Wszystkich Świętych

Wzywanie przyczyny Wszystkich Świętych.

 

 

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

 

 

Święta Marya, umierających Matko i Obrono; Święty Aniele, mnie od Boga naznaczony: Wszyscy Święci i Święte, którym przy śmierci Chrystus, albo Najświętsza Panna, albo którykolwiek z Świętych Bożych pokazał się i do świętej śmierci pomogli.

O Święty i Święte Wybrani Boscy, którzy z Chrystusem w wiecznej szczęśliwości królujecie, Was Wszystkich, i każdego z osobna czczę i pomocy Waszej, do zbawienia duszy mojej w godzinę śmierci mojej usilnie wzywam.

Aniołowie, Archaniołowie, Trony, Panowania, Księstwa, i Moce, Cherubinowie, Serafinowie, i Mocarstwa, Patryarchowie i Prorocy, Apostołowie i Ewangeliści, Męczennicy i Wyznawcy, Biskupi jak Doktorowie, tak Lewitowie i Pustelnicy, Wszyscy Święci, i Błogosławieni, chciejcie się za mną przyczynić.

Wszyscy Święci i Święte, którzy konającym ludziom osobliwie pomagacie, przybądźcie do skonania mego, i módlcie się za mną, aby mi się natenczas, najłaskawszy pokazał Jezus mój, Pan mój i Sędzia najsprawiedliwszy.

Wszyscy Święci i Święte, Pokutujący, Niewiniątka; Panny, Żonaci i Wdowy, i Wszyscy, którychem jakiegokolwiek dobrodziejstwa doznał(a), uproście mi serce skruszone.

Wszyscy Święci i Święte, których przy śmierci, większym niż w innymi boleściami dotknął, albo Niebieskimi radościami, i pociechami udarował Bóg, pomóżcie mi do dobrej śmierci.

Wszyscy Święci i Święte, którzyście tu jakie posądzenie albo pokusę wycierpieli mężnie, uproście mi stateczność przy Jezusie i w cnocie.

Wszyscy Święci i Święte, osobliwie nigdy nauką z wysokimi cnotami złączoną sławni, uproście mi dar pokory i modlitwy.

Wszyscy Święci i Święte, którzyście do błogosławionej wieczności przez ogień czyśćcowy przeszli, módlcie się za mnie.

Wszyscy Święci i Święte, którzyście w tej cnocie, w której się ja tego miesiąca ćwiczyć pragnę, znaczni byli, uproście mi doskonałość życia.

Wszyscy Święci i Święte, którzyście heroicznymi jaśnieli cnotami, tchnijcie ducha waszego we mnie.

Wszyscy Święci i Święte narodu mego, Wszyscy Święci i Święte, o którychem kiedy mówił(a), słyszał(a), pisał(a), którychem nawiedzał(a), wzywał(a), których, abym osobliwie czcił(a), Bóg chce, i Błogosławiona Matka Boska, niechże Was naśladuję.

Wszyscy Święci i Święte, którzyście między przeznaczonymi najbliżsi Boga, i jemu najmilsi, módlcie się za mną.

Wszyscy Święci i Święte, już do Nieba przyjęci, którzyście mi tu jakokolwiek do cnoty i zbawienia pomogli, albo ode mnie jakokolwiek przed Bogiem wspomożeni, módlcie się za mną.

Wszyscy Święci i Święte, którzyście w tym stanie, co i ja, wyśmienicie Bogu służyli, sprawcie, abym i ja tak Jemu służył(a).

Wszyscy Święci Zakonnicy i Zakonnice, pozwólcie mi cnót i zasług Waszych.

Wszyscy Święci i Święte, osobliwie miłością Boską gorejący, rozgrzejcie tąż Miłością Boską i zapalcie serca nasze.

Wszyscy Święci i Święte, którzyście Boskim natchnieniom, osobliwie byli posłuszni, uproście mnie, bym był(a) zawsze posłuszny(a) Bogu.

Wszyscy Święci i Święte, którzyście tak za jawne, jako i za tajemne dobrodziejstwa, byli Bogu wdzięczni, i dobrze ich zawsze zażywali, módlcie się za mnie, bym i ja Was w tym naśladował(a).

Wszyscy Święci i Święte, którzy mi najlepiej dopomóc możecie, do wykonania Woli Boskiej, uproście mi serca do Boga zawsze zwrócone.

Wszyscy Święci i Święte, którzyście do Przenajświętszej Trójcy, Ukrzyżowanego Jezusa, Najświętszego Sakramentu, do Najświętszej Matki, osobliwie byli najpobożniejsi, uproście mi tę łaskę.

Wszyscy Święci i Święte, którzyście w tych leciech, w których ja jest do szczęśliwej wieczności weszli, uproście mi, bym i jak tam wszedł (weszła).

Wszyscy Święci i Święte, których Imiona położone w Księdze Życia wiecznego, dopomóżcie mi, abym z Wami patrzał(a) na Boga, i kochał(a) Go na wieki.

Wszyscy Święci i Święte, dnia dzisiejszego, i tego, w który umierać będę, uproście mi u Boga, który jest Miłością, i ogniem wszystko trawiącym, abym w ten dzień i w dzień śmierci mojej, Boską się palił(a) na całą wieczność miłością.

Przez Miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez Serce Jego Najświętsze, które nieustannie w Niebie uwielbione, chwalicie, kochacie i adorujecie: proszę Was, sercu memu grzesznemu, prawdziwą przy zgonie ostatnim uproście skruchę nadprzyrodzoną.

Pod Waszą obronę uciekam się, o kochani Boscy Przyjaciele, o Waszą przyczynę pokornie proszę, taką prośbą, jako Wy na tymże kiedyś wygnaniu zostając, Świętych opieki wzywaliście, i ja Waszej, w niebezpiecznym życia ostatniego razie całym teraz wzywam serce; Wy Święci i Święte, Wybrani Boscy, Wy kiedyś ziomkowie moi byliście, dlatego przez miłość, tę którą Wam Bóg przykazał o bliźnich naszych, wspomóżcie mnie i w ostatniej, a niebezpiecznej zbawienia potrzebie, dajcie więc osobliwy ratunek.

Oto bowiem przez całe życie sidła na mnie stawiają nieprzyjaciele moi, szukając duszy mojej, i z największą złością, przy wyjściu jej z tego śmiertelnego ciała, usidlić ją chcą, i pożreć, jakoż się ich uchronić mogę, jeśli Waszej pomocy nie będzie, kto mi rozgniewanego Boga, za grzechy moje ubłaga, jeżeli za mną przed Sądem Jego nie staniecie, jeżeli Wy mną gardzicie, boję się, żeby i Bóg mną nie wzgardził, jeżeli Wy za mną wstawiennictwo wniesiecie, przyjmie prośby Wasze, i nad grzesznikiem(cą) zmiłuje się. W rękach wtedy Waszych są losy moje, i zbawienie moje, niechże wtedy nie zginie dusza moja, za którą Zbawiciel nasz umarł, której Wy pragniecie, żebym z Wami na Najświętszą Twarz Stwórcy swego patrzał(a).

Wspomóżcież mnie wtedy proszę wtenczas Święci Boży! Zajdźcie mi drogę Aniołowie Pańscy, przyjmując duszę moją, ofiarując ją w przytomności Najwyższego, Waszymi chwalebnymi zasługami i prośbami błagajcie Sędziego Pana naszego Jezusa Chrystusa, ażeby mnie łaskawie przyjął, i Chórom Waszym przyłączył. Amen.

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *