Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

Rozmyślanie.

Wiara w Obecność Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie Ołtarza

I. opiera się na nieomylnym Słowie Pana Boga,

II. jest podstawą naszego nabożeństwa i czci.

 

„Ciało Moje prawdziwie jest pokarmem, a Krew Moja prawdziwie jest napojem” — (Jan 6, 56).

 

I. — Według słów Ewangelii wiara w rzeczywistą i istotną Obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza opiera się na nieomylnych sławach odwiecznej Prawdy Bożej. Słowa, które wypowiedział Chrystus przy ustanawianiu tego Sakramentu brzmią tak stanowczo i jasno, że nie możemy mieć żadnej w tym przedmiocie wątpliwości, inaczej musielibyśmy przypuścić, co bez bluźnierstwa jest nie do pomyślenia, że Chrystus Pan, omylił Swój Kościół Święty. Już przy obietnicy tego Sakramentu (Jan 6), nazwał On Swoje Ciało prawdziwym pokarmem, a Swą Krew prawdziwym napojem, a co obiecał, tego też dopełnił w przeddzień męki przez rzeczywiste ustanowienie tej Najświętszej Tajemnicy. Dlatego Jego Słowa: „Bierzcie i jedzcie — pijcie z tego wszyscy — to czyńcie na Moją pamiątkę” (Mt 26, 26; Łk 22, 19) nie są przenośnią, ale trzeba je rozumieć według ich prawdziwego znaczenia. I od dawna Kościół Święty rozumiał je w znaczeniu dosłownym, od dawna trzymał się mocno ich dosłownego znaczenia. Czyż nie byłoby to więc potępienia godną złośliwością coś przeciwnego twierdzić? Czyż nie byłoby to nierozumnym zuchwalstwem iść za nauką kilku odszczepieńców?

Dziękuj twemu Dobrotliwemu Panu Bogu, że dał ci Łaskę prawdziwego poznania i oceny tej najwyższej Tajemnicy Świętego Katolickiego Kościoła, proś Go aby zechciał utrzymać w tobie głęboką i płomienną wiarę w tę Tajemnicę i ilekroć przyjmujesz ten Najświętszy Sakrament, módl się z „Naśladowaniem Chrystusa”: „Dzięki Ci, Stwórco i Odkupicielu, że, aby światu pokazać Swą Miłość zgotowałeś nam wielką Wieczerzę, gdzie własne Ciało zastawiłeś nam jako Pokarm” (ks IV, r. 11, 5).

 

II. — Wiara w prawdziwą i rzeczywistą Obecność Chrystusa Pana w Najświętszym, Sakramencie jest najmocniejszą i najnapewniejszą podstawą naszego nabożeństwa do tego Sakramentu i czci Bożej w ogóle. Jakże nam Pan Bóg ułatwia uczczenie Go i Jego Służbę, gdy w Najświętszym Sakramencie tak łaskawie uprzedza potrzeby naszego serca i wymagania naszej natury. Serce ludzkie pragnie mieć zawsze blisko tego, kogo miłuje. Dlatego Pan Jezus umiłowawszy nas zechciał pozostawać blisko nas, a zarazem i sercu naszemu sprawić pociechę i osłodzić gorycze tego wygnania. Wymaganiom zaś naszej natury, która przez rzeczy widzialne wznosi się do niewidzialnych, w ten sposób zadośćuczynił, iż pod znakiem sakramentalnym chleba i wina ukrył najwznioślejsze Tajemnice. Na mocy samych słów w Najświętszym Sakramencie jest obecne tylko Ciało i Krew Chrystusa Pana, ale na mocy naturalnej łączności jest tam cały Chrystus Pan z Duszą i Bóstwem, Chrystus Bóg i Człowiek Zmartwychwstały. Toteż ta podniosła Tajemnica streszcza nam Wiarę w Bóstwo i Człowieczeństwo Pana Jezusa, w Jego Wcielenie, Jego Śmierć ofiarną na krzyżu, Jego Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie. Ponieważ Pan Bóg jako czysto duchowna Istota dla zmysłów jest niedostępny, przychodziło by nam trudniej wzbudzić w sobie cześć i miłość ku Niemu, gdyby przez ustawiczną Obecność Chrystusa Pana w Sakramencie, Wcielenie i Odkupienie oraz te nieocenione Dobrodziejstwa, przez które staliśmy się dziećmi Bożymi, nie zostały jak by unaocznione. W ten sposób właśnie przez Najświętszy Sakrament zyskuje nasze nabożeństwo i Boska cześć ciągle nowy pokarm i pobudkę, tym więcej rozgorzejesz miłością i nabożeństwem ku tej Tajemnicy. Tego, Którego Aniołowie i Święci oglądają twarzą w twarz, ty posiadasz, miłujesz i czcisz w Najświętszej Hostii.

 

 

Modlitwa.

O Jezu Najmilszy, dziękuję Ci, że w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza raczyłeś pozostać między nami prawdziwie i stale obecny. Wzmocnij we mnie i w sercach wszystkich Chrześcijan wiarę, abyśmy tu na ziemi zawsze z gorącą pobożnością i najgłębszą czcią adorowali Cię, miłowali i uwielbiali, aż razem ze Wszystkimi Świętymi w Niebie będziemy mogli śpiewać Ci Wieczną Chwałę. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w miesiącu czerwcu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo czerwcowe – dzień 7
  2. pobożnego przygotowania się do wspomnienia Św. Antoniego Padewskiego przez Nowennę: Nowenna do Św. Antoniego Padewskiego – dzień 4
  3. Pierwsza Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa z Św. Małgorzatą Marią Alacoque – dzień 1
  4. Druga nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa – Dzień 1

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023