Anioł Stróż

 

 

 

 

Nauka.

Arka pociechy 1880r.

Świętemu Aniołowi Stróżowi, który nam od Boga za towarzysza, za dawcę rady i obroniciela żywota naszego jest zlecony, jesteśmy winni miłość, uczciwość i wdzięczność. Mamy zatem mu dziękować za pomoc jego, prosić go o tęż w rozpoczętych czynnościach, zasięgać jego rady i jego natchnienia, pojmować i iść za nimi.

 

 

Ćwiczenia nabożne na wtorek o Aniele Stróżu

Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Powinniśmy mieć dla naszych Świętych Aniołów wszelkie uszanowanie, wdzięczność, miłość i zaufanie, jak ich wymaga ich godność. Za dobre usługi, które od nich odbieramy, i litość, którą mają nad nami, powinniśmy ich nieustannie wzywać, radzić się we wszystkim co przedsiębierzemy i udawać się nadto do świętych Aniołów, którzy czuwają nad tymi osobami, z którymi przestajemy; wzywać ich, by się w stawiali za nami do Boga, a nade wszystko być posłusznym i zbawiennym ich natchnieniom.

MODLITWA.

O Święty Aniele! którego Bóg najłaskawszy z swojej nieskończonej dobroci i miłosierdzia dla mnie grzesznej obciążył troskliwością, czuwaniem na moje postępowanie; Ty, który towarzyszysz mi w zmartwieniach moich, który mię wspierasz zachwianą i który mi wyjednywasz bezustannie nowe dobrodziejstwa, składam Ci pokorne dzięki i błagam Cię, ukochany przewodniku, o prowadzenie dalszej Twej drogiej opieki, o obronę przeciw moim nieprzyjaciołom, o oddalenie ode mnie sposobności grzeszenia, o zniewolenie mię do posłuszeństwa i słuchania Twoich natchnień, i o wierność w postępowaniu za nimi, o wspieranie mię w godzinę śmierci, i błagam Cię pokornie, abyś mię nie opuszczał, aż mię wprowadzisz do wiecznego spoczynku. Amen.

 

 

Modlitwa do Świętego Anioła Stróża na wtorek

Książka do nabożeństwa dla Polek 1836

Aniele święty, któremu Bóg przez nieskończoną dobroć swoje staranie około mojej duszy i ciała, i straż nad moim sumieniem powierzył; ty który bronisz mnie w niebezpieczeństwach, wspierasz w potrzebach, pocieszasz w zmartwieniu, dobre myśli i zamiary podajesz; składam Ci pokorne dzięki i błagam abyś ciągle czuwać nade mną raczył, abyś mnie bronił od nieprzyjaciół i przeciwników moich, abyś oddalał wszelkie ciężkie przygody, złe myśli i chęci, wszelkie ponęty do grzechu. Racz mi wyjednać u Stwórcy moc i pojętność do zrozumienia dobrych natchnień twoich i do ich wykonania. Wspieraj mnie przy każdej ważnej sprawie, a szczególniej w godzinę śmierci mojej, i nie opuszczaj aż póki mnie nie doprowadzisz do wiecznej szczęśliwości. Amen.

 

***

Arka pociechy czyli zbiór nabożeństwa 1849

Święty Aniele, któremu Bóg z szczególnej miłości swojej zlecił, abyś mi w tym tu doczesnym i niebezpiecznym życiu towarzyszył, który mi w każdej potrzebie mojej przytomnym jesteś, w mych przeciwnościach cieszysz, w smutku zanurzonego podnosisz od niebezpieczeństwa mnie upominasz i od nieszczęścia mnie strzeżesz! Dziękuję ci z całego serca mego za tę Twą troskliwość i wierność, i proszę Cię, abyś raczył nie ustawać w dawaniu mi pomocy Twojej. Ja zaś pragnę ze wszystkich sił starać się, abym był godnym Twej obrony; przez to: kiedy Cię nigdy nie zasmucę, Twych natchnień słuchać będę i we wszystkich mych uczynkach przypodobanie się Tobie przed oczyma mieć będę. Podaj mi swą rękę w spierającą, gdybym się miał kiedy na drodze zbawienia mego potknąć; a jeślibym miał upaść, to racz mnie łaskawie podnieść. Jeślibym zaś ustał i zasnął, wtedy obudź mnie z ospałości mojej, zagrzewaj mię do dalszego postępowania i zatrzymaj mię, gdybym miał być kuszonym do opuszczania drogi cnotliwej, a udania się drogą występnych. Nie dopuszczaj tego nigdy, abyśmy się kiedy rozłączyli, tylko bądź mi wiernym Towarzyszem, póki pod Twą obroną szczęśliwie nie osiągnę mety życia mego. Zwłaszcza bądź mi pomocą w godzinę śmierci mojej przeciwko natarczywościom i pokusom nieprzyjaciół mej duszy i oddaj mnie w Ręce Boga mojego, Który mnie zlecił Twemu prowadzeniu i obronie, abym mógł wspólnie z Tobą, Jego przez całą wieczność wielbić i wychwalać. Amen.

 

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Michała Archanioła za dusze czyśćcowe.

(Z Mszału Rzymskiego)

Domine Jesu Christe, * Rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu: libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne candant in obscurum: sed signifer sanctus Michaël repraesentet eas in lucem sanctam: * Quam olim Abrahae promisisti, et semini ejus. Amen.

Panie Jezu Chryste, Królu chwały, zachowaj dusze wszystkich wiernych zmarłych od kar piekielnych i głębokiej czeluści. Wybaw je z lwiej paszczęki, niech ich nie pochłonie piekło, niech nie wpadają w ciemności. Lecz chorąży święty Michał niech je stawi w światłości świętej, którą niegdyś obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. Amen.

 

 

Modlitwa do św. Michała Archanioła, przewódcy dusz zmarłych.

Ratuj Dusze w Czyśćcu Cierpiące nabożeństwo 1915

Błogosławiony Michale Archaniele. Książe wszystkich chórów niebieskich, Patronie najszczodrobliwszy do Ciebie się  uciekających, świetny zwycięzco szatanów, przeprowadź dusze wiernych zmarłych z otchłani czyśćcowej do niebieskiej  krainy.

Święty Michale Archaniele, któryś pysznego Lucyfera z wszystkimi jego towarzyszami w piekielną przepaść wtrącił, proszę Cię: abyś rozpędziwszy wszystkie  nieprzyjacielskie najazdy, bronił dusze w Czyśćcu cierpiące od smoka piekielnego i  zdrady złych duchów.

Święty Michale Archaniele, któryś przybył na pomoc ludowi Bożemu, przybądź  z pomocą i duszom zmarłych przed Najwyższym Sędzią: żeby im grzechy odpuścił dla wielkiej litości swojej. Wysłuchaj dusze w Czyśćcu wzdychające i ogniem trapione. Przeprowadź je na miejsce ochłody. pokoju i spoczynku, gdzie dusze Świętych w wesołości i z niewypowiedzaną radością oczekują przyszłego sądu i chwały zmartwychwstania.

Święty Michale, niebieskiego wojska Hetmanie, któryś przez moc od Boga Ci daną. szatana wtrącił do piekła, przybądź, proszę, na pomoc duszom, które sprawiedliwość Boska na kary czyścowe skazała.

Ubłagaj Sędziego sprawiedliwego i przeprowadź dusze zmarłych do szczęśliwej i błogosławionej Ojczyzny niebieskiej.

Święty Michale, Kościoła Bożego Obrońco, umierających pocieszycielu i konających do nieba przewodniku, przybądź i dopomóż duszom w Czyśćcu pokutującym. Spraw, żeby pysznego lucyfera, któregoś Ty chwalebnie zwalczył i pokonał i one zwyciężyły, tryumfując z Tobą i z świętymi Aniołami ustawicznie chwaląc Boską Łaskawość. Amen.

 

 

Modlitwa do Świętych Aniołów Stróżów, za dusze krewnych i przyjaciół

Cały złoty ołtarz 1829r.

Mój kochany Aniele Stróżu mój! i Wy Wszyscy Aniołowie zmarłych dusz wszystkich, jak krewnych, tak przyjaciół, i dobrodziejów moich, proszę Was, abyście Ojcu Przedwiecznemu ofiarowali i przedstawiali nieoszacowane zasługi Jezusa kochanego Syna Jego, jako też i Matki Jego, Panny Przenajświętszej i Wszystkich Świętych na wybawienie z Czyśćca dusz wspomnianych, które gdy przez Waszą pomoc dostąpią wiecznego pokoju, będą Wam pomagały wychwalać Boski Majestat przez wszystkie wieki wieków. Amen.

***

Pomoc cierpiącym nabożeństwo żałobne za dusze zmarłych 1887

Aniele Stróżu mój i wszyscy Aniołowie zmarłych najbliższych i kochanych moich proszę was, abyście Ojcu przedwiecznemu ofiarowali nieocenione zasługi Jezusa kochanego Syna Jego, jako też zasługi Matki przenajświętszej i wszystkich Świętych na wybawienie z Czyśćca dusz przeze mnie wspomnianych…, które, gdy przez tę Waszą pomoc i modlitwę dostąpią wiecznego pokoju, będą Wam pomagały wychwalać Boski Majestat przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa do Świętych Aniołów i Świętych Pańskich

Pociecha Dusz w Czyśćcu Cierpiących 1859

Święci Aniołowie Boży! którzy bezustannie Boga chwalicie i zarazem zbawienia naszego strzeżecie, spojrzyjcie jak dusze w Czyśćcu cierpiące do Was o pomoc wzdychają, módlcież się za nich do Najwyższego, aby męki ich skrócił, a do Waszego Towarzystwa je przyjął. Święci Pańscy proście za tymi opuszczonymi duszami, które w ostrym ich więzieniu tak usilnie wolności dzieci Bożych pragną. Święci Patryarchowie i Prorocy, Święci Apostołowie, Męczennicy, Wyznawcy, Święte Panny i Wszyscy Święci! Wstawcie się za nimi zjednoczonymi prośbami i ofiarujcie za nie Wasze szczere pragnienia, Waszą wiarę i gorliwość o Chwałę Bożą, i o zbawienie dusz ludzkich, Waszą wytrwałość w utrapieniach, radość w krzyżach i boleściach, Waszą krew za Chrystusa przelaną, Waszą łagodność i cierpliwość, Waszą modlitwę i pracę, Wasze uczynki pokutne i posty, Waszą niewinność i czystość, Waszą pokorę i miłość, Wasze w Bogu zatopione życie, aby się Ojciec Miłosierny nad nimi zmiłował, kary im darował, i przyjął je do Was do Królestwa Swego, gdzieby Go na wieki chwaliły. Amen.

 

 

 

 

Zobacz Nabożeństwo do Świętego Anioła Stróża

Zobacz Nabożeństwo do Św. Michała Archanioła

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *