Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Zmartwychwstanie – Piero della Francesca

 

 

Mimo mnóstwa boleści mych serdecznych, uweselały pociechy twe duszę moją. — Ps. 93, 19.

 

PRZYGOTOWANIE. — Ze wszech miar nale­żało się, aby Najświętsza Dziewica, Która o wiele większy niż inni miała udział w Męce Pana Jezusa, pierwsza dostąpiła szczęścia ujrzenia Go Zmartwychwsta­łego. Wyobraźmy więc sobie, że widzimy Ją w owej właśnie chwili, gdy ukazał się Jej Boski Odkupi­ciel w Chwale, otoczony orszakiem Świętych Pa­triarchów. Jakaż to była radość dla Jej Macie­rzyńskiego Serca, jakież to wzmocnienie dla nas, którzy śpiewamy: Wesel się, Królowo Niebieska, Alleluja!

 

I. — Między wielu czynami zdziałanymi przez Pana Jezusa, a zamilczanymi przez Ewangelistów, ten jest pewny, iż zaraz po Zmartwychwstaniu ukazał się On Swej Najświętszej Matce. Nie było zresztą konieczne o tym wspominać, samo się przez się rozumie, iż Pan Jezus, Który kazał nam szanować rodziców, Sam pierwszy dał nam tego Przykład przez uczczenie Swą Obecnością Swojej ukochanej Matki. Było zresztą rzeczą ze wszech miar słuszną, aby Boski Odkupiciel już będąc w Chwale najpierw nawiedził Najświętszą Dziewicę, aby Ona pierwsza ucie­szyła się z Jego Zmartwychwstania, skoro Ona większy od innych miała udział w Jego Męce.

Matka Boża przez dzień i dwie noce była po­grążona w śmiertelnej Boleści, lecz wierzyła stale i niezachwianie w Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Gdy zbliżał się już trzeci dzień, zatopiła się w roz­myślaniu i gorącymi westchnieniami prosiła Swe­go Syna, aby przyśpieszył Swe przybycie. — I oto właśnie w chwili, gdy te najżywsze pragnienia Ją przenikały, ukazał się Jej Syn w całej Swej Chwale i jasności. Jakże musiało ucieszyć Maryę to zja­wienie! Jakżeż serdeczne było powitanie Syna i Matki! Jakże serdeczne i wzniosłe musieli prowadzić rozmowy!

Zbliżmy się w duchu do Najświętszej Dziewicy, Któ­ra jest Matką naszą, i prośmy Ją, by pozwoliła nam ucałować uwielbione Rany Pana Jezusa. — To zaś ukazanie się Pana Jezusa niech będzie dla nas nauką, jak On hojnie tych wynagradza, którzy są Jego wiernymi towarzyszami na Kalwarii, tj. w przeciwnościach; każdy z nich może bowiem powiedzieć z Najświętszą Dziewicą: „Według ilości cier­pień moich, pociechy Twoje uradowały duszę moją“.

 

II.— Wraz z Panem Jezusem ukazała się Matce Bożej wielka rzesza Świętych z otchłani, a między nimi Marya ujrzała Swego Oblubieńca Józefa, Swych Świętych Rodziców, Joachima i Annę; wszyscy wraz z Nią się cieszyli, uznawali Ją za prawdziwą Matkę Bożą i dziękowali Jej za Boleści, jakie po­niosła dla wspólnego Odkupienia. — Jakaż radość musiała opanować Najświętszą Dziewicę, gdy ujrzała owoc Męki Swego Syna w tylu duszach, wyzwolo­nych z otchłani. Gdy się zaś wraz z Panem Jezusem cieszyła z nabytku tylu dusz, Aniołowie tam obec­ni radośnie, uroczyście sławili ten Dzień Zmar­twychwstania, śpiewając niebiańsko: „Wesel się, Królowo Niebieska, Alleluja!” Przyłączmy się też do Chóru Aniołów i wszystkich wiernych, i win­szując Matce Bożej, mówmy: „Wesel się, Królowo Niebieska, Alleluja!”

 

 

Modlitwa:

Wesel się, Królowo Niebieska; Którego bowiem nosić zasłużyłaś, Zmartwychwstał, jak przepowie­dział. Wesel się! lecz módl się zarazem za nas, abyśmy zasłużyli śpiewać przez całą wieczność w Królestwie Niebieskim: Alleluja!

O tę samą Łaskę proszę Cię, Ojcze Przedwiecz­ny. Mój Boże, Któryś przez Zmartwychwstanie Syna Twego i Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, spraw przez Orędownictwo Najświętszej Dziewicy, Jego Matki, abyśmy dostąpili ży­wota wiecznego. Uczyń to z Miłości ku Jezusowi. Amen.

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo kwietniowe do Tajemnicy Odkupienia.
  2. uczczenia Zmartwychwstania Pańskiego: Nabożeństwo na okres wielkanocny.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *