31 grudnia.

VII dzień oktawy świąt Bożego Narodzenia.

 

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Marya uczy nas rozważać z pożytkiem

I. Prawdy nadprzyrodzone

II. i Dobrodziejstwa Boże.

 

 

„Marya zaś zachowywała wszystkie te słowa, roz­ważając je w Sercu Swoim” (Łk 2, 19).

 

I. Aniołowie uczą nas modlitwy, ale bezsprzecznie naj­lepszą jej Mistrzynią po Chrystusie Panu jest Marya. Jest Ona duszą głęboko rozmodloną. Wszystko co dotyczy Pana Je­zusa jest dla Niej przedmiotem zastanowienia. Cudowne okoliczności towarzyszące Narodzeniu nie wytrącają Jej wcale z wewnętrznej postawy, uważnej zawsze na to, co istotne. Toteż Marya mogła najwięcej powiedzieć Świętemu Łukaszowi o tym wszystkim co się w Betle­jem wtenczas działo. Święty zaś pisarz nie mógł tego pominąć, aby nie wskazać, że Marya wszystko co się zdarzyło przy Narodzeniu i po Narodzeniu Boskiego Dzieciątka, rozważała w Sercu Swoim. Najpierw „za­chowywała wszystkie słowa”, tj. wszystko, co słyszała i widziała utkwiło Jej głęboko w Duszy. Mamy tu jesz­cze jeden dowód wiarygodności Ewangelii. O tym co Ewangelista Łukasz zapisuje świadczy Marya jako naoczny świadek. Czy nie miło nam będzie stwierdzić, że i Ewangelię zawdzięczamy Maryi? Następnie dodaje Ewangelista: „I rozważała w Sercu Swoim”, to jest za­stanawiała się nad wszystkimi okolicznościami i ich zna­czeniem, a więc nad tym, co widzieli i słyszeli pasterze i o czym wreszcie donieśli królowie. Marya postępuje w mądrości. Coraz lepiej poznaje Boski Majestat Swo­jego Dziecięcia, Którego pokora i ubóstwo wydaje się Jej wielkim Cudem. Nie znajduje wszakże w niczym żad­nej sprzeczności, owszem stwierdza, że przepowiednie Proroków się spełniają. O, jak Święty Ogień Miłości Bożej zapalał się wtedy w Sercu. Ewangelista bowiem powiada, że rozważała „w Sercu Swoim”.’ Czyli modlitwa Maryi nie tyle była pracą pamięci, rozumu, ale tej wiedzy, w której siedlisko swoje ma Miłość. Jest naturalną rzeczą, że co się miłuje, o tym się łatwo roz­waża. Oto na czym polega najdoskonalszy sposób roz­myślania i w czym tkwi sens pełnej modlitwy.

 

II. Aby modlitwa nasza posiadała wyżej wskazany miłosny kierunek i zmierzała do przekształcenia nas, musimy rozważać jak najwięcej Dobrodziejstwa Boże. Nie grzebmy się we własnych grzechach i słabościach. Nie zapełniajmy naszych rozmyślań wieczną żebraniną. Aby rozbudzić w sobie wielką miłość, musimy więcej patrzeć na Dzieła Miłości Bożej. Uczy nas tego Marya, Która dobrze pamięta wszystko to, co się dzieje naokoło takich wydarzeń jak Wcielenie, Narodzenie i Odkupie­nie. To wszystko rozważa i to staje się źródłem jej nie­zmiernej Miłości. Stąd to uczuciami dominującymi w Jej Sercu są uczucia Miłości i akty pochwalne Pana Boga. Świad­czy o tym Jej pieśń „Wielbij duszo moja, Pana”. Pójdźmy i my za Jej Świętym Przykładem i rozważajmy jak naj­więcej Łaski i Dobrodziejstwa Boże. Ponieważ kończysz znowu jeden rok życia swego, to rozważ prócz ogólnych Dobrodziejstw także poszczególne, które otrzymałeś w ubiegłym roku od Pana Boga. Zastanów się, jaką Ojcowską troską otaczał cię i bronił tak, co do duszy, jak i co do ciała, od ilu niebezpieczeństw cię uchronił, ilu bliźnich natchnął, aby ci dobrze czynili, ile razy pozwolił ci przyjmować Święte Sakramenty. Czy okazałeś się wdzię­czny za te wszystkie Dobrodziejstwa? Czy w ciągu tego roku pozbyłeś się bodaj jednego niedoskonałego przy­zwyczajenia? Czy zrobiłeś postęp w cnocie? A zwłaszcza ileś postąpił w miłości? Obżałuj dzisiaj twoje liczne i wielkie niedbalstwa, i postanów wszystko naprawić, a braki nadrobić tym żarliwszą miłością.

 

 

Modlitwa:

O Najświętsza Panno, Matko Boga, Maryo! Błogosławionaś Ty, że wydałaś na świat Odwieczne Słowo Wcielone i na­uczyłaś nas z Nim współżyć przez modlitwę. Z uczuciami Twojego Serca łączę i moje uczucia wdzięczności Bogu za otrzymane w tym roku Dobrodziejstwa. Uproś mi z Nowym Rokiem Łaskę nowego życia oraz Łaskę wytrwania w dobrem aż do końca. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Poweźmij przebłaganie za swoje grzechy oraz podziękowanie za otrzymane Łaski od Pana Boga w minionym Starym Roku: Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *