Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

 

Rozmyślanie.

OD EUCHARYSTII DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — O Jezu, prowadź mnie do Trójcy Świętej, pomóż mi żyć z Trójcą Świętą.

Rozważanie.

1. Pan Jezus zstąpił do nas z Łona Ojca, by zaprowadzić nas do Trójcy Świętej. To jest cel Wcielenia i również cel Eucharystii, która przedłuża w czasie Tajemnicę Wcielenia. Pan Jezus w Eucharystii nie przestaje być Pośrednikiem między nami a Trójcą Świętą, ustawicznie podaje nam Rękę, by zaprowadzić nas do Niej, a przychodząc do nas w Komunii Świętej, pomaga nam nawiązać coraz ściślejszą łączność z trzema Boskimi Osobami. Istotnie, przychodzi do nas Jezus nie tylko ze Swoim Najświętszym Człowieczeństwem, lecz także ze Swoim Bóstwem. Przychodzi do nas w Swej Pełni Boga-Człowieka, a jako Bóg, jako Słowo, jest zawsze nierozerwalnie zjednoczony z Ojcem i Duchem Świętym. Z Hostii konsekrowanej mógłby nam Pan Jezus powtórzyć to, co powiedział kiedyś na ziemi: ,,Ten, Który Mnie posłał, jest ze Mną i nie zostawił Mnie Samego”, a jeszcze wyraźniej: „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie” (Jan 8, 29; 14, 11). Dlatego, ilekroć przychodzi do nas w Komunii Świętej, nie przychodzi Sam, lecz razem z Nim przychodzi Ojciec, a więc również i Duch Święty, właśnie dlatego, że Trzy Osoby Boskie, choć różne, są nierozerwalne. Obecność Trójcy Świętej w duszy naszej nie ogranicza się do chwili, w której posiadamy w sobie Pana Jezusa Sakramentalnego, albowiem Trzy Osoby Boskie mieszkają stale w duszy żyjącej w stanie Łaski. A ponieważ Trójca Święta jest obecna w szczególniejszy sposób w Chrystusie Panu, Słowie Wcielonym jako jedynym Człowieku zjednoczonym Osobowo z Trójcą Świętą, w którym mieszka cała Pełnia Bóstwa, in quo habitat omnis plenitudo divinitatis (Lit. do Najśw. Serca Pana Jezusa), zatem jest pewne, że gdzie jest Chrystus Pan, a jest w naszej duszy w chwili Komunii Świętej, tam jest Trójca Święta obecna w szczególniejszy sposób.

2. Trójca Przenajświętsza nigdy nie jest tak obecna w duszy naszej jak w owych krótkich chwilach, w których mamy obecnego w sobie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Nie tylko jest tam wówczas obecna, lecz przebywa z upodobaniem. Ojciec ma upodobanie w Swoim Synu umiłowanym, Który mieszka w nas i Którego On nam dał w Eucharystii. Słowo ma upodobanie w Najświętszym Człowieczeństwie Pana Jezusa, które całe jest na zawsze Jego. Duch Święty ma upodobanie w Chrystusie Panu, tej Swojej ulubionej świątyni i ze względu na Niego chętnie mieszka w nas. Znajdując w nas Pana Jezusa, cała Trójca Przenajświętsza może na koniec z radością mieszkać w duszy naszej, a radując się, patrzy na nas ze szczególniejszą miłością i udziela się nam coraz pełniej. Każda Komunia Święta podtrzymuje w ten sposób nasze życie, zjednoczenie nie tylko z Panem Jezusem, lecz także z Trójcą Przenajświętszą. Każda Komunia Święta powiększa naszą zdolność przyjęcia Trzech Osób Boskich i życia „w Ich towarzystwie”, w coraz ściślejszej i głębokiej zażyłości. Modlitwa Pana Jezusa: ,,Jak Ty, Ojcze, we Mnie jesteś, a Ja w Tobie, aby i oni byli jedno w Nas” (Jan 17, 21 i 23) ma swoje najgłębsze urzeczywistnienie właśnie w tych nieocenionych chwilach, w których Pan Jezus Sakramentalny żyje w nas. Lecz również kiedy Jego Obecność Sakramentalna ustaje, nie znika jej skutek, czyli to ściślejsze zjednoczenie z Trójcą Przenajświętszą.

Ponadto, nigdy tak dobrze, jak w chwilach, w których Pan Jezus Sakramentalny jest Obecny w naszej duszy, nie jesteśmy w możności ofiarowania Trójcy Świętej godnego mieszkania, i nie tylko mieszkania, lecz także Daru uwielbień, próśb i hołdów godnych Jej Nieskończonego Majestatu. Możemy istotnie ofiarować Jej Pana Jezusa, Który jest w nas i jest naszym, ponieważ Sama Trójca Święta dala Go nam, a On oddał się nam z całą Swoją Istotą. Pan Jezus to doskonałe uwielbienie Trójcy Przenajświętszej, umiłowany Syn, w Którym Osoby Boskie mają całe Swoje Upodobanie. Razem z Nim ofiarujemy miłość, hołdy, prośby, uwielbienia i wynagrodzenia Jego Najświętszego Serca. Jakże bogaci jesteśmy, kiedy Pan Jezus jest w nas! Jak możemy przez Niego i w Nim czcić, wysławiać, uwielbiać Trójcę Przenajświętszą!

Rozmowa.

,,O Jezu Chryste, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowieku! Dusza moja raduje się, że w Najświętszym Sakramencie znajduje Ciebie, Boga nie stworzonego, który stałeś się Człowiekiem, stworzeniem! W tym Sakramencie, o Chryste, mam Twoje Człowieczeństwo razem z Bóstwem. Przez Człowieczeństwo podnoszę się do Bóstwa, a od Niego zstępuję do Człowieczeństwa. Widzę niewysłowione Bóstwo, w którym kryją się wszystkie skarby mądrości, umiejętności i nieprzemijających bogactw. Widzę niewyczerpane Źródło rozkoszy, które mogą jedynie nasycić naszą duszę. Widzę Twoją bezcenną Duszę, o Jezu, wszystkie Cnoty i Dary Ducha Świętego, Najświętszą i Niepokalaną Ofiarę. Widzę Twoją Krew, która nas oczyszcza i ożywia; jednym słowem, znajduję tam bezcenne Skarby, których wielkości wysłowić nie potrafię”.

,,Prawdziwie ten Sakrament kryje Ciebie, o mój Boże, Którego wielbią Aniołowie, przed Którego Obliczem drżą Duchy i Władze straszliwe. O, gdybyśmy Cię mogli oglądać gołym okiem, jak oni Cię widzą, z jakim uszanowaniem zbliżalibyśmy się do tego Sakramentu, z jak wielką pokorą przyjmowalibyśmy Cię do naszej duszy”.

,,O Trójco Przenajświętsza, Tyś ustanowiła ten Sakrament, aby przyciągnąć ku Sobie przedmiot Swojej Miłości, to jest duszę Swojego stworzenia. A odrywając ją od wszystkich rzeczy ziemskich, połączyć z Tobą, Boże nie stworzony, i w ten sposób uśmiercić w niej grzech, a dać jej życie duchowe i wieczne. O Trójco Święta, ten Sakrament ustanowiła Twoja Dobroć Nieskończona, abyśmy się zjednoczyli z Tobą, a Ty z nami, abyśmy przyjmując Cię do duszy naszej, jednocześnie byli prowadzeni przez Ciebie!” (Bł. Aniela z Foligno). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w miesiącu czerwcu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo czerwcowe – dzień 27
  2. uczczenia Świętych Apostołów Piotra i Pawła przez Nowennę: Nowenna do Świętych Apostołów Piotra i Pawła – dzień 8
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy: Nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *