Nabożeństwo ku czci Przenajświętszego Oblicza Pana Jezusa.

2024-02-09T17:30:29+01:00

        Kilka słów o nabożeństwie do Przenajświętszego Oblicza Zbawiciela. Sam na sam z Panem Jezusem, czyli Pokarm Anielski dla dusz pragnących Miłości Bożej 1917 Kwiat Eucharystyczny 1936 „Twarzy mojej nie odwróciłem od tających i plujących na mnie” — (Ks. Iz. 50, 6) Pan Jezus, nasz najukochańszy Mistrz Boski, Sam raczył objawić [...]