Dusze Czyśćcowe

Litania za dusze wiernych zmarłych w Dzień Zaduszny.

 

Źródło: Wybór najosobliwszych nabożeństw i pieśni na duchowną pociechę i pożytek ludzi pobożnych z różnych ksiąg zebrany 1880

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nimi.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nimi.

Święty Michale,

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nimi.

Święty Ablu, módl się za nimi.

Wszyscy sprawiedliwi, módlcie się za nimi.

Święty Abrahamie, módl się za nimi.

Święty Janie Chrzcicielu,

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nimi.

Święty Piotrze i Pawle,

Święty Andrzeju i Janie,

Wszyscy Święci Apostołowie i Ewangelistowie,

Wszyscy Święci Uczniowie Pańscy,

Wszystkie Święte Niewiniątka,

Święty Szczepanie, módl się za nimi.

Święty Wawrzyńcze,

Wszyscy Święci Męczennicy, módlcie się za nimi.

Święty Sylwestrze i Grzegorzu,

Święty Augustynie, módl się za nimi.

Wszyscy Święci Biskupi i Wyznawcy, módlcie się za nimi.

Święty Benedykcie, módl się za nimi.

Święty Franciszku,

Wszyscy Święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nimi.

Święta Mario Magdaleno, módl się za nimi.

Święta Łucjo,

Wszystkie Święte Panny i Wdowy, módlcie się za nimi.

Wszyscy Święci i Święte Boże przyczyńcie się za nimi.

Bądź im miłościw, przepuść im, Panie.

Bądź im miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od Gniewu Twego, wybaw ich, Panie.

Od mąk piekielnych,

Od wiecznej śmierci,

Od mąk czyśćcowych,

Od wszego złego,

Od mocy diabelskiej,

Przez chwalebne Zmartwychwstanie Twoje,

Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Łaskę Ducha Świętego Pocieszyciela,

My grzeszni wołamy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś im winy odpuścić raczył, prosimy Cię,

Abyś duszom rodziców naszych, krewnych i dobrodziejów naszych wieczny pokój łaskawie dać raczył,

Abyś te dusze, za które żadna na ziemi nie jest pamiątka, osobliwą Łaską obdarzyć raczył,

Synu Boży, Źródło Łaskawości i Miłosierdzia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść im, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

V. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,

R. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.

MODLITWA

V. Módlmy się: Prosimy miłościwej Dobroci Twej, Boże, abyś dusze sług Twoich, grzechy im odpuściwszy, przyjąć raczył i z Aniołami Twoimi pomieścił w Królestwie wiecznym. Który żyjesz i królujesz, Boże, na wieki wieków.

R. Amen.

Pieśń:

  1. Maryo, Matko Litości,

Matko pełna Łaskawości;

Broń nas od przeciwnej strony,

Przy śmierci dodaj obrony.

2. Jezu z Panny narodzony,

Bądź dziś od nas wysławiony,

Z Ojcem i z Duchem społecznie,

Bądź od nas uwielbion wiecznie. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *