Dusze Czyśćcowe

 

20 LISTOPADA

ROZMYŚLANIE NA MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 20

 

 

Modlitwa.

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

Wstęp. — Łączmy się dziś z Kościołem błagającym gorąco Pana Boga o ulżenie mąk, i uwolnienie z Czyśćca dusz cierpiących.

Rozmyślanie. — Rozważaliśmy dotąd liczne i ważne powody obowiązujące nas do nabożeństwa za dusze czyścowe; lecz otóż zbliża się koniec miesiąca poświęconego nabożeństwu za zmarłych, i serca nasze powzięły zapewne mocne postanowienie podwojenia gorliwości w modłach, by uprosić ulgę dla tych dusz uwięzionych. Badajmy więc sposoby, jakimi możemy najlepiej im dopomóc.

Najzwyczajniejsze ku temu środki są: modlitwa, post i jałmużna. Zastanówmy się nad każdym z tych trzech sposobów w szczególności, i nad innymi z tychże wypływającymi.

W dniu dzisiejszym zastanówmy się nad wielką wagą, jaką Kościół przywiązuje do nabożeństwa za dusze zmarłych; a było ono już w ogólnym użyciu od czasów Apostolskich aż do dnia dzisiejszego.

Na mocy starodawnego wielce rozczulającego zwyczaju, na końcu każdego nabożeństwa kanonicznego, ci, którzy je codziennie odmawiają, dodają modlitewkę: „A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen“.

Starodawnym i bardzo ważnym jest w Kościele święto 2-go Listopada, Dzień Zaduszny; w dniu tym Kościół Matka nasza chce, aby wszystkie jej żyjące dzieci pamiętały o dzieciach jej zmarłych cierpiących w ogniu czyścowym.

Postanowienie. — Zwiększajmy i ponawiajmy uwagę naszą modląc się za dusze czyścowe.

Wiązanka duchowna. — A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym! (Officium kościelne).

 

 

PRZYKŁAD.

Modlitwa za zmarłych zalecana przez wielkiego Doktora Kościoła.

 

Święty Augustyn, ten niezrównany Doktor Kościoła, modlił się z rozczulającą gorliwością za duszę swej matki Świętej Moniki.

Nie poprzestając zaś na własnych gorących modłach prosi Pana Boga, aby wierni łączyli się z nim w jego prośbach. „Panie, mówi, natchnij Twe sługi, a braci moje; natchnij tych, którzy będą czytać moje pisma, aby pamiętali o Twej Słudze Monice. Niech otrzyma łatwiej przez modły wielu to, o co ostatecznie poleciła mnie prosić Cię dla niej”.

(Spowiedź Św. Augustyna IV, 12 i 15).

 

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Krwawy Pot Twój, którym byłeś oblany w Ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś przy okrutnym Ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś w czasie Konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *