Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nieskończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kiedy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Podobne jest Królestwo Niebieskie ziarnku gorczycznemu, które wziąwszy człowiek, posiał na roli swojej. — Mat. 13, 31.

 

PRZYGOTOWANIE. — Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii przyrównuje Kościół Katolicki do ziarnka gorczycznego; choć On bowiem był mały w początkach swego istnienia, jednakże w krótkim czasie tak się rozrósł, iż wszystkie narody schroniły się pod płaszcz Jego opieki. Dziękujmy Panu Bogu, że mamy również szczęście zaliczać się do członków tego Kościoła. Jeśli jednak chcemy, żeby nasza Wiara nas zbawiła, często rozmyślajmy o Jej Prawdach; strzeżmy się, abyśmy żyjąc w grzechu lub oziębłości, nie byli martwymi lub umierającymi członkami Kościoła Świętego.

 

I. — Boski Odkupiciel przyrównuje Królestwo Niebieskie, tj. Kościół Święty, do ziarnka gorczycznego, które człowiek posiał na swej roli. Jako bowiem ziarnko gorczyczne jest bardzo maleńkie, tak i Kościół Pana Jezusa w Swych początkach zdawał się być w oczach ludzkich godnym wielkiej wzgardy i małym. — Był godnym wzgardy i małym w oczach wielu ze względu na Swego Założyciela, który chociaż był Bogiem, chciał spędzić Życie w ukryciu i upokorzeniach, a wreszcie umrzeć na Krzyżu wpośród dwu łotrów; toteż powiedział Św. Paweł Apostoł, iż Pan Jezus był zgorszeniem dla żydów, a głupstwem dla pogan.

Za mały i godny wzgardy uważano Kościół Święty ze względu na Jego Naukę; każe On bowiem wierzyć w dogmaty przewyższające rozum ludzki i, na pozór, mu przeciwne; co się zaś tyczy zasad moralnych, to podaje zasady bardzo trudne, jako to: znoszenie zniewag, przebaczanie wrogom, zapieranie siebie samego. Miano również Kościół Święty za nic ze względu na środki, jakie miał do rozwoju; na jego krzewicieli bowiem Pan Jezus wybrał dwunastu ubogich rybaków, ludzi nie mających poparcia i nauki. „Wybrał Bóg to, co u świata głupie”.

Jako jednak ziarnko gorczyczne zasiane „kiedy urośnie, większe jest ze wszech jarzyn i stawa się drzewem, tak iż przychodzą ptaki niebieskie i mieszkają na gałązkach jego“, tak i Kościół Święty tak mały i wzgardzony w Swych początkach, z Pomocą Bożą w krótkim czasie tak się rozrósł, iż niezliczone rzesze ludzi, w ich liczbie królowie, cesarze, filozofowie, uważali sobie za zaszczyt schronić się pod płaszcz Jego Opieki, gdzie znaleźli szczęście prawdziwe. — Dziękuj Panu Bogu, iż urodziłeś się na Łonie tego Kościoła i zbadaj się, czy nie jesteś przez grzechy umarłym lub przez dobrowolną oziębłość, umierającym Jego członkiem.

 

II. — Ziarnko gorczyczne, jak mówi Św. Augustyn, ma w sobie moc leczniczą, wyciąga bowiem z ciała soki szkodliwe. Ze wzglądu na to egzegeci widzą w tym ziarnku nie tylko obraz Kościoła Świętego w ogólności, lecz również Prawdy Ewangeliczne, szczególniej zaś te, które gaszą żar naszych namiętności i umacniają nas w czynieniu dobrze. — Aby jednak osiągnąć tak piękny skutek, nie powinniśmy się ograniczać na poznaniu tych świętych zasad i przyjęciu ich przez Wiarę. Winniśmy poza tym naśladować owego siewcę, o którym mówi przypowieść i posiać te zasady na roli naszego serca, tj. powinniśmy często się nad nimi zastanawiać zanim przystąpimy do czynu, a nawet dobrze je przetrawiać przez sumiennie odprawiane rozmyślania; owe zasady są bowiem i z tego względu podobne do ziarnka gorczycznego, które, jak mówi Św. Ambroży, o tyle bardziej woń roztacza, o ile więcej się je rozciera.

 

 

Modlitwa.

Mój Boże, czyż mogę kiedy Ci dostatecznie za to dziękować, że z taką miłością powołałeś mnie do służenia Tobie? Czyż zasłużyłem na tę Łaskę, skoro wiedziałeś najpierw, ile razy Cię obrażę? Iluż przychodzi na świat z rodziców pogan, żydów, heretyków, ja zaś dostąpiłem tego szczęścia, iż żyję na Łonie Kościoła (że mieszkam w Twym domu) w towarzystwie tylu sług Twoich, mając tyle środków do uświęcenia!

Spodziewam się, mój Panie, że w Niebie będę lepiej Ci dziękował i wysławiał tam Twe względem mnie Miłosierdzie. Tymczasem jestem Twoim i zawsze do Ciebie chcę należeć. Chcę wiernie Ci służyć; dołożę wszelkich starań, by Cię już więcej nie obrażać; chcę być Katolikiem (kapłanem, zakonnikiem) nie tylko z imienia, lecz i z czynu. — Boże Wszechmocny, wspieraj mnie Swą Łaską. „Spraw, abym zawsze rozumnie myśląc, słowem i czynem wypełniał to, co Tobie się podoba”. — Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem. Amen. (*IV, 443)

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 19
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 19. Sąd. Cz.2
  3. uczczenia Świętej Patronki dnia dzisiejszego, Św. Elżbiety, królowej Węgierskiej: Nabożeństwo do Św. Elżbiety, królowej Węgierskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *