Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

Rozmyślanie.

WEZWANIE DO WSPÓŁŻYCIA Z PANEM BOGIEM.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — Skupię się w Panu Bogu moim żyjącym we mnie przez Łaskę i gorąco zapragnę nawiązać z Nim kontakt.

Rozważanie.

1. Jeśli mnie kto miłuje, będzie chował słowa moje: a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy” (Jan 14, 23).

Oto wielka Tajemnica Boga w nas. Sam Pan Jezus zapewnił nas, że Pan Bóg Jeden w Trzech Osobach jest niedaleko od duszy, którą miłuje, owszem, żyje w niej, mieszka w niej.

Nauka katolicka uczy nas, że Pan Bóg jest Obecny koniecznie w stworzeniach. Bo aby istniały, Pan Bóg nie tylko musi je stworzyć, ale również w istnieniu zachowywać. Istotnie, Pan Bóg zachowuje je, działając w nich, to znaczy dając im ustawicznie byt. Ponieważ zaś działa przez Swoją Istotę, jest więc Obecny wszędzie, nawet w duszy poganina czy grzesznika.

Lecz dusza obdarzona Łaską uświęcającą i Miłością posiada szczególną Obecność Pana Boga, właśnie przez Pana Jezusa obiecaną, która nazywa się zamieszkiwaniem Trójcy Przenajświętszej. „O zamieszkiwaniu w nas Boskich Osób mówi się w tym znaczeniu, iż stworzone istoty rozumne, w których Osoby te tajemniczo są Obecne, dosięgają ich przez poznanie i miłość, w sposób jednak przekraczający wszelką naturę, w sposób całkowicie wewnętrzny i niezwykły” (Enc.: Mistici Corporis). Znaczy to, że w duszy obdarzonej Łaską, są Obecne Trzy Osoby Boskie i dają się jej poznać przez wiarę, miłość i wewnętrzne oświecenie Darów Ducha Świętego.

2. Trójca Przenajświętsza obecna w duszy przez Łaskę wzywa ją do życia w swym towarzystwie, do zażyłej przyjaźni z Trzema Boskimi Osobami. Pan Jezus Sam nam o tym jasno i dobitnie mówi: „Mieszkajcie we Mnie, a Ja w was” (Jan 15, 4). „Ja w was, a Ojciec we Mnie, abyście byli doskonałymi w jedności” (zob. tamże 17, 23), „jak Ty, Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w Nas jedno byli” (tamże 17, 21). Lecz gdzie jest Ojciec i Syn, nie może brakować i Ducha Świętego. Bo Pan Jezus powiedział wyraźnie: „Duch Prawdy pośród nas mieszkać; będzie i w nas pozostanie” (tamże 14, 17).

Do każdej więc duszy w stanie Łaski można powiedzieć z całą prawdą te słowa, które tak uderzyły siostrę Elżbietę od Trójcy Świętej: „Ojciec jest w tobie, Syn jest w tobie, Duch Święty jest w tobie”.

Pan Bóg jest w tobie jako Ojciec i jako słodki Gość i wzywa cię nie tylko do życia przez Niego, lecz w Nim i z Nim. Jest w tobie, by się objawiać duszy twojej jak Przyjaciel przyjacielowi, według słów Pana Jezusa: „Kto Mnie miłuje… i Ja miłować go będę i objawię Mu Samego Siebie. Już was nie będę zwał sługami…, lecz nazwałem was przyjaciółmi” (Jan 14, 21; 15, 15). Sam Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty zaprasza cię do życia z Nim; ofiaruje ci Swoją przyjaźń.

O jaki to nieoceniony skarb! „Gdybyś poznał Dar Boży” (Jan 4, 10).

Rozmowa.

O Boże mój, Trójco uwielbiona, daj mi poznać Twój Dar, Dar nieoceniony, przez który zamieszkujesz w mej nędznej duszy, Ty, Jeden i Troisty, Nieogarniony, Wszechmocny!

„O Boże Wieczny, o Niepojęty i Wieczny Boże, o Nieogarniony i Wieczny Boże Ojcze, o Ogniu zawsze płonący!… Kto objawia nam Twą Dobroć i Twą Wielkość? Dar, który Ty dałeś człowiekowi. A kto jest tym Darem ofiarowanym? Ty Sam, o Boże, Trójco Wieczna. Dałeś się nam w stajni naszego Człowieczeństwa, które przez ciężkie grzechy stało się jakby schronieniem zwierząt” (Św. Katarzyna Sien.).

„O Panie mój i Dobro moje! — nie mogę wspominać tej Prawdy bez łez i serdecznej pociechy duszy mojej. Czy możliwym jest, o Panie, iż chcesz i raczysz mieszkać z nami?… Z wszelką pewnością wierzyć nam wolno, że tak jest: możemy cieszyć się towarzystwem Twoim, jak Ty Sam cieszysz się mieszkaniem z nami, chyba byśmy sami z własnej winy naszej pozbawili się tego szczęścia. Ty Sam zapewniasz, iż rozkoszą Twoją jest mieszkać z synami człowieczymi! O Panie mój, jako to być może? Ile razy słyszałam to słowo, zawsze było ono dla mnie niewypowiedzianą pociechą… Czy to być może, Panie, by znalazła się taka dusza, która wiedząc, że Ty raczysz w niej znajdować swoje rozkosze, jeszcze ośmieliłaby się obrażać Cię po tylu tak wysokich Łaskach i tak wielkich dowodach Miłości Twojej, jasno stwierdzanej uczynkami? Tak jest, znalazła się taka dusza, która nie raz, ale wiele razy Cię obrażała, a tą duszą jestem ja” (T. J.: L. 14, 10).

„Wiedziałam, że mam duszę, ale marnościami tego życia jak przepaska zasłaniając sobie oczy, nie wiedziałam jaka jest jej cena i jak wielki Gość w pośrodku niej przebywa. Gdybym wówczas była znała tę Prawdę, tak jak dzisiaj ją znam, że w tym maluczkim pałacu duszy mojej tak wielki mieszka Król, snadź, nie byłabym Go tak często zostawiała Samego, byłabym choć niekiedy dotrzymywała Mu towarzystwa, a szczególnie byłabym pilniej starała się o to, aby ten Pałac Jego nie był tak zaśmiecony. Jakiż to dziw niepojęty, że Ten, Którego Wielkości tysiące światów nie ogarnie, zamyka się w tak ciasnym przybytku, Takim jest dusza nasza! Ale i w tym zamknięciu jest wolny, bo będąc Panem Wszechwładnym, wszędzie jest niezależny, tylko, że dla tej wielkiej Miłości, jaką nas miłuje, przystosowuje się do miary naszej” (T. J.: D:. 11).

O Boże mój, Trójco Przenajświętsza, nie chcę zamykać mych uszu na Twe Miłosne Wezwanie: nie chcę już więcej, abyś Ty był we mnie „Wielkim Zapomnianym”. Pomóż mi zwrócić do Ciebie wszystkie moje władze: rozum, a przede wszystkim wolę, abym był z Tobą zawsze zjednoczony. Obym szukał tylko Ciebie, aby ku Tobie zawsze były zwrócone oczy moje, abym z Tobą i w Tobie cierpiał, modlił się, pracował.

O Trójco Wieczna, Miłości moja słodka! O Ojcze, pociągnij mnie Siłą Twej Wszechmocy; o Synu, oświeć mnie Światłem Twej Mądrości; o Duchu Święty, rozpal mnie żarem Twej Miłości. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 12
  4. uczczenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w czasie trwania oktawy: Nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczętej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023