30 grudnia.

VI dzień oktawy świąt Bożego Narodzenia.

 

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Pan Jezus w żłóbku płacze:

I. Aby dowieść nam Swego Człowieczeństwa,

II. a łzom naszym dać moc gładzenia grzechów.

 

 

“Pierwszy głos, podobny wszystkim wydałem płacząc” (Mędr. 7, 3).

 

I. Podczas gdy Aniołowie śpiewali, Dziecię Jezus kwi­liło w stajence. Gdy duchy niebieskie oznajmiały Chwałę Jego Bóstwa, Ono dowodziło płaczem Swoją ludzką naturę. Marya i Józef doznawali niewypowie­dzianej pociechy, ilekroć Boskie Dziecię zwracało swoje przepiękne oczęta, w których dopatrywali się prze­błysku Bóstwa. Zapewne, na ustach Dzieciątka zakwitał czasem i uśmiech, gdy widziało przed sobą oblicze Maryi. Dziecię Boże było też człowiekiem, człowiekiem takim jak my wszyscy, który przyjął wszystkie natu­ralne zarówno zalety jak i słabości niemowlęctwa za wyjątkiem grzechu. Takim też jak u wszystkich ludzi był pierwszy jego głos, który wydał, to jest płacz. Oczęta jego roniły łzy z powodu dolegliwości których musiał zaznać: pragnienia, chłodu, twardego żłóbka, ostrej słomy. We łzach tych możemy dopatrywać się nadto znaku wewnętrznego smutku Pana Jezusa, powstałego wskutek jasnego przewidywania tego wszystkiego, co Go w czasie 33-letniego Życia jeszcze spotkać miało. Jak później na widok grzesznego miasta Jerozolimy wy­lewał łzy tak też płacze teraz w żłóbku nad licznymi zniewagami wyrządzanymi Niebieskiemu Jego Ojcu, nad niewdzięcznością ludzi i nad zgubą tylu dusz. Chciał nam pokazać przez swój płacz, jak mało mamy po­wodów do śmiechu. Wprawdzie i śmiech jest zaletą człowieka, jeśli tylko jest on wyrazem radości jego na widok jakiegoś dobra i jest środkiem pobudzania innych do ochotnej Służby Panu Bogu. Śmiech jednak winien być miarkowany względami miejsca, czasu, osób itp. Uśmiech i pogodne oblicze winny być obrazem wew­nętrznego naszego zrównoważenia. Tym samym regu­łom podlega i płacz. Jest on dopuszczalny, jeśli jest wyrazem wewnętrznego smutku na widok wielkiego zła. Nie powinien jednak nigdy popadać w przesadę, to jest przechodzić w zniechęcenie i rozpacz. Istnieje tzw. „dar łez”, czyli umiejętność przejmowania się umiarkowanym smutkiem wobec tego, że Panu Bogu nie dość służymy. Łzy tego rodzaju smutku są znakiem doskonałości, rodzą się bowiem z wielkiej miłości dobra. Takie były łzy Pana Jezusa i Świętych.

Jeśli chcesz zaczerpnąć z Łez Pana Jezusowych pociechy, to zastanów się nad tym co Święty Bernard powiedział: „Łzy Pana Jezusa nie są na pociechę dla śmiejących się to jest tych, którzy oddani są światowym próżnym ra­dościom i pogrążeni w materialnym dobrobycie”. Płacz więc, tak, płacz z Panem Jezusem nad twoimi i całego świata grzechami; w ten sposób powstrzymasz Łzy Pana Jezusa, a dla siebie zdobędziesz słodką pociechę według obietnicy Samego Zbawcy: „Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, bo śmiać się będziecie” (Łk 6, 21), i „Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem będą pocieszeni” (Mt 5, 5).

 

II. Rozważ następnie, jak przedziwną moc posiadają Łzy Pana Jezusowe. Są one kosztownymi perłami, którymi wykupił nam Niebo, a także naszym łzom użyczył mocy do obmycia i zgładzenia grzechów. Wszystkie łzy ludzi, choćby też wezbrały jak rzeki, nie byłyby w stanie należycie wynagrodzić choćby jednego grzechu, pod­czas gdy jedna jedyna Łza Pana Jezusa w połączeniu z na­szymi łzami byłaby wystarczającą, aby nas zupełnie po­jednać z Ojcem Niebieskim. Gdyby Zbawiciel wylał tylko jedną łzę dla nas, stalibyśmy się bielszymi nad śnieg, choćbyśmy też byli tak czerwonymi jak szkarłat.

 

 

Modlitwa:

O płaczące Dzieciątko Jezus, zwróć Swe Oczęta także na mnie biednego grzesznika i obdarz mnie Twoim łaskawym spojrzeniem! Wejrzyj na mnie tym współczującym spojrze­niem jakie niegdyś rzuciłeś na Apostoła Piotra, abym za jego przykładem począł gorzko opłakiwać moje zdrady i zaparcia. Czemu nie mam płakać nad moimi grzechami, skoro one Tobie, o Boskie Dzieciątko, tak bolesne łzy z oczu wycisnęły? Zmiękcz Twoimi Łzami moje serce, aby się rozpływało we łzach żalu i wewnętrznego bólu z powodu wszelkiego zła jakie się dzieje na świecie. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *