Wszyscy Święci

10 Grudnia

Żywot Św. Apolloniusza, starca.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych Pańskich Starego i Nowego Testamentu z dzieła Ks. Piotra Skargi, T. VI 1880r.

 

 

Niejaki Apolloniusz, którego miejsce urodzenia ani szczegóły młodości nie są nam wiadome, będąc kupcem, opuścił świat i poszedł na górę Nibryjską pomiędzy zakonników, którzy w tej pustyni Egipskiej przebywali. A że ani do rzemiosła, ani też do ksiąg sposobny nie był, a podeszły już w latach, uczyć się nie mógł, przez lat 20-ścia, które tam przebył, taką się służbą wysługiwał Panu Bogu: Z pieniędzy pracą swoją nabytych nakupił lekarstw i wszelkich potrzeb dla chorych, i co dzień widzieć go można było, jak od rana do nocy obiegał wszystkie klasztory i zaglądając do celi. patrzał czy który z braci nie chory, czy nie leży? Opatrywał ich i leczył. Nosił on przy tym z sobą rodzynki, pomarańcze, jaja i inne słabym przyjemne i posiłek dać mogące przedmioty. I tak ą to pracę znalazł Sługa Chrystusowy i podejmował aż do śmierci. Umierając, drugiego na takąż posługę namówił i zestawił mu wszystkie powyższe dla chorych zapasy, prosząc, aby tak jak i on ku pomocy cierpieniem złożonych braci postępował. Bo iż tam było na owej górze pustej do 5 000 mnichów, potrzebowali oni zaprawdę takiego opatrzenia.

 

 

Pożytki duchowne.

 

 

Krótko opowiedziany i prosty ten żywot, ważną dla nas zawiera naukę: Oto że każdy, prostaczek jak i uczony, w każdym wieku i w każdym położeniu dobrze czynić, i w Obliczu Pana Boga zasługi zebrać i uświęcić się może. Starajmy się tylko i prośmy Go usilnie, ab y nam dał zrozumieć czym, jakimi uczynkami wśród okoliczności w jakich się znajdujemy, ludziom najwięcej pożytku, a Jemu Chwały przynieść możemy? I wiedzmy o tym, że i najdrobniejszy datek i przysługa płynące z czystego i szczerego serca, równą jak i najwyższej ceny ofiara wartość mają w Oczach Pana Boga, byleby z równej ku Niemu pochodziły miłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023