Męka Pańska

Wtorek po niedzieli mięsopustnej.

Pamiątka Cierpień Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

 

 

Źródło: Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. I 1897

 

 

 

 

Nauka.

Wstęp do Mszy Świętej przypomina poniżenie i wywyższenie Zbawiciela Boskiego.

LEKCJA (Ks. Zach. 12, 10-11; 13, 6-8).

Nauka. Biedna duszo, czy należysz do domu Dawidowego? Czy jesteś mieszkańcem Jeruzalem, Miasta Świętego? Przez Chrzest Święty stałeś się synem Kościoła i członkiem Świętego Ciała Pańskiego. Tak gorzka Męka Jezusa Chrystusa wyjdzie ci na zbawienie. pociechę i pomoc. W duchu Łaski i modlitwy wznieś się i patrz na Rany Rąk, Nóg i Słodkiego Serca Jego. Dla ciebie są otwarte, aby tryskająca z nich krew oczyściła cię i abyś ty w nich się ukrył. Ale nie zapominaj, że, pragnąc być synem Bożym i współdziedzicem Pana naszego Jezusa Chrystusa, winieneś przyodziać się w płaszcz purpurowy mąk i utrapień, gdyż jedna tylko droga krzyżowa wiedzie do Chwały, a kto chce iść za Chrystusem Panem, winien się zaprzeć i wziąć krzyż na siebie, a wszyscy, co chcą żyć nabożnie, winni cierpieć prześladowanie. Nie lękaj się przeto miecza, który i w ciebie ugodzi, nie trwóż się utrapieniami tego czasu; skoro jesteś złączony z Panem Jezusem, nic cię złego nie spotka.

EWANGELIA (J 19, 28-35).

Nauka.

1. Pan Jezus pragnie zbawienia naszego. Czyżbyś na to mógł być obojętnym? Niepodobieństwo; ocknij się i mów: „Trzeba ocalić dusze. Na cóżby mi się przydało, choćbym miał cały świat, a szkodę poniósł na duszy? Chronić się przeto będę złej sposobności i gorliwym będę w ćwiczeniach pobożności i dobrych uczynkach“.

2. Daj się pokonać miłością, owa wierną, nieskończoną, Boską Miłością, w której Pan Jezus przelał za ciebie ostatnia krople Swej Krwi. Woda i Krew, wytryskającą z przebitego Serca, znaczy u wielu Ojców Świętych tajemnicze utworzenie Kościoła Świętego, do Którego i ty wcielony zostałeś, aby to, co w tobie jest ziemskim, przemieniło się na Boskie. Bądźże prawdziwym i żywym członkiem Kościoła! Ojcowie Święci mówią także o Świętych Sakramentach Chrztu i Ołtarza, jako najcelniejszych Darach Serca Miłością złamanego. Przez Chrzest Święty wcielonym zostałeś do tego Serca! Przyjmuj przeto godnie Przenajświętszy Sakrament Ołtarza, abyś w tym Sercu i z tym Sercem żył, wolny od grzechu, święty w myślach i uczuciu, bogaty w dobre uczynki, jako godne dziecię Boże.

 

Modlitwa na cześć Męki Pańskiej z odpustem.

Boże! Pragnąc Odkupienia świata, raczyłeś się narodzić i poddać Obrzezaniu, zostać odrzuconym od żydów, pocałunkiem być wydanym oprawcom przez zdrajcę Judasza, skrępowanym i jak niewinny Baranek iść na rzeź, na pohańbienie być stawionym przed oblicze Annasza i Kajfasza, Piłata i Heroda, oskarżonym przez fałszywych świadków, biczowanym, lżonym, oplwanym, ukoronowanym ciernistym wieńcem, policzkowanym, smaganym trzciną z twarzą zakrytą, odartym z odzieży, gwoździami do krzyża przybitym, podwyższonym na krzyż jak łotr, pojonym żółcią i octem i skaleczonym włócznią. Na Twą Przenajświętszą Mękę, którą niegodny(a) rozpamiętywam, na Krzyż i Śmierć Twą błagam Cię, zwolnij mnie od mąk piekielnych, a racz mnie tam umieścić, gdzie zawiodłeś ukrzyżowanego z Tobą łotra. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym od wieków do wieków. Amen.

(5 Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu itd. 300 dni, raz na dzień. Pius VII, 25 Sierpnia 1820.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024