Zawartość strony

1 stycznia

VIII DZIEŃ OKTAWY ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. OBRZEZANIE PAŃSKIE. NOWY ROK

 

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959)

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Przez Obrzezanie

I. Marya i Józef wypełniają prawo,
II. a Dzieciątko Jezus chętnie mu się poddaje.

 

 

,,Gdy upłynęło osiem dni, aby obrzezano Dzieciątko, nazwali je Imieniem Jezus” (Łk 2, 21).

 

I. Przy dzisiejszej uroczystości rozważmy miłość i po­słuszeństwo względem Prawa Bożego, które Marya i Święty Józef okazali przy Obrzezaniu Chrystusa Pana. Ten bolesny rytuał religijny, nakazany przez Prawo Mojże­szowe był nie tylko znakiem przynależności do narodu wybranego i poświęcenia się Panu Bogu Jahwe, ale był także symbolem zaparcia się i ukrzyżowania ciała. Bolesnym był dla rodziców z powodu niebezpiecznego zranienia, wskutek, którego dziecię mogło nawet umrzeć; bolesnym dla Dzieciątka Jezus, które z obrzezaniem musiało już rozpoczynać krwawą Ofiarę Życia. Jednak ani miłość ku sobie samym, ani wrażliwość rodzicielska i jej tro­ska nie były w stanie powstrzymać ich od dokładnego wypełnienia prawa własnej religii. Prawo Boże nie jest próbą krępowania naszej wolności, lecz wyrazem Woli Pana Boga pragnącej naszego dobra. Wola nasza potrzebuje niezbędnie prawa jako reguły postępowania. Wola bowiem ludzka uwodzona pozorami dobra skłania się nie­kiedy do tego, co jest w rzeczywistości złem, a gdy się jej zamyka do tego drogę, gotowa to uznać za krępo­wanie przysługującej jej wolności. Tymczasem Pan Bóg przez Prawo Swoje ukazuje nam drogę prawdziwej wolności, na której leży rzeczywiste dobro.

Uczmy się z tego, że prawdziwa miłość siebie i miłość bliźniego nie na tym polega, by siebie albo innych zwal­niać od prawa albo posługiwać się zbyt częstymi dyspen­sami od przepisanych ćwiczeń, choćby one były uciąż­liwe. Święta Teresa woła: „O Ty Święta Miłości, jak mało kochających dusz może się uspokoić, gdy widzą, że tylko w drobnej mierze mogą się przyczynić do tego, by bliźni postępowali w dobrym i wzrastali w Miłości Bożej” (Ks. Fundacji R. 5, 5).

 

II. Zastanów się także nad aktem doskonałego posłu­szeństwa, jaki wykonuje Nowonarodzone Dziecię Jezus poddając się Obrzezaniu. W pełnym używaniu rozumu ofiaruje to pierwsze Swoje cierpienie na wynagrodzenie za nasze nieposłuszeństwa i pragnie nas tym aktem nauczyć posłusznego poddaństwa Ojcu Niebieskiemu. Pan Jezus jako Prawodawca nie podlegał wprawdzie temu rytualnemu przepisowi, tym mniej mógł się obawiać, żeby z powodu nie wypełnienia wspomnianego prawa Imię Jego miało być wykreślone z księgi wybranego narodu. Wszak On wybrał naród izraelski, a nie naród Jego. Jednak chciał to prawo wypełnić, mimo że nie miało obowiązującej nad Nim mocy, aby się okazać prawdziwym synem Abrahama i we wszystkim okazać się podobnym do swych braci.

Wzniosły przykład twego Zbawiciela winieneś mieć ciągle w pamięci, zwłaszcza gdy chodzi o wypełnienie twoich obowiązków. Dopóki jesteś zdrowy i masz siły, nie żądaj nigdy żadnych wyjątków od wspól­nych ćwiczeń, ale przy zachowaniu twojej świętej re­guły zważaj nawet na najmniejsze jej punkty. Choćby tylko ktoś jeden uchylał się od obowiązków, już tym samym wyrządza wielkie szkody życiu wspólnemu. Po­woduje bowiem, że ciężary innych zwiększają się, wpro­wadza stąd rozdźwięk w zgodnym współżyciu, wreszcie daje zgorszenie innym, podsuwając pokusę podobnego postępowania; jednym słowem, osłabia ogólną karność i podkopuje cały zakon. Niszczy w ten sposób dzieło założyciela i pracę całych pokoleń. Jakże surowo będzie takich sądził Pan Bóg. Rozpocznij z tym Nowym Rokiem nowe życie.

 

 

Modlitwa:

O mój Jezu, żałuję, że wskutek moich niewierności i nie­dokładności w zachowaniu przepisów tak mało postąpiłem w ubiegłym roku. Pragnę odtąd iść za Twoim Przykładem i być miłośnikiem Zakonu. A Ty moja Niebieska Matko, i mój Opiekunie Józefie Święty, natchnijcie mnie duchem wierności i umiłowania Prawa Bożego. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia:

  1. Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia
  2. Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  3. Obrzezania Pańskiego oraz uproszenia sobie potrzebnych Łask na Nowy Rok Pański: Nabożeństwo na rozpoczęcie Nowego Roku Pańskiego.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *