Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

W GŁĘBOKIM UKRYCIU.

 

 

Herod zawiedziony przez Mędrców, posunął się do zbrodni dzieciobójstwa (Mat. 2, 16), czym napiętnował swoje imię po wszystkie wieki. Zmarł w kilka miesięcy później, stoczony przez robaki. Rzym musiał rozstrzygnąć spór o jego tron, dzieląc królestwo pomiędzy jego trzech synów: Archelausa, Heroda Antypasa i Filipa. Wtedy Pan Bóg rozkazuje Józefowi wrócić do ziemi izraelskiej (zob. Mat. 2, 19-20). Na wieść, że Archelaus, który otrzymał panowanie w Judei, odziedziczył też po ojcu okrucieństwo, obawiał się Józef zamieszkać w Betlejem. Idąc za wskazaniami z nieba udał się do Nazaretu (zob. Mat. 2, 21-23). Zaczyna się najdłuższy okres Życia Pana Jezusa na ziemi.

 

1. Fakt ukrycia.

 

Gdy Józef powrócił do Nazaretu ze swą Małżonką. nie zdziwiło to ich dawnych sąsiadów. W życiu mieszkańców południa zmiana miejsca zamieszkania jest rzeczą zwyczajną (F. M. Willam). Nikogo nie interesowały bliższe szczegóły, dotyczące narodzin ich Dzieciątka. Marya i Józef strzegli Swej tajemnicy. Z pewnością więc nikt w cichym, odległym Nazarecie nie wiedział nic o przedziwnych wydarzeniach, towarzyszących Niemowlęctwu Jezusa. W miasteczku uchodził Pan Jezus po prostu za dziecko skromnej rodziny rzemieślniczej. Wzrastał w skromnym mieszkaniu, jak każde inne dziecko izraelskie, nosił proste ubranie i jadł przy stole ubogim. Żadnym słowem, żadnym czynem nie ujawniał Swego Bóstwa. To, co pseudo-ewangelie opowiadają o cudach z czasów dzieciństwa Jezusowego, to po prostu wytwór pobożnej wyobraźni. Tak całkowicie ukryty był Pan Jezus pod osłoną Swych skromnych warunków Życia, że po trzydziestu latach, gdy rozpoczął działalność publiczną, Jego najbliżsi ziomkowie pytali zdumieni: „Skądże Mu ta Mądrość i Moc? Czyż nie jest to syn cieśli?” (Mat. 13, 54-55). Nawet najbliżsi krewni odnosili się z powątpiewaniem do Jego działalności Mesjańskiej (zob. J 7, 5). Dowodzi to, że nawet oni nie domyślali się Jego Boskiej Natury i Posłannictwa. Co więcej, nie zdawali sobie sprawy z Jego niezwykłych zdolności i cnót, chociaż tyle lat przeżył wśród nich i obcował z nimi. W ciągu wszystkich tych lat nie zaszło nic szczególnego, ni godnego uwagi. Najgłębsze milczenie osłaniało Życie Pana Jezusa w Nazarecie, jak koncha kryje w swym wnętrzu drogocenną perłę.

— Zastosowanie. Życie ukryte w Nazarecie jest dowodem prawdziwej Boskiej Mądrości. Jak wielkie znaczenie miały dla późniejszej działalności Zbawiciela i dla całej przyszłości Królestwa Bożego owe „stracone” 30 lat Życia!

— Postanowienie. Umiłowanie życia ukrytego.

 

2. Tajemnica ukrycia.

 

Wielu ludzi już przed ukończeniem 30 lat życia dokonuje rzeczy wybitnych. Rzeźba Pieta jest dziełem 26-letniego Michała Anioła. Rafael tworzył swe słynne Madonny mając lat 20, a w 27 roku życia namalował „Dysputę”. Dwunastoletni Mozart pisze swą pierwszą operę, a trzynastoletni Haydn swą pierwszą Mszę. Scheeben, nie mając jeszcze 30 lat, ukończył oba swoje dzieła, uważane dziś za klasyczne: „Natura i Łaska” i „Tajemnica Chrześcijaństwa”. O Synu Bożym, Który stał się Człowiekiem, największym spośród wielkich, do trzydziestego roku Życia nikt nic nie wie. Jest to zadziwiające tym bardziej, że posłannictwem Jego na ziemi było oświecić ludzi w ich religijnych wątpliwościach i ratować od nędzy grzechowej. Jak bardzo oczekiwali wszyscy na tego Nauczyciela-Zbawcę, chociaż nie wszyscy z tak jasną świadomością jak naród izraelski. Jakże tęsknili do Niego, jak bardzo się modlili o Jego Przyjście. Anioł nazwał Pana Jezusa Dziedzicem tronu Dawidowego i Wiekuistego Królestwa (zob. Łuk. 1, 32-33). Symeon sławił Go, jako „Światłość ku objawieniu poganom i Chwałę ludu izraelskiego” (Łuk. 2, 32). A oto spędza 30 bezowocnych lat w nieznanym nikomu zakątku, przy ciesielskim warsztacie. Czy to nie głęboka Tajemnica? Spróbujmy uchylić nieco jej zasłonę.

Jako człowiek przyszedł Pan Jezus dla ludzi. Dlatego we wszystkim stosował się do warunków życia ludzi. Nie chciał więc podejmować już jako dziecko, czy młodzieniec, zadań dojrzałego mężczyzny. Stosuje się do praw Swego narodu, według których żaden rabbi nie powinien był występować przed ukończeniem 30 lat. Prawo to zabezpieczało najpewniej przed wszystkimi przedwczesnymi wystąpieniami i utarczkami z władzą polityczną lub synagogą, co mogło być bardzo szkodliwe dla późniejszej działalności mesjańskiej.

Pan Jezus jednak już w czasie Swego ukrytego Życia pełnił wielkie Dzieło Mesjańskie. Jego wzruszające, pokorne ukrycie było przeciwstawieniem głównej naszej wady, jaką jest pycha, chęć wybicia się i błyszczenia. Cichością chciał nam dać Wzór życia wielkiego, polegającego na wypełnianiu codziennych obowiązków, nie rzucającego się w oczy. Pokazał nam, jak można wyrzec się działalności, do której popycha nas może wrodzona skłonność, lecz której okoliczności nie pozwalają nam podjąć, a przez okoliczności działa Wola Boża. Przede wszystkim chciał pokazać tym, którzy się gotują do kapłaństwa, że do powołania swego dojrzeć trzeba w ciszy i w ukryciu. Kapłanowi wskazuje, że cała jego działalność wyrasta z zażyłości z Panem Bogiem i że tylko obcowanie z Panem Bogiem w cichości zapewnia jej owocność.

— Zastosowanie. Ukochajmy więc i my nasz Nazaret, nasze zakonne i kapłańskie zacisze. Nasze codzienne życie, uświęcone modlitwą i pracą w skupieniu, jest naśladowaniem Życia Zbawiciela w Nazarecie. Pan Bóg patrzy na nie z upodobaniem. Strumienie Łask i Błogosławieństwa Bożego płyną z życia ukrytego na cały biedny świat, na pracę naszych braci dla Królestwa Bożego, czy to w kraju, czy też na misjach. W ukryciu rozpala się w duszy naszej coraz bardziej ogień Miłości Bożej, który niesiemy w świat. Biedny, kto nie czuje się dobrze w swoim Nazarecie, kto nie powraca do niego z radością ze świata.

— Postanowienie. Umiłowanie życia ukrytego.

 

 

Modlitwa.

Biskup Maksymilian napisał w swym liście adwentowym z 1945 r. te słowa pełne głębokiego bólu: „Mądrości Boża, spraw, byśmy znajdowali upodobanie w naszej małości, byśmy cieszyli się, że nas za nic mają, że o nas zapominają i nie uznają nas. Daj, byśmy poznali słodycz oderwania się od wszystkiego, co ziemskie, od nas samych, od naszej miłości własnej”. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na uroczystość Epifanii tj. Trzech Króli.
  2. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  3. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  4. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 15.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 8.
  6. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  7. uczczenia w oktawie Świętej Tajemnicy Trzech Króli, tj. Epifanii: Nabożeństwo na Święto Epifanii, tj. Trzech Króli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024