Akty pobożne za dusze wiernych zmarłych w Dzień Zaduszny

 

 

Źródło: Anioł Stróż chrześcianina 1901

 

 

Wierzę, o Boże mój! i wyznaję, że odpuszczając ludziom grzechy i wieczną karę za nie, zatrzymujesz karę doczesną, tak jak zatrzymałeś Marii, siostrze Mojżesza i Dawidowi. Wielbię w tym Twoją Sprawiedliwość, że za odpuszczone grzechy obawiać się nam grzesznym każesz doczesnego karania. Ale też proszę Cię jak najpokorniej o Miłosierdzie, abyś cierpiącym te kary duszom w Czyśćcu łaskawie złagodzić i skrócić ich trwanie raczył. Wspomnij, o Dobry Panie! na Miłość Twoją, którąś te dusze od wieków kochał, i na zasługi Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który je Krwią Swoją odkupił. Wyprowadźże je, o Boże! z tak ciężkiego więzienia i przyjmij do Chwały Twojej, do której tęsknią.

O Boże Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia! pokażże się tym duszom pokutującym, przypuść je do jasności Oblicza Twojego, uznajże je dziełem Rąk Twoich i odkupem Krwi Syna Twojego, przyjmijże tę Krew najświętszą, którą Ci Kościół Twój ofiaruje, na zupełne ich długów wypłacenie! Wejrzyj na modlitwy i łzy Oblubienicy Jezusa Chrystusa, a uwolnij tych więźniów z mąk czyśćcowych, których grzechowe winy już zgładził Zbawiciel nasz i od piekła zachował.

Ach, Ojcze Najmiłosierniejszy! wszakże to są prawdziwe dziatki Twoje, wpuśćże je do dziedzictwa im zgotowanego, złącz z Jezusem te członki cierpiące, jako z uwielbioną ich Głową; daj wnijść na Gody Baranka Niebieskiego tym, którzy w godowej sukience, to jest w Łasce Twojej z tego świata zeszli. Otwórzże, o Boże! Niebieską Jerozolimę tym wygnańcom, których imiona są zapisane w Księdze Żywota; wysłuchaj ich jęczenia i zaspokój ich tęskność, pokaż im to naocznie, w co tu mocno uwierzyli, oddaj im te dobra wieczne, gdyż niewzruszoną w Twoich Obietnicach pokładali nadzieję; dokonaj zupełnego ich zjednoczenia, które z Tobą przez miłość mieli; spraw łaskawie, abyś i Ty w nich królował i oni w Tobie się cieszyli na wieki.

O Boże nieskończonego Majestatu! nie wchodź ze mną w straszliwe Sądy Sprawiedliwości Twojej, lecz postąp według Miłosierdzia Twego. Oczyszczaj duszą moją ze wszelkiej zmazy; karz mnie jako Ojciec w tym życiu, dodaj mi łaski, abym żył(a) i umarł(a) w pokucie, ukarz mnie Ojcowską Ręką według wielkości i liczby grzechów moich: uczyń mnie takim(ą), abym bez cierpienia w ogniach czyśćcowych mógł(a) wnijść do Królestwa Wiecznego. Amen.

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *