Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Ufaj synu, odpuszczają ci się grzechy twoje. — Mat. 9, 2.

 

PRZYGOTOWANIE. — Bardzo często przyczy­ną różnych cierpień, szczególniej zaś chorób, są grzechy. Dlatego Pan Jezus, jak opowiada Ewangelia, zanim przywrócił paralitykowi zdrowie ciała, przywrócił mu zdrowie duszy, przebaczając mu grzechy popełnione. Skoro więc dręczą nas jakie przeciwności, aby Pan Bóg nas od nich uwolnił, usuńmy przyczyny, którymi często są grzechy. To samo radźmy naszym bliźnim w ich strapieniach.

 

I. — Gdy kto obraża Pana Boga, wzywa wszystkie stworzenia, by za to go karały, szczególniej zaś te, których do tej obrazy nadużywa. — Gdy sługa, jak mówi Św. Anzelm, buntuje się przeciw swemu panu, nie tylko ściąga na siebie jego gniew, lecz i gniew całej jego rodziny. — Pan Bóg, ponieważ jest nieskończonym Miłosierdziem, powstrzymuje owe stworzenia, aby nie karały winowajcy; skoro jednak widzi, iż winny nic sobie z gróźb Jego nie robi, wówczas mścić im się pozwala. Toteż bardzo często przyczyną różnych cierpień, zwłaszcza chorób, są grzechy. „Kto zgrzeszy przed oczyma tego, który go stworzył, wpadnie w ręce lekarskie” (Ekl. 38, 15).

Tę prawdę jasno wyraża dzisiejsza Ewangelia. Pewien paralityk prosił Pana Jezusa, aby go uzdro­wił. Zbawiciel, zanim uzdrowił jego ciało, uleczył jego duszę. „Ufaj synu, powiedział do chorego, od­puszczają ci się grzechy twoje” (Mat. 9, 2). Dlaczego tak postąpił? Dlatego, odpowiada Św. Tomasz, bo Pan Je­zus, Dobry Lekarz, chciał najpierw usunąć źródło choroby, a nim u owego paralityka były grzechy, a potem dopiero samą chorobę, która była ich skut­kiem. — Dlatego też Pan Jezus, uzdrowiwszy przy sadzawce Betsaidy innego chorego, który już trzy­dzieści osiem lat złamany był chorobą, tak doń się odezwał: „Oto stałeś się zdrowym, już nie grzesz, aby ci się co gorszego nie stało” (J 5, 14).

Jeśli więc spotka cię jaka choroba, posłuchaj upomnienia Ducha Świętego: “Synu, w chorobie nie opu­szczaj samego siebie, ale proś Boga, a On cię uzdrowi. Odwróć się od grzechu, a prostuj ręce i od wszelkiego występku oczyść serce twoje…. i daj miejsce lekarzowi” (Ekl. 38, 7-9). — To samo poniekąd stosuje się i do innych przeciwności.

 

II. — Dzisiejsza Ewangelia stawia nam przed oczy piękny przykład miłości godny naśladowa­nia. Ów paralityk, leżący w łóżku, nie sam o włas­nych siłach staje przed Zbawicielem, lecz inni go przynoszą, nie bez znacznych połączonych z tym trudności. — Nie mogąc, jak pisze Św. Marek, wnieść chorego przez drzwi domu, w którym pozo­stawał Zbawiciel, rozebrali część dachu domostwa i przez otwór spuścili przed Pana Jezusa łóżko, na którym spoczywał ów paralityk. Nie tyle opłakany stan chorego, co wiara tych, którzy go przy­nieśli, skłoniły Zbawcę, iż uzdrowił złożonego niemocą. „A Jezus, obaczywszy wiarę ich“(Mk 2, 4).

I my podobnież postępujmy. — Używajmy wszelkich środków, aby doprowadzić do Pana Jezusa chore dusze grzeszników, aby je uzdrowił; jeśli zaś nic innego nie możemy uczynić, to przynaj­mniej dawajmy im dobry przykład i módlmy się za nie. — Tak postępując, spełnimy piękny akt mi­łości nie tylko względem bliźniego, lecz również względem nas samych, gdyż jak powiada Św. Au­gustyn, Pan Bóg często na tym świecie wraz ze zły­mi chłoszcze i dobrych, ponieważ ci nie dość się sta­rają zmniejszyć liczbę grzechów tamtych, prze­szkodzić im i je naprawić.

 

 

Modlitwa.

O Jezu, Uzdrowienie chorych, Wzmocnienie strapionych, zlituj się nade mną! Odnów Cuda, ja­kie działałeś w Izraelu, i Swą Wszechmocą uwolnij mnie od wszelkich chorób, wszystkich przeciwności, które słusznie mnie trapią, karzą mnie za znie­wagi, jakie Ci wyrządziłem. Jeśli jednak, Pa­nie, inaczej rozporządzisz, przyjmuję owe krzyże i składam Ci z nich ofiarę, łącząc ją z tą Ofiarą, jaką złożyłeś za mnie na Krzyżu, a składam Ci ją na zadośćuczynienie za me grzechy i dla wyjed­nania nawrócenia grzeszników. Przez znoszenie z poddaniem tych przeciwności chcę Ci się rów­nież wywdzięczyć za wszystko, co dla mnie uczy­niłeś. Racz przyjąć tę ofiarę, a w zamian udziel me­mu sercu cnoty cierpliwości „i kieruj mną zawsze, bo bez Ciebie nie mogę podobać się Tobie“. Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem. Amen. (*III, 640)

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego – dzień 1
  2. uczczenia Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 31
  3. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Bł. Jana z Dukli: Nabożeństwo ku czci Bł. Jana z Dukli.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *