Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

 

Rozmyślanie.

UZBROJENIE DO WALKI.

 

 

Eklezjastyk mówi: „Synu, przystępując do Służby Bożej, przygotuj duszę swą na pokusę” (Ks. Syr 2, 1). Dla Sługi Bożego: który z pokusami liczyć się musi, jest ważną rzeczą, jak się uzbroić do walki z nimi. Pan Jezus sam podaje nam oręż do walki: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie” (Mt 26, 41).

 

1. Czujność.

 

Człowiek winien czuwać, gdy mu grozi utrata czegoś drogiego. Trzeba czuwać w życiu moralnym, by nie utracić wielkich skarbów Bożych, które nosimy w glinianych naczyniach (2 Kor 4, 7) otoczeni wrogami. Nie wolno nam się łudzić, że jesteśmy zupełnie pewni. Oczywiście, niezdrowa byłaby bojaźliwość węsząca wszędzie niebezpieczeństwo. Zdrowe zaufanie we własne siły jest czymś dobrym. Nadmierna lękliwość pogarsza tylko pokusy. Ale jeszcze gorzej, gdy niczego się człowiek nie obawia, sądząc, że sprosta każdemu niebezpieczeństwu. Przed taką lękliwością i zbytnią pewnością siebie przestrzega Św. Paweł Apostoł: „Kto stoi, niech uważa, by nie upadł!” (1 Kor 10, 12). Tak samo upomina Św. Augustyn: „Kto ufa w swoje siły, ten leży, zanim jeszcze walkę rozpoczął” (Serm. 153, 9, 11). Chyba doświadczenie już nas pouczyło, jak boleśnie mści się zbytnia pewność siebie i nieostrożność.

Co to znaczy czuwać? Czuwak to znaczy najpierw przewidzieć pokusy. Pokusa, która uderza znienacka, jest o wiele niebezpieczniejsza niż przewidziana. Nietrudno jest przewidzieć możliwe trudności i pokusy, jeśli zastanowimy się, co będziemy robić, gdzie będziemy przebywać, z jakimi ludźmi wypadnie się nam spotkać. Trzeba następnie wedle możności unikać pokus. Dotyczy to głównie pokus przeciwko czystości i Wierze. Nie wolno się na nie narażać lekkomyślnie, bez słusznej przyczyny przez ciekawe spoglądanie, czytanie książek czy rozmowy. Jeśli chodzi o inne pokusy, jak drażliwość, niecierpliwość, zazdrość, rozmowy przeciwko miłości, gadulstwo, nie powinno się przed nimi zazwyczaj uciekać. Czasem trzeba ich szukać, gdyż inaczej nie nauczymy się nad sobą panować i nie zdobędziemy prawdziwej cnoty. Wreszcie należy się  przeciwko pokusom uzbroić obmyślić dokładnie sposób walki. W pokusach przeciwnych czystości doskonałym orężem jest rozumna surowość wobec ciała i pracowitość. Człowiek bowiem, który się nie pieści i nie stroni od pracy, trzyma łatwiej w karbach zepsutą naturę i kształci ciągle wolę. Miękkość i lenistwo osłabiają wolę i stwarzają pokusie korzystne warunki. W trudnościach wiary wskazane jest czytanie odpowiednich książek i zasięgnięcie rady u rozumnego kierownika.

— Zastosowanie. W świetle tego rozważania widać wielką rolę rozmyślania i rachunku sumienia. Ćwiczenia te pozwalają zebrać i wykorzystać doświadczenie zdobyte w walkach i klęskach. Uczą nas poznawać siebie oraz podają sposoby walki. Są dobrą okazją do obmyślenia odpowiedniego planu walki i wzmocnienia woli świętymi myślami. Wzmacniają odporność wewnętrzną człowieka. Kto je zaniedbuje, idzie na nieprzyjaciół bez oręża.

— Postanowienie. Starać się jak najlepiej odprawiać wszystkie ćwiczenia poranne, by się uzbroić do walki czekającej nas w ciągu dnia.

 

2. Modlitwa.

 

Chrystus Pan, Który polecił nam czuwać i modlić się byśmy nie ulegali pokusom, zostawił nam również modlitwę: nie wódź nas na pokuszenie” (Mt 6, 13). Prośba ta nie oznacza, że człowiek winien modlić się, by Pan Bóg nie dopuścił do niego żadnej pokusy, żadnej trudności. Byłoby to niezgodne z Planami Bożymi. Życie ziemskie człowieka jest próbą. Modlimy się, by Pan Bóg nas ustrzegł od takich pokus, które przerastają nasze siły, które by nas doprowadziły do grzechu. A jeśli z niezbadanych Wyroków Bożych większa pokusa ma nas doświadczyć, modlimy się, by Pan Bóg udzielił nam Łaski wytrwania, żebyśmy jej nie ulegli.

W ten sposób Pan Jezus dał nam do ręki zwycięski oręż. Podczas modlitwy Pan Bóg staje się naszym sojusznikiem i towarzyszem broni. Przecież atakując nas, kusiciel atakuje Pana Boga i Boże Dzieło w nas. „A jeśli Bóg z nami, kto przeciwko nam?” (Rz 8, 31). Św. Leon Wielki mówi: „Potężniejszy Ten, kto w nas, niż ten, kto przeciwko nam” (Serm. 26, 4). Dlatego Apostoł może pisać: „Wierny jest Bóg, który nie dopuści kusić was ponad siły, ale razem z pokusą da też i wyjście, abyście ją przetrzymać mogli” (1 Kor 10, 13). Możemy wszystko w Tym, który nas umacnia (Fil 4, 13).

— Zastosowanie. Ten drugi oręż do walki z pokusami podają nam również nasze poranne ćwiczenia: litania do Wszystkich Świętych wraz z rozmyślaniem, Oficjum, a przede wszystkim Msza Święta i Komunia Święta. Dobre odprawianie tych ćwiczeń „przyobleka nas w zbroję Bożą, abyśmy mogli stawić opór w dzień zły i ostać się” (M 6, 11 i 13). Nawet poza domem starajmy się odprawiać te ćwiczenia! Opuszczanie porannej modlitwy i rozmyślania lub zbywanie ich może się odbić gorzko na naszym życiu. Przy pomocy gorliwej, wytrwałej modlitwy zwyciężymy nawet długie i ciężkie pokusy. Celano opowiada, jak Św. Franciszka przez kilka lat nagabywały bardzo ciężkie pokusy. Umartwiał się, modlił i płakał. Gdy pewnego dnia modlił się gorąco w kościółku Matki Boskiej Anielskiej, usłyszał głos: „Franciszku, jeśli masz wiarę tak wielką, jak ziarnko gorczyczne, a powiesz tej górze, żeby sią z miejsca ruszyła, ruszy się”. Wtedy Święty zapytał: „Panie, jaka to góra? Chciałbym ją poruszyć”. I usłyszał znowu głos: „Tą górą jest twoja pokusa”. Wówczas Franciszek przez łzy powiedział: „Niech mi się stanie według słowa Twego!” Pokusa natychmiast odeszła a do jego serca wrócił zupełny spokój.

— Postanowienie. Starać się jak najlepiej odprawiać wszystkie ćwiczenia poranne, by się uzbroić odpowiednio do walki czekającej nas w ciągu dnia.

 

 

Modlitwa.

Wiele razy, Panie mój, uległem pokusie dlatego, że wypuściłem z ręki tarczę podwójną: czujności i modlitwy. Tę tarczę pragnę każdego ranka brać do rąk, by się bronić od nieprzyjaciół mej duszy. Rozpal we mnie żar Twej świętej miłości, bo św. Franciszek mówi, że żarliwa miłość „zwycięża wszystkie pokusy szatana i ciała i wszystkie obawy cielesne” (Bonmann).

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego – dzień 2
  2. Nauka katolicka na Święto Świętych Aniołów Stróżów.
  3. uczczenia Świętych Aniołów Stróżów: Nabożeństwo do Świętego Anioła Stróża.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023