Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

UWAGA!

W czwartki Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Jutro, tj. w piątek i pojutrze w sobotę obowiązuje POST ŚCISŁY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

Kto pożywa moje ciało, i pije moją krew, we mnie mieszka, a ja w nim. — Jan 6, 57.

 

PRZYGOTOWANIE. — Pan Jezus oddał się lu­dziom na nauczyciela, za wzór i na ofiarę; pozo­stało tylko, by oddał się jeszcze na pokarm, aby się stać jedno z nami. I to właśnie uczynił przez ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu. O, Nieskoń­czona Łaskawości Pana Boga dla ludzi! Jakże to więc być może, iż tyle dusz Go nie kocha i odpłaca Mu niewdzięcznością? Jeśli na nieszczęście i my należymy do liczby tych niewdzięcznych, to sta­rajmy się odtąd tym goręcej kochać Pana Boga.

 

I. — Według Św. Dionizego Areopagity głów­nym skutkiem miłości jest dążenie do zjednoczenia. Pan Jezus w tym celu właśnie ustanowił Komunię Świętą, aby się całkowicie zjednoczyć z naszymi duszami. Dał się nam na Nauczyciela za Wzór i na Ofiarę; pozostało tylko, by oddał się jeszcze na pokarm, aby się stać jedno z nami, jak pokarm przemienia się w tego, kto go pożywa; to właśnie Pan Jezus uczynił ustanawiając Sakrament Miłości.

Nie wystarczało Panu Jezusowi zjednoczyć się z ludzką naturą; chciał przez ten Sakrament znaleźć sposób do zjednoczenia się jeszcze z każdym z nas, by oddać się całkowicie temu, kto Go przyjmie. Toteż pisze Św. Franciszek Salezy: „Nigdy Pan Jezus nie okazał więcej Łaskawości i Mi­łości, jak w ustanowieniu Przenajświętszego Sakramentu przez co niejako się unicestwił — stał się Pokar­mem, aby przeniknąć dusze nasze i złączyć się z sercami Swych wiernych”.

Jednym słowem, Pan Jezus gorąco nas miłuje, zechciał połączyć się z nami w Eucharystii, abyśmy się stali jedno z Nim i Serce Jego i serce nasze jednym Sercem się stało, jak pisze Św. Wa­wrzyniec Justynian. Kto pożywa Moje Ciało, we Mnie mieszka, a Ja w nim. — Kto więc przyjmuje Komunię Świętą, jest w Panu Jezusie, a Pan Jezus w nim; i to zjednoczenie nie polega tylko na Miłości, lecz jest zjednoczeniem prawdziwym i rzeczywistym. Jak dwie świece stopione łączą się wzajemnie ze sobą, tak też, jak mówi Św. Cyryl Aleksandryjski, kto przyjmuje Komunię Świętą, staje się jedno z Panem Jezusem. O, Nieskończona Łaskawości Pana Boga dla ludzi! Jakże to więc być może, iż tylu Go nie kocha i odpłaca Mu niewdzięcznością?

 

II. — Aby się zawsze utrzymać w jak najściślejszym zjednoczeniu z Panem Jezusem często przy­stępujmy z należytym usposobieniem do Stołu Eu­charystycznego i, jeśli jesteś kierownikiem dusz, staraj się, by ci, co zależą od ciebie często przyjmowali Komunię Świętą. — Zdaniem Bł. Jana z Avili, ci, co zwalczają częstą Komunię Świętą zastępują szatana, który bardzo nienawidzi Tego Sakramen­tu; w nim bowiem dusza otrzymuje wielką żarli­wość do postępu w doskonałości. — Gdy przy­stępujemy do Komunii Świętej, wyobrażajmy sobie, iż Pan Jezus mówi do nas, co powiedział do Swej uko­chanej Służebnicy Małgorzaty z Ipres: Widzisz, Ma córko, jak z tobą się złączyłem. Kochaj Mnie więc; bądźmy zawsze złączeni w Miłości i nigdy się już nie rozłączajmy.

 

 

Modlitwa.

Mój Jezu, tego szukam i chcę zawsze szukać w Komunii Świętej: „Bądźmy zawsze złączeni w Mi­łości i nigdy się już nie rozłączajmy”. Wiem, iż Ty nie odłączysz się ode mnie, jeśli pierwej sam się od Ciebie nie odłączę. Lecz tego się obawiam, abym w przyszłości od Ciebie się nie oddalił, jak to przedtem czyniłem. Nie dopuść, mój kochany Odkupicielu, bym miał od Ciebie się odłączyć. Do śmierci grozi mi to niebezpieczeństwo; proszę Cię przez Zasługi Twej Męki, bym pierwej umarł, niż bym miał ponownie wyrządzić Ci tak wielką znie­wagę. Udziel mi Łaski, bym zawsze to powtarzał: Nie dopuść, bym miał odłączyć się od Ciebie! Nie dopuść, bym miał odłączyć się od Ciebie!

Boże duszy mojej, kocham Cię, pragnę Cię zawsze kochać i Ciebie tylko chcę miłować. Oświadczam wobec Nieba i wobec ziemi, iż Cie­bie tylko pragnę i nic więcej. Jezu mój, usłysz mnie: Ciebie tylko pragnę i nic więcej. Matko Miłosierdzia, Maryo, módl się za mną i uproś mi, abym już więcej nie odłączył się od Pana Jezusa i Je­go tylko miłował. Amen. (II, 405)

 

 

 

Postanowienie.
Odmawiać będę każdego dnia w czasie Postu Wielkiego psalm:
z taką, o ile być może, pokorą i skruchą, jak pokutujący król Dawid.

 

 

Zachęcamy do uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP.

 

 

 

© salveregina.pl 2023