Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

WSPANIAŁOŚĆ ŚMIERCI CHRYSTUSOWEJ.

 

 

Najwięcej światła spływa na śmierć Chrześcijanina z Krzyża Chrystusowego, ze Śmierci Pana Jezusowej. Śmierć Pana Jezusa była pełna boleści, ale i pełna Chwały. Jasny promyk idący od Krzyża Chrystusowego prześwietla również śmierć Chrześcijanina.

 

1. Ofiara z miłości.

 

Pan Jezus zakosztował na Krzyżu całej goryczy śmierci. Śmierć jest karą za odwrócenie się od Pana Boga i to jest największa jej gorycz. Otóż tej goryczy kary za ucieczkę od Pana Boga nikt nie mógł tak boleśnie przeżyć, jak Pan Jezus, bo nikt tak Boga nie znał jak On. Jak bardzo musiał Pan Jezus cierpieć z tego powodu, dowodzi Jego okrzyk: „Boże, Boże Mój, czemuś Mnie opuścił” (Mt 27, 46).

My poddajemy się śmierci, przyjmujemy ją, bo musimy przejść przez jej bramę. Chrystusa Pana prawo śmierci nie obowiązywało. Był wyjęty spod prawa grzechu, był więc wyjęty i spod prawa śmierci. Dobrowolnie ją przyjął, On ją „spełnił” (J 19, 30). Umarł, bo Sam chciał (Ks. Iz. 53, 7). Niejednokrotnie Pan Jezus podkreśla, że idzie na śmierć dobrowolnie. „Dlatego miłuje Mnie Ojciec, że Ja życie swoje oddaję… Nikt Mi go nie odbiera, ale Ja oddaję je z własnej woli, mam Moc ofiarować je i mam Moc znowu je odzyskać” (J 10, 18; por. 10, 11 i 17; Mt 20, 27).

Zbawiciel przyjął śmierć dobrowolnie, głównie jako akt posłuszeństwa. „Taki rozkaz otrzymałem od Ojca” (J 10, 18). Wola Ojca kierowała całym Jego Życiem, Ona też prowadzi Go na śmierć. „Ojcze, jeżeli ten kielich nie może odejść ode mnie, jeno bym go pił, niech się stanie Wola Twoja” (Mt 26, 42). Wolę Ojca wypełnia zaś nie z jakimś chłodnym wyrachowaniem, ale z najgorętszą Miłością. Miłość rodziła w Sercu Pana Jezusa świętą tęsknotę za Ofiarą i śmiercią. Tęskno Mu do chrztu Krzyża (zob. Łuk. 12, 50). Kiedy idzie do Jerozolimy śmierć, miłość uskrzydla Jego kroki, tak że wyprzedza Apostołów, a ci — przeczuwając, co się stanie — z lękiem i podziwem za Nim podążają (Mk 10, 32). Bezpośrednio przed Męką mówi w Wieczerniku: „Aby świat poznał, że miłuję Ojca i jako rozkazanie Mi dał, tak czynię. Wstańcie, chodźmy!” (J 14, 31). Śmierć Pana Jezusa była najwyższym uzmysłowieniem miłosnego oddania się Syna Ojcu w Duchu Świętym (Żyd. 9, 14). Zarówno gorycz, jak i Chwała Męki Chrystusowej jest dla nas niezgłębioną Tajemnicą.

— Zastosowanie. Śmierć Chrystusa Pana jest najwyższym uwielbieniem Boga Ojca, Odkupieniem świata, bramą do Chwały. Czyż można wyobrazić sobie doskonalsze przezwyciężenie śmierci? Śmierć, która kończy życie, otwiera życie wieczne, jest bramą, przez którą wchodzi się do pełni życia. Zapatrzony we wspaniałe perspektywy, jakie otwiera Śmierć Zbawiciela, woła triumfalnie Św. Paweł Apostoł: „Gdzież jest zwycięstwo twe, o śmierci? Gdzie jest, o śmierci, oścień twój?” (1 Kor 15, 55). Wyrwane zostało jej z rąk zwycięstwo, złamana została potęga, przed którą dotąd wszystko się uginało.

— Postanowienie. Podziw Mądrości Bożej, Która tak wspaniale ujawnia się w Śmierci Pana Jezusa.

 

2. Ofiara nieskończenie owocna.

 

Owocność Męki Chrystusowej zaczynamy nieco rozumieć, gdy patrzymy na nią jako na akt Boga-Człowieka. Czy można by w sposób doskonalszy uznać Majestat i Prawo Pana Boga do posłuszeństwa i miłości niż to uczynił Chrystus Pan w Swej Męce? Przecież Zbawiciel, Syn Boży, Osoba Nieskończonej Godności, oddał Bogu Ojcu z Miłością wszystko co miał! Rozumiemy Jego słowa z Modlitwy Arcykapłańskiej: „Ojcze, nadeszła godzina Moja, wsław Syna Twego, aby i Syn Twój wsławił Ciebie” (J 17, 1).

Śmierć Pana Jezusa odkupiła następnie świat. „Swym posłuszeństwem „aż do śmierci” (Flp 2, 8) naprawiał On nasze bunty, Swą Miłością „aż do końca” (J 13, 1) pokutował za wszystkie przestępstwa przeciwko Miłości. Przez Śmierć na Krzyżu stał się „Barankiem, Który gładzi grzechy świata” (J 1, 29) (*). Z Serca Pana Jezusowego otwartego po Śmierci włócznią „wypłynęła Krew i Woda” (J 19, 34), symbol Sakramentów Świętych, które przekazują i utrzymują życie nadprzyrodzone.

Dla Pana Jezusa wreszcie śmierć była bramą do chwały. „Czyż nie potrzeba było, żeby Chrystus to wycierpiał i tak wszedł do Chwały Swojej?” (Łuk. 24, 26). Znamy słowa Św. Pawła, którymi Apostoł wielbi posłuszeństwo Chrystusa Pana i mówi, że dla tego posłuszeństwa właśnie, które w krzyżu najwspanialej się objawiło, Bóg Ojciec dał Mu Imię, przed którym wszelkie kolano musi się zginać (por. Flp 2, 8-10). Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa tworzą całość. Pan Jezus, wspominając o Męce, wspominał zazwyczaj, że trzeciego Dnia Zmartwychwstanie (por. Mt 16, 21; 17, 22-23; 20, 18-19). Kościół Święty święci jednocześnie pamiątkę Śmierci i Chwały Chrystusa Pana. „Przeto i my, słudzy Twoi, Panie, wspominając tak Błogosławioną Mękę, jak też i Zmartwychwstanie z otchłani i chwalebne Wniebowstąpienie…”.

— Zastosowanie. Uwielbiajmy Mądrość i Dobroć Bożą, która sprawiła, że pozorne zwycięstwo śmierci nad Chrystusem Panem stało się jej ostateczną klęską: O magnum pietatis opus! Mors mortus tunc est, in ligno quando mortua vita fuit; „O niezrównany to czyn miłości: śmierć zmarła wtedy, kiedy na krzyżu życie umarło”.

— Postanowienie. Uwielbienie Miłości Bożej, która tak wspaniale ujawnia się w Śmierci Pana Jezusa.

 

 

Modlitwa.

„Hołd Ofierze wielkanocnej nieście wierni Chrześcijanie. Jagnię wybawiło owce: Już niewinny Chrystus dał grzeszni-kom pojednanie. Śmierć i życie wraz się zwarły. W boju dziwnym ponad dziwy: Dawca życia, co był zmarły, znów króluje w Chwale żywy” (Sekwencja wielkanocna). Amen.

 

 

————————————————————————–

Przypisy do powyższego rozmyślania:

(*) H. Kuhaupt: „Das Tor zum Leben” (Brama życia). ster 1948.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia:

  1. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego – dzień 11
  2. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w dniu Jej Święta: Nabożeństwo ku czci Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *