Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

UWAGA!

 

 Od jutra, tj. od środy 20 września 2023r. rozpoczynają się Suche Dni Jesienne tj. środa (20.09), piątek (22.09) i sobota (23.09), zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, w których obowiązuje POST ŚCISŁY (ilościowy dla osób od 21 do 60 roku życia; jakościowy od 7 roku życia).

 

 

Synu, jeśliś zgrzeszył, nie przydawaj drugi raz, ale i za dawne proś, aby ci były odpuszczone. — Ekl. 21,

 

PRZYGOTOWANIE.Nie ma takiego szaleń­ca, który by przyjął truciznę, mówiąc: „Może le­karstwa mnie uleczą”, a jednak tylu szaleńców skazuje się na śmierć duszy w nadziei, iż później zostaną wyzwoleni. Ty bądź przynajmniej mą­drym i jeśli w przeszłości byłeś grzesznikiem, o ile bardziej obrażałeś Pana Boga, tym bardziej lękać się winieneś; może bowiem ten grzech, jaki jeszcze popełnisz, przeważy na szali Sprawiedliwości Bo­żej, a wówczas już nie będzie dla Ciebie przeba­czenia. Iluż dostało się do piekła w owej właśnie chwili, gdy zażywali jakiejś zakazanej przyjem­ności.

 

I. — Pan Bóg chcąc nas zbawić, przestrzega nas, byśmy nie powracali do swych grzechów, a prosili Go, by nam przebaczył winy, któreśmy po­pełnili. „Nie przydawaj drugi raz, ale i za dawne proś, aby ci były odpuszczone”. — O ile bardziej więc przedtem obrażałeś Pana Boga, o tyle więcej obawiać się winieneś, byś Go ponownie nie obra­ził. Grzech bowiem, który jeszcze popełnisz, może przeważyć szalę Sprawiedliwości Bożej i zosta­niesz potępiony. Nie mówię z całą pewnością, iż po ponownym grzechu nie będzie już dla ciebie prze­baczenia, tego bowiem nie wiem; lecz mówię, że to się może zdarzyć. Gdy więc pokusa na ciebie ude­rzy, mów: „Kto wie, czy Pan Bóg mi jeszcze przebaczy, czy nie zostanę potępiony?“

Powiedz mi: gdyby ci kto podał pokarm, prawdopodobnie zatruty, czy byś go spożył? Gdy­by to było prawdopodobne, że na jakiejś drodze czyhają na ciebie twoi wrogowie, by cię życia po­zbawić, czy udałbyś się tą drogą, mając inną, bez­pieczną? A skądże masz pewność, lub prawdopo­dobieństwo, że gdy znowu grzech popełnisz, bę­dziesz później prawdziwie żałował i nie wrócisz do swych niegodziwości? Kto wie zresztą, czy Pan Bóg nie ześle na ciebie śmierci w czasie grzechu, lub czy cię po nim nie opuści?

Jeśli kupujesz dom, dokładasz wszelkich sta­rań, aby się ubezpieczyć i nie zmarnować swych pieniędzy. Jeżeli masz przyjąć jakie lekarstwo, starasz się upewnić, iż ono ci nic zaszkodzi. Jeśli masz przejść przez strumyk, uważasz, byś z most­ku weń nie wpadł. A dla nędznego upodobania, dla zwierzęcej przyjemności chcesz narazić swe zba­wienie i mówisz: „Mam nadzieję, że się z tego wyspowiadam?

Posłuchaj, co mówi Św. Augustyn: „Pan Bóg przyrzekł przebaczenie temu, kto żałuje, lecz nie przyobiecał jutra temu, kto Go obraża”.

Jeśli grzeszysz, może ci Pan Bóg da czas na pokutę, a może go nie udzieli; a jeśli ci go nie da, co bę­dzie z tobą przez całą wieczność? Tymczasem dla nędznej przyjemności gubisz swą duszę — nara­żasz ją na niebezpieczeństwo zguby wiecznej.

 

II. — Ożywmy wiarę. — Powiedz mi, czy to jest Świętą Prawdą, czy też bajką, że istnieje Nie­bo i piekło? Czy wierzysz, iż jeśli cię śmierć zasta­nie w stanie grzechu, będziesz zgubiony na zaw­sze?… Czy to nie szaleństwo, skazywać się na wiecz­ne męczarnie i pocieszać się nadzieją: Ufam, iż później złemu zaradzę? — Nikt nie chce chorować w nadziei wyzdrowienia, mówi Św. Augustyn. Nie ma takiego szaleńca, który by zażył truciznę, a mówił przy tym: „Może lekarstwa jeszcze mnie uleczą”, a ty chcesz skazać się na śmierć wieczną i mówisz: „Może się jeszcze od niej uchronię?” Sza­leństwo, które zaprowadziło i prowadzi tyle dusz do piekła, stosownie do groźby Pana Boga: Grzeszy­łeś, ufając zuchwale w Miłosierdzie Boże; przyj­dzie niespodzianie na cię kara, a nie będziesz wie­dział, skąd się weźmie.

 

 

Modlitwa.

Oto, Panie, należę do liczby tych szaleńców, którzy tylokrotnie tracili duszę i Twą Łaskę w na­dziei jej odzyskania. Gdybyś był na mnie śmierć zesłał w owej chwili lub w owe noce, kiedy byłem w stanie grzechu, co stałoby się ze mną? Dziękuję Twemu Miłosierdziu, które na mnie czekało i te­raz daje mi poznać me szaleństwo. Wiem, że chcesz mnie zbawić i ja się również zbawić pra­gnę. Żałuję, Dobroci Nieskończona, że tylokrotnie odwracałem się od Ciebie; kocham Cię z całego serca i pokładam ufność w Zasługach Twej Męki, iż już nigdy więcej nie będę tak szalony.

Przebacz mi zaraz, mój Jezu, i przyjmij mnie do Swej Łaski. Nie chcę się narażać na nieszczęście, jakim jest utrata Twej Łaski i miłości, i na za­wstydzenie, jakie by z tego powodu w przyszłości mnie spotkało. Udziel mi świętego wytrwania i spraw, bym zawsze o nie Cię prosił, szczególniej zaś w chwili pokusy. Niech wzywam wtedy na pomoc Twego Świętego Imienia i Imienia Twej Świętej Matki, mówiąc: Mój Jezu, dopomóż mi. Matko moja, udziel mi pomocy. Jeśli zaś pokusa trwać będzie, uproś mi, bym nie przestawał Cię wzywać. Amen. (II, 84)

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 19
  2. uczczenia Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 19
  3. uczczenia Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 19
  4. podjęcia każdego dnia 19 miesiąca przygotowania do śmierci szczęśliwej: Zadatek chrześcijańskiego przygotowania, to jest wczesne gotowanie się do szczęśliwej śmierci.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023