Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

I. Życie modlitwy Pana Jezusa w Nazarecie

II. jest zaproszeniem nas do życia modlitwy. 

 

 

„Nazarejczykiem będzie nazwany” – (Mt 2, 23).

 

I. – Pan Jezus został nazwany od miejsca zamieszkania „Nazarejczykiem”. Przydomek ten został nawet umieszczony na krzyżu. Z przydomkiem tym jednak, pogardliwie użytym przez faryzeuszów a złośliwie zastosowanym przez Piłata, łączy się drogie wspomnienie owych gorliwych osób Starego Testamentu, poświęconych Panu Bogu specjalnym ślubem „nazareatu”. Nazareat był ślubem, przez który ktoś wyłączał się z życia pospolitego a poświęcał całkowicie Panu Bogu. Stąd nazarejczyk był przede wszystkim zobowiązany do powściągliwości od napojów upajających, do nie strzyżenia włosów, unikania styczności ze wszystkim co nieczyste, zwłaszcza z umarłymi. W nazareacie zamknięte były dwie ważne rzeczy: oddalenie od świata i poświęcenie się Panu Bogu. Pan Jezus wypełnił ducha nazareatu przez doskonałe życie modlitwy w domku nazaretańskim. Całe bowiem życie Jego w Nazarecie można nazwać jednym ciągłym aktem oddania się i poświęcenia Ojcu. Nie wyłączając się w niczym od obowiązków stanu ani nie opuszczając rodziny, łączył oderwanie się ducha od świata, Służbę Bożą, czyli życie modlitwy z pracą rąk swoich. Stąd cichy domek w Nazarecie stał się idealnym wzorem dla życia zakonnego, zwłaszcza zaś życia mniszego, w którym czynne i bogomyślne życie muszą się harmonijnie łączyć, uzupełniać i wzajemnie wspierać.

Domek nazaretański był świadkiem, jak Pan Jezus po skończeniu pracy dziennej modlił się długo w noc, a nieraz i całe noce przepędzał na modlitwie. O co się modlił i za kogo? Modlił się o błogosławieństwo dla przyszłych Swoich prac, modlił się za swoich uczniów, modlił się także za nami. Wszystkie Jego myśli, całe Jego serce zajęte były tą jedną misją, z którą przyszedł na ziemię: jak doprowadzić wszystkich ludzi z powrotem do Ojca. Przez trzydzieści lat omadlał Pan Jezus Swoją trzyletnią pracą apostolską. 

I ciebie również włączył wtedy Pan Jezus do Swoich Najświętszych Modlitw. 

 

II. – Życie modlitwy Pana Jezusa w Nazarecie jest zaproszeniem i nas do życia modlitwy. Skoro Pan Jezus mając do wykonania wielkie dzieło, tak wiele jednak czasu poświęcił modlitwie, to snadź przywiązuje do niej doniosłe znaczenie i chce, abyśmy również poświęcali jej wiele czasu i przenikali jej duchem swoje codzienne zajęcia. Chrystus Pan przestrzega nas Swoim Przykładem przed nierozważnym i przedwczesnym rzucaniem się w wir działalności zewnętrznej, abyśmy nie przygotowani na pokusy, nie zaprawieni do walki i nieświadomi niebezpieczeństw, nie zatracili ducha. Musimy wiedzieć, że apostolstwo w Kościele Świętym opiera się na Łasce, a modlitwa jest kanałem, przez który dopływają do nas Łaski Boże. O tyle skuteczniejszym będzie nasze apostolstwo, o ile coraz bardziej będziemy się zbliżać do źródła Łaski. Mamy się modlić o Łaski dla siebie, gdyż jesteśmy grzeszni i na domiar słabi. 

Święty Augustyn zwraca się do nas z następującymi przestrogami: „Byłoby rzeczą bardzo niestosowną, gdybyś zostawił Pana Jezusa Samego modlącego się, a nie chciał modlić się razem z Nim. Bo jeśli samo miłosierdzie modli się, to czyż nędza nie ma wołać o Łaskę? Jeśli lekarz aż do ziemi korzy się na modlitwie, to czyż chory nie powinien się upokarzać? Jeśli przyszły Sędzia żywych i umarłych podnosi swe serce do Ojca Niebieskiego, czyż ten, który ma stanąć przed Jego Trybunałem, nie będzie prosił o miłosierdzie?” Choćbyśmy nawet mogli sobie powiedzieć, że ze wszystkich sił swoich zabraliśmy się do Służby Bożej, to jednak mimo to, a może właśnie tym bardziej, musimy sobie wypraszać siły i Błogosławieństwo Boże modlitwą pełną pokory. To jest ta wielka nauka, którą nam daje Zbawiciel w cichym domu w Nazarecie. 

 

 

Modlitwa.

O Boski Nauczycielu modlitwy, przyjmij mnie do Twojej Szkoły modlitwy. Wraz z Twoimi uczniami kieruję do Ciebie płomienne wołanie: Panie naucz mnie modlić się. Naucz mnie przestawać z Ojcem, tak jak Ty z Nim przestawałeś. Spraw, aby moje życie było podobne do Twojego Życia w Nazarecie. Amen. 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na uroczystość Epifanii tj. Trzech Króli.
  2. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  3. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  4. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 19.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 12.
  6. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  7. uczczenia w oktawie Świętej Tajemnicy Trzech Króli, tj. Epifanii: Nabożeństwo na Święto Epifanii, tj. Trzech Króli.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024