Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

WIERNOŚĆ PANA BOGA.

 

 

W świetle końca świata rysują się wyraźnie przed naszymi oczyma dwa Przymioty Boże: Wierność i Wieczność Pana Boga.

 

1. Pan Bóg jest Wierny.

 

Pan Bóg dotrzymuje danego słowa: spełnia Obietnice, wykonuje groźby, choć każe nieraz długo czekać.

Bożą Wierność głosi Pismo Święte. „Będziesz wiedział, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem mocnym i wiernym, dochowującym Przymierza i Miłosierdzia tym, którzy Go miłują” (Ks. Pwt. 7, 9). By z ludzkich serc, tak często oszukiwanych, usunąć wątpliwości, Pismo Święte w wielu miejscach powtarza, że Pan Bóg jest wierny i słowny. Głośniej jednak od Bożych Słów mówią o Wierności Boga Jego Czyny. Cała historia święta jest właściwie wspaniałym potwierdzeniem, jak Pan Bóg dotrzymuje słowa. Weźmy dla przykładu Rodowód Pana Jezusa, który umieszczają Ewangelie na początku: jest on streszczeniem dziejów świętych i pieśnią o Wierności Pana Boga. Są w nim imiona wielkich przyjaciół Pana Boga: Abrahama, Izaaka, Jakuba. Mówią one, jak Pan Bóg nagradza wiernie ludzką wierność. Są w nim również ludzie, którzy sprzeniewierzyli się Panu Bogu: imiona przeniewierczych królów po Salomonie. A jednak choć ludzie łamali swoje słowo, Pan Bóg dalej przeprowadzał Swój Plan i ludzka złość nie mogła go pokrzyżować. Spotykamy w tym Rodowodzie imiona, które wypływają ku nam z ciemnej nocy pogaństwa lub grzechu. Oto kazirodcza Tamar, nierządnica Rahab, Moabitka Rut, cudzołożna żona Uriasza. Co mówią te imiona? Że nawet ludzka złość i podłość nie potrafią zachwiać Bożą Wiernością, że nawet owoc grzechu włącza Pan Bóg do Rodowodu Tego, Który przyjdzie gładzić grzechy ludzkie. Przy końcu tej długiej listy imion stoi: Chrystus Pan. Pan Bóg dotrzymał Przymierza, które zawarł z człowiekiem (Ps 105/104/, 8-9).

Dlaczego Pan Bóg jest Wierny? Człowiek nie dotrzymuje słowa, bo dziś myśli tak, a jutro inaczej. Człowiek jest zmienny: zmieniają się jego zamiary, chęci, nastroje. Pan Bóg natomiast jest niezmienny, jest zawsze Wszechmocny, Wszechmądry, Najświętszy, pełen Miłosierdzia. Mijają lata i pokolenia, ludzie się rodzą i umierają, wszystko się wokół zmienia, tylko jednego Pana Boga omija ten niszczący proces zmiennego czasu. Św. Paweł Apostoł mówi, „choćbyśmy nie wierzyli, Bóg pozostanie Wiernym, Samego Siebie bowiem zaprzeć nie może” (2 Tym 2, 13).

— Zastosowanie i postanowienie. Pełniejsze oddanie naszemu ideałowi i większa ufność w Panu Bogu.

 

2. Czego nas uczy Wierność Boża?

 

Z nami również, jak z Abrahamem, zawarł Pan Bóg kiedyś Przymierze wierności. W Imieniu Pana Boga odezwał się wtedy do nas kapłan: „Jeśli dotrzymasz tego, obiecuję ci w Imieniu Boga życie wieczne”. Chrystus Pan wyraził to tak: „A każdy kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo rolę dla Imienia Mego, stokroć więcej otrzyma i żywot wieczny osiągnie” (Mat. 19, 29).

Wiemy, że Pan Jezus dotrzyma słowa. Bądźmy i my słowni! Profesja czy święcenia to dopiero początek. Świat trzeba opuszczać przez całe życie. Przez całe życie wyzbywać się jego ducha. Bądź wierny w rzeczach wielkich i małych, wierny ubóstwu, pokorze, posłuszeństwu i miłości. Wierności musimy dochować do śmierci, nie tylko w pierwszych latach powołania, ale i kiedy włosy posiwieją. Wierny nie tylko w zwykłych, normalnych czasach, ale szczególnie w czasach trudnych i niespokojnych. „Kto wytrwa aż do śmierci — powtarza Św. Franciszek za Zbawicielem — ten zbawion będzie”. A oto jego słowa wypowiedziane na kapitule generalnej: „Umiłowani Ojcowie i Bracia! Wielkie rzeczy przyrzekliśmy Panu Bogu, Pan Bóg jeszcze większe nam przyrzekł. Dotrzymaliśmy przyrzeczenia i dążmy do tego, co nam Pan Bóg przyobiecał!”

Pan Bóg domagając się od nas wierności, każe nam liczyć na Swoją Wierność. Dotrzyma każdego ze Swych Słów. Już nieraz przekonaliśmy się o tym. Za jeden opuszczony dom rodzinny mamy dziesiątki domów w kraju i setki za granicą, w których czujemy się jak u siebie w domu. Mamy tysiące braci w Św. Franciszku. Zakon jest ojcem i matką. Praca w Zakonie otwiera przed każdym nieograniczone możliwości. O opiece materialnej i stokrotnej zapłacie przekonujemy się każdego dnia. Mało kto ma tak spokojny i zapewniony chleb w niepewnych czasach jak my. Dlatego ze spokojem i ufnością spoglądajmy w przyszłość, nawet niepewną i groźną. „Choćbym chodził w cieniu śmierci, nie będę się bał, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23/22/, 4). Jeśli życie nasze nastawione jest na Pana Boga, jeśli jesteśmy Mu we wszystkim wierni, podobni jesteśmy do męża roztropnego, który wybudował dom na skale. I przyszły wichry i deszcze i uderzyły w dom: ale dom się ostał, bo był zbudowany na skale — na Panu Bogu (Mat. 7, 24-25).

— Zastosowanie i postanowienie. Całym sercem odnowię dziś moje przymierze z Panem Bogiem — moje śluby zakonne.

 

 

Modlitwa.

Będę się modlił słowami Te Deum: In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum; „W Tobie, Panie, nadzieję złożyłem, nie będę zawiedziony”. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 30
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 30. Zakończenie.
  3. uczczenie Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Andrzeja Apostoła: Nabożeństwo do Św. Andrzeja Apostoła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023