Dusze Czyśćcowe

 

4 LISTOPADA

ROZMYŚLANIE NA MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 4

 

 

Pozbawienie widzenia Pana Boga.

 

 

Źródło: Miesiąc Listopad. Nabożeństwo za dusze w Czyśćcu cierpiące ks. Antoni Ricard, 1884r.

 

 

Wstęp. — Bramy czyścowe są otwarte: uwięzieni wznoszą wzrok spragniony ku Niebu widnym w oddaleniu.

Rozmyślanie. — Dusze w Czyśćcu są pozbawione widoku Pana Boga! Słabość naszego umysłu, obojętność serca, nie dozwala nam na ziemi braku tego szczęścia ocenić należycie. Spróbujmy jednak z pobożnych uwag Ojców Świętych naszego Kościoła dać o tym choć słabe wyobrażenie.

Wszystkie dobra i przyjemności ziemskie nie mogą się równać ze szczęściem widzenia Pana Boga, choćby na jedną chwilę. Wszystkie niepomyślności i niedole tego padołu wygnania, choćby się je cierpiało przez długie wieki, niczym są, byle wysłużyły człowiekowi szczęście oglądania Pana Boga. Oto dwie zasady, jakie nam Wiara podaje, a o których już są przeświadczone dusze wyzwolone z więzów ciała.

Jakaż musi być boleść duszy wyswobodzonej z więzów ciała, mogącej oglądać swego Pana Boga, i którego widokiem już by się napawała, gdyby grzechy jej nie stały przeszkodą i nie rozłączyły z Panem Bogiem. Jakże wielki jej żal, jak ciężki smutek, gdy myśli, że z własnej winy utraciła Dobra Niebieskie, jeśli nie na zawsze, to przynajmniej na czas jaki; kiedy rozważa, że posiadanie Pana Boga, Którego jest pozbawioną, jest to szczęściem bez granic wyższym nad wszelkie ziemskie dobra, kiedy widzi jasno, że aby zasłużyć na oglądanie Pana Boga, warto jest znosić z sercem wesołym wszystkie troski tego życia.

Takimi myślami zajęte są bezustannie dusze czyścowe. Nie mogą się onych pozbyć ani na chwilę, jakkolwiek im się nastręczają inne myśli, które je ożywiają i pocieszają; nic w nich nie może zatrzeć żądzy widzenia Pana Boga i zmniejszyć poczucie tego braku.

Postanowienie. — Odrywać się od świata porównywając Niebo z ziemią.

Wiązanka duchowna.— O jakże patrząc na Niebo ziemia mi się znikomą wydaje! (Święty Bernard).

 

 

PRZYKŁAD.

Wysoka góra.

 

Święta Lidwina miała dnia pewnego następne objawienie. Przed nią wznosiła się wysoka góra okrążona tłumem dusz czyścowych, jedne niżej, drugie wyżej, a wszystkie do szczytu góry dostać się chciały, lecz na próżno! Były odpychane niewidzialną ręką, a była to Ręka Boska, która im wskazywała, że nie są jeszcze dość czystymi, by stanąć przed Obliczem Pana Boga.

 

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, by uprosić przez zasługi Jego Męki wyzwolenie dusz w Czyśćcu cierpiących.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Krwawy Pot Twój, którym byłeś oblany w Ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, któreś cierpiał w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakie wycierpiałeś, gdy koronę cierniową na Głowę Twoją Przenajświętszą wciskali, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Boleści, jakich doznałeś, niosąc krzyż Twój na Kalwarię, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś przy okrutnym Ukrzyżowaniu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki, jakich doznałeś w czasie Konania Twego na krzyżu, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

O Najsłodszy Panie Jezu! przez Męki niesłychane, jakich doznałeś przy oddaniu Ducha Twego Najświętszego, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsze Serce Maryi! módl się za nimi.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *