Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

WYMOWA WIECZNEJ LAMPKI.

 

 

W pierwszych wiekach Chrześcijaństwa nie przechowywano Eucharystii w Ołtarzu. Spożywano ją w czasie Mszy Świętej, chorym zaś i więźniom, którzy nie mogli być na ,,łamaniu chleba” zanoszono ją do domów. Od IX wieku przyjął się zwyczaj przechowywania Eucharystii także poza Mszą Świętą, w Ołtarzu lub gdzieś w pobliżu, w tzw. ,,domkach Sakramentu”. W XII wieku wprowadzono zwyczaj umieszczania światła przed miejscem przechowywania Najświętszego Sakramentu, Palono nieraz siedem lamp. Dzisiejszy przepis Kościoła Świętego wymaga, aby przed Sanctissimum paliła się choć jedna lampa (Kan. 1271). Przypomina ona słowa, którymi Marta z Betanii wzywała swą siostrę Marię: ,,Mistrz tu jest i woła cię” (J 11, 28).

 

1. ,,Mistrz tu jest”.

 

Katolik, wchodząc do kościoła, mimo woli szuka małego płomyka wiecznej lampki. Widząc go, wie, że tu jest Zbawiciel dlatego przyklęka. Czuje się jak u siebie, choćby był daleko od stron rodzinnych. Kiedy nie widzi światełka Lampki, spotyka go rozczarowanie. Kościół może posiadać wielkie skarby sztuki. Cóż jednak znaczą najwspanialsze arcydzieła pędzla czy dłuta, jeśli nie ożywia ich płomyk wiecznej lampki? Ten, Którego chwalę mają głosić, jest nieobecny. Kościół bez Sanctissimum może być miejscem modlitwy, ale nie Domem Bożym.

Wieczna lampka jest świadkiem nie tylko ciągłej Obecności Pana Jezusa, ale i niewygasającej Jego Miłości. Przecież Eucharystia to nie tylko Obecność Chrystusa Pana. To Chrystus Pan, Który na krzyżu ofiarował się za nas; to Jego Ciało i Krew, Ołtarz i Tabernakulum, według dzisiejszych przepisów liturgicznych mają się zewnętrznie z sobą łączyć. Tworzą bowiem jedną całość. Eucharystia jest pamiątką Męki Pańskiej nie tylko w czasie Świętej Ofiary i Uczty Ofiarnej, ale i w swoim odrębnym trwaniu, jest więc pamiątką niezgłębionej, niegasnącej Miłości Pana Jezusa. Płomyk wiecznej lampki, spalającej się cicho a stale, jest pięknym, wymownym symbolem tej Miłości.

— Zastosowanie. Św. Franciszek pisał: ,,Proszę was wszystkich i stopy wam całuję z miłością gorącą: okazujcie wszyscy Najświętszemu Ciału i Najświętszej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa wszelki szacunek i cześć” (Bonmann). Okażemy tę cześć wobec Eucharystycznego Zbawiciela, dbając w zakresie swych możliwości o zachowanie przepisów liturgicznych, a także o czystość i estetykę kościołów, Ołtarza, naczyń świętych, szat liturgicznych i bielizny kielichowej. Niech też nasze zachowanie wobec Najświętszego Sakramentu cechuje głęboka cześć i miłość. Będzie to milczące, ale wymowne kazanie dla wiernych.

— Postanowienie. Troszczyć się z miłością o eucharystyczne mieszkanie Pana Jezusa.

 

2. ,,Mistrz woła cię”.

 

Początkowo przechowywanie Najświętszego Sakramentu nie miało na celu liturgicznego kultu. Osobna cześć liturgiczna pojawiła się wtedy, gdy błędnowiercy zaczęli zaprzeczać Obecności Pana Jezusa w Eucharystii. Od czasu wprowadzenia święta Bożego Ciała, istnieje wiele różnych form kultu eucharystycznego: wystawianie Najświętszego Sakramentu, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, procesja z Najświętszym Sakramentem, nabożeństwo czterdziestogodzinne, Wieczna Adoracja, prywatne nawiedzenie Pana Jezusa itp. Dobry Katolik widzi w tym objawy życia Wiary Świętej, które zrodziły się pod tchnieniem Ducha Świętego i mają do spełnienia opatrznościowe zadania. Cieszy się szczerze tym bogactwem eucharystycznym i stara się z niego korzystać. Można więc wymowę wiecznej lampki wyrazić słowami: ,,Mistrz woła cię”.

Woła cię, byś oddawał cześć Zbawicielowi, przepraszał i wynagradzał. Zwłaszcza w czasach, kiedy wielu ludzi nie wierzy w Jego Miłość, odrzucając ją z bluźnierstwem. Wierzący protestant Lavater powiedział: ,,Gdybym mógł wierzyć w to, w co wierzą Katolicy o Sakramencie Ołtarza, nie powstawałbym nigdy z klęczek”. My wierzymy. Czy możemy zostawić Pana Jezusa Samego?

Mistrz woła cię, aby ciebie i życie twoje zmienić w Ofiarę Świętą dla Pana Boga. Teolog Schmaus pisze: ,,Jeśli Chrystus Pan jest ciągle Obecny w Eucharystii jako Ofiara posłuszeństwa i Miłości dla Ojca, to łączność z Panem Jezusem Eucharystycznym będzie udziałem w Jego Ofierze, posłuszeństwie i Miłości. Kto Go widzi w Eucharystii i uwielbia, kto łączy się z Nim, tego Chrystus Pan włączy w Swoje Życie Ofiary. Najwyższą formą tego uczestnictwa w Ofierze jest Komunia Święta. Ale inne formy kultu są też udziałem w eucharystycznym Sakramencie Ofiary”. U stóp Tabernakulum rodzi się ofiarność i męstwo, tu dojrzewają wspaniałomyślnie postanowienia i wielkie przedsięwzięcia.

— Zastosowanie. Wielka to Łaska, że nasz Zbawiciel jest przewodnikiem naszej wędrówki i domownikiem naszym. Do nas odnosi się zdanie: ,,Pan, Bóg twój, w pośrodku ciebie, mocny!” (Sof 3, 17). Ceńmy sobie tę Łaskę i korzystajmy z niej z wdzięcznością. Adorację w dzień czy w nocy, uważajmy za świętą wartę honorową i chwilę Łaski. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, które tak często otrzymujemy, pojmujmy jako prośbę, którą Chrystus Pan ofiarujący się za nas zanosi do Nieba, by ze względu na Niego Bóg Ojciec błogosławił nam i naszym sprawom. Codzienne nawiedzenie uważajmy za sprawę honoru, za bogate w Łaski posłuchanie u Pana Jezusa. „Gdzie Ty jesteś, tam jest Niebo” mówi Naśladowanie (III, 59, 1). Wieczna lampka niech będzie symbolem nie tylko Miłości mieszkającej w Tabernakulum, ale i naszej miłości, trzymającej straż przed tym Świętym Namiotem i czerpiącej tu siłę i zapal do życia ofiarnego.

— Postanowienie. Serdeczną czcią otoczyć mieszkającego wśród nas Pana Jezusa.

 

 

Modlitwa.

O Jezu, dziś Twe Lica zasłona ocienia:

Spraw, błagam, niech się moje wypełnią pragnienia,

Bym w Twarz Twą odsłoniętą podnosząc wzrok śmiały,

Szczęśliwy był z jasnego widzenia Twej Chwały” (Adoro Te). Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 4
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023