dokonaniu tej przysługi nowożeńcom, usunęła się na bok, aby nie ściągać na Siebie zbytnich oznak wdzięczności i uznania, ale Serce Jej rozszerzało się z radości i szla­chetnej dumy z tego, co Pan Jezus uczynił. Z jak głęboką czcią spoglądała na Pana Jezusa i radowała się tym, że po­siada takiego Syna! Cieszyła się także radością samych nowożeńców, którzy wybawieni z kłopotu powzięli dla Niej uczucia wielkiej wdzięczności. To pierwsze powo­dzenie Maryi podsyciło w Niej jeszcze więcej, chęć uciekania się do Wszechmocy Syna w przyszłości, ilekroć by nastąpiły podobne sytuacje.

Stańmy i my w duchu przed naszą Niebieską Matką i podziękujmy Jej za te wszystkie akty pośrednictwa, jakie wykonała za nami w ciągu całego naszego życia i polećmy Jej całą naszą przyszłość. Oddajmy z nie­wzruszoną ufnością potrzeby naszego życia Jej Macie­rzyńskiemu Pośrednictwu i Miłości. I jeszcze jednego powinniśmy się nauczyć od Maryi z wydarzenia na godach w Kanie: miłości bliźnich i wyrozumiałości dla ich potrzeb i kłopotów. Powinniśmy mieć zawsze otwarte oczy na potrzeby naszych bliźnich, a serce zawsze przy­stępne dla uczuć miłosierdzia. Czyniąc dobrze bliźniemu, czynimy przez to jeszcze lepiej samym sobie. Sercu na­szemu zapewniamy prawdziwą radość, gdyż nie ma więk­szej radości jak czynić dobrze.

 

 

Modlitwa:

O Maryo, moja Niebieska Matko, dziękuję Ci za Twoją piękną Naukę miłości bliźniego. Sercem i ustami wysławiam Święte Imię Twoje i Potęgę Twego Pośrednictwa, które jest tak dla nas skuteczne i które nadal prowadzisz w Niebie. Jedno jedyne słowo z Ust Twoich, wypowiedziane z Miłości, wystarczy, aby Syna Twego skłonić do wyświadczenia nam nawet największej Łaski. Cokolwiek Mu przedstawisz ze Swych pragnień Serca, On na pewno wypełni. Przedstaw więc moje potrzeby Zbawicielowi. Powiedz Mu, czego mi brak. Oto brak mi wina Miłości Bożej, brak mi wina modlitwy, brak mi wina pokory. A Najmilszy Syn Twój Jezus na pewno Cię wysłucha. Amen.

 

 

 

Zachęcamy:

  1. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  2. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *