Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

OSTATNIA KOMUNIA ŚWIĘTA.

 

 

Pierwszą Komunię Świętą pamiętamy tak, jak Św. Jan Ewangelista pierwsze spotkanie z Panem Jezusem, o którym w sędziwej starości pisze: „A była godzina prawie dziesiąta” (J 1, 39). Jeszcze większe wrażenie zostawia ostatnia Komunia Święta. „Przyjmij, Bracie, Wiatyk Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech Cię chroni od złego nieprzyjaciela i doprowadzi do życia wiecznego. Amen”. Ta modlitwa wyraża bardzo pięknie to, czym Pan Jezus pragnie być dla nas w Ostatniej Komunii Świętej.

 

1. Ochrona przed złym duchem.

 

Książę Apostołów ostrzega: „Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jako lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł” (1 P 5, 8). To niebezpieczeństwo grozi nam zawsze, ale szczególnie w ostatnich chwilach życia, gdy rozstrzyga się nasza wieczność. Śmiertelny wróg Pana Boga i duszy naciera wtedy najsilniej. Doświadczenie kapłanów potwierdza, że nawet wybrani Słudzy Boży przeżywają w chwili śmierci ciężką walkę.

Kiedy jednak wróg duszy usiłuje ją zgubić, Zbawiciel w Komunii Świętej przychodzi, by ją ochronić i zbawić. „Wszak się nie zdrzemnie, ani nie zaśpi Ten, co stróżuje nad Izraelem” (Ps 121/120/, 4) Chrystus Pan, Który rzucił kusicielowi władcze „Idź precz!” (Mt 4, 10), przed Którym drżał książę ciemności w opętanym, na którego słowo musiał ustępować. Z Chrystusem Panem w sercu będziemy — według wyrażenia św. Jana Złotoustego — „jak lwy ogniem parskające, postrach szatana” (Hom. 46 in Joannem). Sprawdzą się słowa psalmu dziewięćdziesiątego pierwszego, tej najpiękniejszej pieśni ufności:

,,Ty, co przebywasz pod opieką Najwyższego

i pod cieniem Wszechmocnego mieszkasz,

Mów do Pana: ,Ucieczko i twierdzo moja,

Boże mój, któremu ja ufam’.

Wszak On cię wyzwoli z sideł myśliwców

i z zarazy, niosącej zgubę.

Piórami swymi cię zasłoni,

pod Jego skrzydła się schronisz” (Ps 91/90/, 1-4).

— Zastosowanie. W krajach podbiegunowych człowiek mało widzi słońca, jednak w czasie krótkiego lata można tam oglądać widoki u nas niespotykane. Słońce prawie nie zachodzi, dzień zachodzący styka się ze wschodzącym. To zjawisko naturalne jest słabym obrazem tego, co się dzieje w chwili Ostatniej Komunii Świętej Chrześcijanina. Eucharystyczne Słońce Łaski rozjaśnia nadciągającą noc śmierci i zaczyna wspaniały dzień wieczności.

— Postanowienie. Modlić się serdecznie o godne przyjęcie Świętego Wiatyku.

 

2. Przewodnik do życia wiecznego.

 

Krok przez ciemną bramę śmierci, z czasu do wieczności jest dla człowieka normalnego wielkim ryzykiem. Faktem wzbudzającym lęk. Konający człowiek rozgląda się często wokoło siebie z obawą, jakby szukał kogoś, kto by z nim poszedł. Ale nikt z ludzi nie może tej drogi z nim odbyć.

Pójdzie z nim jednak Zbawiciel, który goryczy śmierci Sam już zakosztował i przezwyciężył jej grozę. W ostatniej Komunii Świętej. Pan Jezus ujmuje niejako rękę konającego. Z dłonią w Jego Dłoni możemy z ufnością mówić:

„Chociażbym kroczył przez dolinę mroczną

zła się nie lękam, gdyż Ty jesteś ze mną.

Twój kij pasterski i laska Twoja,

one mi serca dodają” (Ps 23/22/, 4).

Obraz z życia pasterskiego. Droga z pastwiska wiedzie przez ciemne wąwozy. Nie wiadomo, jaki zwierz może kryć się w jaskini, ale owieczka nie boi się, bo jest przy niej pasterz. On ją przeprowadzi bezpiecznie obok najgorszych przepaści. Jego kij pasterski to ochrona i oręż w razie napadu. To piękny symbol Dobrego Pasterza, który wiedzie Swą owieczkę do domu, „do życia wiecznego”. Mimo woli nasuwają się słowa z Objawienia Św. Jana: „Baranek… poprowadzi ich do Źródeł Żywota” (Tamże, 7, 17). Kiedy po tamtej stronie bramy otworzymy oczy, z jakąż radością spojrzymy według słów modlitwy za konających „w łagodne i świąteczne Oblicze Jezusa Chrystusa”.

— Zastosowanie. Odmawiając po Komunii Świętej modlitwę „Duszo Chrystusowa”, prośmy serdecznie, byśmy mogli godnie przyjąć Ostatnią Komunię Świętą, by Pan Jezus był naszym Obrońcą i Przewodnikiem do życia wiecznego.

— Postanowienie. Każdą Komunię Świętą przyjmować tak, jakby miała być ostatnią, bo każda może być Wiatykiem.

 

 

Modlitwa.

„W godzinę śmierci wezwij mnie.

I każ mi przyjść do Siebie.

Abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię

Na wieki wieków. Amen”.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 3
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *