Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Stanęła Królowa po Prawicy Twej w ubiorze złotym, obleczona w rozmaitości. — Ps. 44, 10.

 

PRZYGOTOWANIE. — Najświętsza Panna Marya w towarzystwie niezliczonych Duchów Niebiańskich z Duszą i Ciałem wstępuje do Nieba. Pan Bóg Ją błogosławi i ogłasza Królową Wszechświata, wynosząc Ją nad wszystkich Aniołów i Świętych. Zastanawiając się nad chwalebnym wyniesieniem Matki Bożej, Która jest również Matką naszą, ożywmy swą ufność w Jej Opiekę, Której nieodzownie potrzebujemy, by święcie żyć i umrzeć.

 

I. — Najświętsza Panna Marya umiera, a jak umiera? Umiera w najzupełniejszym oderwaniu od rzeczy ziemskich, strawiona Miłością Bożą, którą Jej Najświętsze Serce zawsze całe płonęło. — O Matko Święta, już opuszczasz ziemię, nie zapominaj o nas biednych pielgrzymach, którzy pozostajemy na tym łez padole, zwalczani przez tylu nieprzyjaciół, którzy chcą nas zgubić na wieki. Przez Zasługi Twej Świętej Śmierci wyjednaj nam oderwanie od rzeczy ziemskich, przebaczenie grzechów, Miłość Bożą i świętą wytrwałość. Skoro zaś nadejdzie godzina naszej śmierci, wspieraj nas z Nieba Swymi modlitwami i spraw, abyśmy dostali się do Nieba, i tam całowali Twe Nogi.

Najświętsza Panna Marya umiera; Jej najczystsze Ciało Apostołowie składają do grobu, Aniołowie strzegą Go, lecz niebawem zostaje Ono wzięte do Nieba. Jednakże Przeczysta Dusza Najświętszej Dziewicy zaraz po opuszczeniu Ciała wstępuje do Błogosławionego Królestwa, w towarzystwie niezliczonej liczby Aniołów. Pan Jezus, jak pisze opat Kupert, wyszedł na Jej spotkanie. Pokorna Dziewica składa hołd Majestatowi Bożemu i z niezmierną Miłością dziękuje za tyle Łask, jakie od Pana Boga otrzymała. Trójca Przenajświętsza Ją błogosławi, ogłasza Królową Wszechświata i wynosi ponad Wszystkich Aniołów i Świętych. „Wyniesiona jest Święta Boża Rodzicielka nad Chóry Aniołów do Królestwa Niebieskiego“.

Skoro rozum ludzki, jak mówi Apostoł, nie może pojąć niezmiernej Chwały, jaką Pan Bóg przygotowuje w Niebie swym sługom, którzy kochali Go na tej ziemi, jakiejże więc chwały udzieli Swej Najświętszej Matce, Która kochała Go na ziemi więcej niż Wszyscy Święci i Aniołowie, i to ze wszystkich sił Swoich? Najświętsza Panna Marya może w Niebie powiedzieć do Pana Boga: Panie, jeśli Cię nie kochałam na ziemi jak na to zasługujesz, przynajmniej kochałam Cię, jak mogłam.

 

II. — Cieszmy się, widząc Najświętszą Pannę tak wywyższoną przez Pana Boga. Niechaj nasza radość będzie zupełna, ponieważ Najświętsza Panna Marya w chwili, gdy została ogłoszona Królową świata, została również mianowana naszą Orędowniczką. Jest Ona Orędowniczką tak Miłosierną, że podejmuje się bronić wszystkich winowajców, którzy się Jej polecają; jest zaś tak potężną wobec naszego Sędziego, iż wszystkie sprawy, które Ona popiera, mają obrót pomyślny.

 

 

Modlitwa.

O wielka, wzniosła, najchwalebniejsza Pani, padając u Stóp Twego Tronu, oddajemy Ci cześć na tym padole płaczu i podobamy sobie w tej niezmiernej Chwale, w jaką Cię Bóg ubogacił. Teraz, gdy już jesteś Królową Nieba i ziemi, nie zapominaj o nas, swych biednych sługach. Zechciej łaskawie z tego wzniosłego Tronu, na którym zasiadasz, zwrócić Swe Miłosierne Oczy na nas nieszczęśliwych. O ile jesteś bliższą Źródła Łask, o tyle bardziej możesz nas nimi obdarzać. Z Nieba możesz lepiej zobaczyć naszą nędzę, lepiej ją zrozumieć i nas wesprzeć.

Matko Najsłodsza, Matko Miłości najgodniejsza! Twoje Ołtarze otaczają rzesze ludzi, którzy Cię proszą o Łaski. Ten błaga Cię o zdrowie, tamten o pomoc w potrzebach, inny o dobre zbiory, tamten o wygranie procesu. My zaś prosimy Cię o Łaski, które bardziej podobają się Twemu Sercu: uproś nam, abyśmy byli pokorni, oderwani od świata, zdani na Wolę Bożą; wyjednaj nam Świętą Bojaźń Bożą, śmierć szczęśliwą, Niebo. Krótko mówiąc, z grzeszników uczyń nas Świętymi i spraw, abyśmy wiernie służąc Ci na ziemi, mogli się kiedyś cieszyć z Tobą w Niebie.

„Przebacz, prosimy Cię, Panie, grzechy sług Twoich i daj, abyśmy, którzy sami z siebie czynami swymi podobać się Tobie nie potrafimy, uzyskali zbawienie za pośrednictwem Rodzicielki Syna Twojego” (kolekta z uroczystości Mszy Św.). Spraw to z Miłości ku Jezusowi. Amen.

 

 

Kontynuuj regularny dany cykl rozmyślań na każdy dzień przeznaczony: Myśl o śmierci odrywa nas od przywiązania do rzeczy ziemskich.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w miesiącu Sierpniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo sierpniowe poświęcone ku czci Niepokalanego Serca Maryi – dzień 15
  2. Katolickiej Nauki na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
  3. Śmierć, pogrzeb i Wniebowzięcie Najświętszej Panny – na podstawie wizji ANNY KATARZYNY EMMERICH
  4. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Wniebowziętej: Nabożeństwo na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023