Różaniec

 

 

 

 

Uwaga o paciorkach Różańcowych

Źródło: Arcybractwo Różańca Świętego. Książka dla czcicieli Najśw. Panny Maryi [Opole 1893]

Paciorki powinne się składać z 5 lub z 15 dziesiątków; mają być z mocnej materii, lecz mogą też być drewniane lub szklane.

Paciorki tracą odpusty do nich przywiązane:

  1. gdy właściciel umiera;
  2. gdy jej innej osobie pożycza w tym zamiarze, aby tych odpustów uzyskała;
  3. gdy je komu podaruje;
  4. gdy je sprzedaje: kupione paciorki, choć już były poświęcone, muszą znowu być poświęcone.

Miej swoje paciorki w uszanowaniu, noś je zawsze przy sobie, nawet w nocy, bo masz za to wielki odpust. Różaniec jest twoją bronią przeciw nieprzyjaciołom duszy i jest tym łańcuszkiem, na którym Matka Boska tak wiele dusz z ognia czyśćcowego wyciąga i na którym i ciebie kiedyś do nieba chce przyciągnąć!

 

 

***

 

 

Uwagi na Tajemnice Różańcowe.

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

Dusze Pobożne! które umiejąc czytać, odmawiacie lub śpiewacie Różaniec, dobra jest chęć wasza w odbywaniu tego nabożeństwa, ale ze modlitwa wasza jest przyjemna Panu Bogu, czyli możecie się zapewnić? brak uwagi na to, co znaczą tajemnice Różańcowe, podobno bezużytecznym czyni wasze nabożeństwo. Macie więc wzór rozmyślania o Życiu, Męce i Chwale Zbawiciela waszego, macie krótko wystawione przykłady Jego i Najświętszej Jego Matki, a przy tym przypomnienie wykroczeń przeciw Prawom Boskim. Przed każdym przeto dziesiątkiem, odczytajcie sobie te uwagi, które do każdej tajemnicy są zastosowane, a gdy czułe serca wasze zdobędą się na żal za grzechy i powezmą przedsięwzięcie naśladowania wystawionych przykładów, odmówicie Różaniec z większym uczuciem i będziecie pewniejsi, ze może być przyjęty w Obliczu Boskim.

Zacni Pasterze! w których kościołach odbywa się nabożeństwo Różańcowe, pozwólcie tym, którzy przewodniczą ludowi, do śpiewania onego, aby przed zaczęciem tajemnic, odczytywali te uwagi; może się znajdą szczęśliwe dusze, które stąd powezmą dokładniejszą wiadomość o Tajemnicach Wiary Świętej, lub im to posłuży do rachunku sumienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023