Źródło: Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku opracowane podług Ks. Piotra Skargi TJ, Ojca Prokopa Kapucyna, Ojca Bitschnaua Benedyktyna i innych wybitnych autorów wyd. III, 1937r

 

 

O

boje Święci, których imiona zachodzą zarówno w Litanii do Wszystkich Świętych, jako też w Kanonie Mszy Świętej, skąd widać, że już w pierwszych wiekach Chrześcijaństwa Kościół im osobliwszą cześć oddawał, byli braćmi, z rodu Arabami; żyli oni w Syrii, gdzie słynęli z wielkiej zręczności w sztuce lekarskiej. Jako Chrześcijanie nie uważali swego zatrudnienia za zyskowne rzemiosło, ale leczyli biednych bezpłatnie. Nie zaniedbywali przy tym zasiewać ziarna Ewangelii Świętej w sercach swych pacjentów i pozyskiwać ich według możności dla Wiary Chrystusowej. Przeniósłszy się później do Egei, zasłynęli ze zręczności w leczeniu chorych i pozyskali wielką wziętość z powodu swego miłosierdzia i dobroczynności. Wszczepiali nadto szczególnie w pogan wiarę; że lekarzem jest właściwie tylko Zbawiciel, a oni Jego narzędziami i że nic zdziałać im nie podobna bez Jego Łaski i współdziałania. W ten sposób namówili wielu, którzy dotychczas, albo byli zawziętymi wrogami Chrześcijan, albo też obojętnymi widzami krzewiącej się coraz więcej Wiary Chrystusowej.

Wtem wybuchło za rządów Dioklecjana srogie prześladowanie Chrześcijan. Rozkaz i hasło do niego z góry danym zostało. Lękliwi o swe znaczenie i wziętość kapłani pogańscy nie mogli dłużej obojętnie patrzeć na wzrastającą sławę i powagę braci, i postanowili się na nich zemścić. Oskarżywszy przeto świętobliwych młodzieńców o czary i naigrawanie się z rzymskich bożków, spowodowali namiestnika cesarskiego Lizjasza do przesłania im pozwu sądowego. Skoro sędzia ich zapytał o stan i nazwisko, odpowiedzieli śmiało: „Jesteśmy potomkami zacnego rodu arabskiego i z zawodu lekarzami; leczymy zaś chorych nie tyle za pomocą nauki, ile w Imię Chrystusa i za Jego przyczyną“.

Obrażony śmiałą odpowiedzią sędzia polecił wziąć ich na tortury, po czym wezwał ich surowo, aby bogom rzymskim winną oddali czołobitność. Nieulękła para odpowiedziała na to, że bogowie rzymscy nie mają siły i są tylko czczym i złudnym utworem wyobraźni i rąk ludzkich. „Jeden jest tylko Pan Bóg — mówili — Stwórca Nieba i ziemi; Tego tylko wielbimy, do Niego się modlimy i inne bożyszcza wcale nas nie obchodzą“. Widząc niezłomną ich stałość, kazał sędzia wziąć ich na powtórne męki, a gdy te nie poskutkowały, wydał na nich wyrok śmierci. Obaj ponieśli karę miecza w roku 303.

 

Święci Kosma i Damian.

Nauka moralna.

Święci bracia Kosma i Damian, których imiona, jako krwawych świadków Kościół Święty tak wielką czcią otacza, mogą nam posłużyć za przykład, jak należy Chrześcijaninowi pełnić obowiązki stanu i powołania. Lubo nie od każdego się wymaga, ażeby te powinności wykonywał bez względu na nagrodę i doczesne zyski, od każdego jednak należy żądać, aby je pełnił z miłości ku Panu Bogu tak, jak mu to nakazuje sumienie, poczucie obowiązku i winne Panu Bogu posłuszeństwo. Tym tylko sposobem można pozyskać Błogosławieństwo Boskie i zasługi wiekuiste. Kto pracuje tylko z musu i niechętnie i w widokach zysku i zbogacenia się, tego dusza nie ma w sobie nic chrześcijańskiego, a choćby zebrał sobie jak największy majątek i we wszystko opływał, daremną będzie praca jego, gdyż utraci nagrodę niebieską. Czyż może być większa niedorzeczność, jak dla marnego grosza, który częstokroć jest jedynym bodźcem naszych zabiegów i czynności, zrzekać się wiekuistej i nieocenionej nagrody niebieskiej, jaką Pan Bóg obiecał w Dniu Sądu Ostatecznego udzielić tym, którzy tu na ziemi pracowali uczciwie i z dobrą wolą? We wszystkich naszych pracach i zajęciach nie spuszczajmy nigdy z oka miłości ku Panu Bogu; pamiętajmy zawsze o tym, o ile nam obiecane są wyższe skarby niebieskie, aniżeli doczesne zyski, które nam świat dać może jako nagrodę. Hasłem naszym przy każdej pracy niechaj będzie: „Z miłości ku Tobie, Boże, i na większą Chwałę Twoją!“, a wtedy niezawodnie nie minie nas Błogosławieństwo Boże.

Modlitwa.

Spraw miłościwie, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, abyśmy obchodząc pamiątkę przejścia do Nieba Męczenników Twoich Kosmy i Damiana, od wszelkiego grożącego nam złego za ich pośrednictwem uwolnieni zostali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

 

 

∗                    ∗                    ∗

 

 

Oprócz tego obchodzi Kościół Święty pamiątkę następujących Świętych Pańskich, zamieszczonych w Rzymskim Martyrologium:

 

Dnia 27-go września w Egei męczeństwo Świętych Braci Kosmy i Damiana; w prześladowaniu za Dioklecjana ponieśli najróżnorodniejsze męczarnie; zostali związani i uwięzieni, wrzucono ich w morze, przybito do krzyża, kamienowano i postawiono żołnierzom jako cel do strzelania z łuku. Ponieważ jednak wszystko to nie zachwiało ich w Wierze, zostali straceni; z nimi dzielili się losem bracia Antimus, Leoncjusz i Euprepiusz. W Rzymie uroczystość szlachetnej Epicharii, małżonki senatora, który w tym samym prześladowaniu obity został kulkami ołowianymi, a potem ścięty. — W Todi śmierć męczeńska Św. Fidencjusza i Terencjusza za tegoż samego Dioklecjana. — W Kordowie uroczystość Świętych Braci Adulfa i Jana, Męczenników, co w prześladowaniu maurytańskim wywalczyli sobie koronę zwycięstwa. — W Sitten we Wallis pamiątka Św. Florentyna, Męczennika, skazanego z Św. Hilarym na ścięcie, gdy im poprzednio języki poucinano. — W Byblos w Fenicji pamiątka Św. Marka, Biskupa, który według Św. Łukasza nosił także imię Jana. — W Mediolanie uroczystość Św. Kajusa, ucznia Św. Barnaby, Apostoła; po wielu cierpieniach zniesionych za Nerona, zasnął spokojnie w Panu. — W Rawennie uroczystość Św. Aderyta, Biskupa i Wyznawcy. — W Paryżu pamiątka Św. Wincentego a Paulo, założyciela Zakonu Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia, prawdziwie apostolskiego męża i ojca ubogich; uroczystość jego obchodzą uroczyście dnia 19 lipca. — Tamże uroczystość Św. Eleazara, Hrabiego. — W Hennegau uroczystość Św. Hiltrudy, Dziewicy.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *