15 Sierpnia.

Wniebowzięcie Najświętszej Panny Maryi.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Wniebowzięcie NMPPod Krzyżem oddał Chrystus Pan Swą Matkę w opiekę Św. Janowi. Przy jego boku żyła Ona czas jakiś w Jerozolimie, później zaś udała się z nim do miasta Efezu, gdzie Św. Jan sprawował urząd biskupi. Tutaj żyła lat kilka, oddana modlitwie i dobrym uczynkom. Wreszcie zbliżył się kres pielgrzymki doczesnej Najświętszej Panny Maryi. Według podania kościelnego Pan Jezus oznajmił przez Anioła Swej Rodzicielce chwilę rozstania się ze światem, a Duch Święty zgromadził rozproszonych po świecie Apostołów do Jerozolimy. Św. Jan wynajął okręt, i razem z Matką Zbawiciela popłynął do Jaffy. Stąd udali się już lądem do Jerozolimy. Zamieszkali na górze Syjońskiej, gdzie Najświętsza Panna Marya oczekiwała w spokoju ostatniej godziny. Według nauki Ojców Kościoła, śmierć Najświętszej Panny Maryi podobną była do śmierci Chrystusa Pana na krzyżu. Śmierć dla niej nie była karą, jak u innych ludzi, gdyż była wolna od grzechu pierworodnego i uczynkowego, śmierć Jej nie była cierpieniem ani boleścią. Zasnęła spokojnie. bez trwogi, zasnęła słodko w miłosnym pragnieniu zobaczenia Chrystusa Pana; umarła nie wskutek choroby, lub wieku, lecz z tęsknoty za Chrystusem Panem. Święte Ciało Najświętszej Panny Maryi namaszczone drogimi olejkami, leżało owinięte w białe płótno, przysypane wonnymi kwiatami. Apostołowie i kapłani odprawiali przy Nim modlitwy i psalmy, zmieniając się kolejno nieustannie przez trzy dni i trzy noce. Podanie mówi, że Św. Tomasza nie było przy uśpieniu Maryi. Gdy trzeciego dnia nadszedł, pragnął koniecznie po raz ostatni oglądać Oblicze Najświętszej Panienki. Gdy usunięto kwiaty i podniesiono płótno, nie znaleziono Ciała Maryi. A jednak bez ustanku czuwali Apostołowie i kapłani przy Jej zwłokach. Nie było wątpliwości, że Najświętsza Panna Marya została przez Chrystusa Pana wskrzeszona. i wraz z przemienionym Ciałem zaniesioną przez Aniołów do Nieba. Od początku więc utwierdziła się wiara między Chrześcijanami o Wniebowzięcie Najświętszej Panny Maryi. Tak Kościół łaciński jak i grecki wyznają Wniebowzięcie natychmiastowe Matki Chrystusa Pana co do Duszy, jako Artykuł Wiary, zaś co do Ciała jest powszechne w całym Kościele mniemanie, że i Ono wniebowziętym zostało; i kto by temu przeczył, byłby pysznym i płochym zarozumialcem (Ben. XIX). W miejscu Zaśnięcia Najświętszej Panny Maryi wystawiono okazały kościół w IV wieku. Podczas licznych jednakowoż wojen, którymi nawiedzioną była Jerozolima, kościół ów został zburzony. Kiedy cesarz niemiecki Wilhelm II. w r. 1898 był w Jerozolimie kazał sułtan odsprzedać Turkom miejsce Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi cesarzowi, a ten darował go Katolikom niemieckim, którzy zbudowali na nim wspaniały kościół.

 

 

Modlitwa.

Trójco Święta, Jedyny Boże, oddaję Ci cześć i nieskończone składam dzięki, za Dobroć i Łaskę udzieloną Najświętszej Pannie Maryi, że Chwalebnie Wniebowzięcie została. W Imieniu tej Przeczystej Dziewicy błagam Cię o przebaczenie mych grzechów od lat młodości aż do dnia dzisiejszego, o udzielenie mi wytrwałości w poprawie, o Łaskę, o światło i o pomoc, którymi Trójco Święta Jedyny Boże postanowiłeś mnie zbawić i do Siebie pociągnąć. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *